Copyright © 2014-2024 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Raporty RST Slang amatorski Alfabet Morse'a Karty QSL Sporty łączności Kod Q Pasma amatorskie Prefiksy Literowanie

Prefiksy

Karty QSL

Literowanie

Slang amatorski

Alfabet Morse’a

Kod Q

Raporty RST

Pasma amatorskie

Sporty łączności

Elementarz

Czym jest krótkofalarstwo?

Krótkofalarstwo to hobby skupiające około 4 mln. ludzi na całym świecie zafascynowanych nawiązywaniem między sobą łączności za pomocą radiostacji. Krótkofalowcy stanowią wielką międzynarodową rodzinę, w której wiek, kolor skóry, światopogląd, wykształcenie i przekonania polityczne nie odgrywają żadnej roli. Jak przystało na rodzinę wszyscy są ze sobą po imieniu. Krótkofalarstwem zajmują się ludzie różnych profesji. Są wśród nich uczniowie, studenci, lekarze, prawnicy, biznesmani, artyści i politycy. Wszystkich łączy jedna pasja – krótkofalarstwo.

Dzięki niej poznają nowe kraje, ich kulturę, obyczaje i nowych ludzi. Często dochodzi do osobistych spotkań z osobami, których dotychczas znało się tylko z eteru. Zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie. Krótkofalarstwo stanowi dobrą okazję do „podszlifowania” języków obcych, szczególnie angielskiego.

Formy działalności

Krótkofalarstwo jest polem do popisu dla różnych upodobań osób uprawiających to hobby.

Jedni ograniczają się do lokalnych pogawędek z kolegami z „własnego podwórka”, ambicją innych jest nawiązanie łączności z najodleglejszymi zakątkami świata i zaliczenia jak największej ilości krajów. Krótkofalowcy lubiący rywalizację uczestniczą w organizowanych zawodach krajowych i międzynarodowych, polegających na nawiązaniu jak największej ilości łączności w określonym czasie. „Łowcy dyplomów” uczestniczą w licznych konkursach, organizowanych z okazji różnych rocznic i imprez. Spełnienie wymogów poszczególnych konkursów nagradzane jest specjalnymi dyplomami okolicznościowymi. Bardziej ambitni „łowcy dyplomów” starają się zdobywać dyplomy wyczynowe, przyznawane za konkretne osiągnięcia krótkofalarskie wymagające wytrwałej pracy w eterze. Część krótkofalowców poświęca swój wolny czas na organizację lub udział w dyscyplinach pokrewnych krótkofalarstwu tzw. sportach łączności.

Krótkofalarstwo to nie tylko przyjemność. W sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych krótkofalowcy gotowi są do niesienia pomocy lokalnej społeczności, tworząc alternatywne sieci łączności informujące profesjonale służby ratunkowe o ewentualnych zagrożeniach. Na terenie wielu krajów w tym również Polski działają amatorskie sieci łączności kryzysowej, które przeprowadzają regularne ćwiczenia, a w sytuacjach zagrożeń służą swym sprzętem i doświadczeniem społeczeństwu.

Praca na radiostacji amatorskiej

Na czym polega przeprowadzanie łączności?

Generalizując korespondenci przeprowadzają ze sobą łączność za pomocą radiostacji.

Łączność taka może być przeprowadzona językiem jawnym na fonii, alfabetem Morse’a  z wykorzystaniem kodu Q i slangu amatorskiego, oraz za pomocą emisji cyfrowych, podłączając radiostację do komputera.

Łączności przeprowadza się według tzw. band planu w wyznaczonych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) segmentach pasm częstotliwości radiowych.

Dla identyfikacji każdy nadawca krótkofalowiec posiada swój unikalny znak wywoławczy składający się z prefiksu określającego kraj (w Polsce są to litery SP, SQ, SO i 3Z) z którego dana stacja pochodzi, cyfry określającej najczęściej region danego kraju (w Polsce obowiązuje 9 okręgów), oraz z jedno, dwu lub trzy literowego sufiksu, będącego identyfikatorem konkretnego krótkofalowca.

W czasie łączności krótkofalowcy wymieniają między sobą informacje o słyszalności korespondenta tzw. raporty RS i RST, o lokalizacji stacji, oraz imiona operatorów. Prócz tych podstawowych informacji można dyskutować na tematy techniczne, oraz na tematy osobiste.  W eterze należy unikać rozmów na tematy polityczne, rozmów ośmieszających lub szkalujących i obrażających innych użytkowników eteru.

Tradycją jest, że każda pierwsza łączność z danym krótkofalowcem potwierdzana jest za pomocą tzw. kart QSL. Karty te stanowią podstawę do zaliczenia kolejnych krajów, oraz zdobywania różnego rodzaju dyplomów i wyróżnień.

Podział Polski na okręgi wywoławcze

Kto może być krótkofalowcem i jak nim zostać?

Krótkofalowcem może zostać każda osoba interesująca się techniką, szczególnie techniką radiową, lubiąca nawiązywać kontakty z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, chcąca pogłębić swoją wiedzę techniczną i ogólną.

Krótkofalowcy dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to nasłuchowcy, którzy nie mając uprawnień do przeprowadzania łączności dokonują nasłuchów radiostacji amatorskich pracujących w eterze. Nasłuchy potwierdzają wysyłając swoje karty QSL do operatorów słyszanych stacji. Operatorzy tych stacji po otrzymaniu takiej karty wystawiają swoją i przesyłają do nasłuchowca. Na podstawie otrzymanych kart nasłuchowcy mogą ubiegać się o różne dyplomy krajowe i zagraniczne. Ponadto nasłuchowcy mogą uczestniczyć w licznych zawodach dokonując nasłuchów stacji w nich pracujących. Są oni zaliczani do odrębnych grup klasyfikacyjnych.

Aby zostać nasłuchowcem należy zgłosić się do najbliższego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Tam po wpłaceniu opłaty wpisowej zostanie przydzielony Ci znak nasłuchowy podobny do nadawczego. Różnica polega na tym, że sufiksy znaków nasłuchowych składają się z ciągu liczb a nie liter jak w przypadku znaków nadawczych. Z chwilą otrzymania indywidualnego znaku nasłuchowego stajesz pełnoprawnym nasłuchowcem.

Wykaz wszystkich Oddziałów Terenowych Polskiego Związku Krótkofalowców znajduje się na stronie PZK http://www.pzk.org.pl

Aby rozpocząć samodzielną pracę w eterze pod własnym znakiem wywoławczym, trzeba zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na egzaminie tym w formie testowej należy wykazać się podstawową wiedzą z radio i elektrotechniki, przepisów radiokomunikacyjnych i podstawowych zwrotów używanych w łącznościach amatorskich (literowanie, kod Q i slang amatorski), oraz z przepisów BHP.

Przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami znajdziesz tutaj>>

W uzyskaniu wymaganej wiedzy z pewnością pomogą Ci koleżanki i koledzy zrzeszeni w klubach krótkofalarskich działających pod auspicjami Polskiego Związku Krótkofalowców, Ligi Obrony Kraju i ZHP.

Jeżeli zainteresowała Cię poruszana na tej stronie tematyka, to proponuję odszukać w najbliższej Twojej okolicy taki klub. Z pewnością znajdziesz tam wszechstronną pomoc w zgłębieniu tajników naszego hobby.

IOTA

Program dypl. IOTA