Copyright © 2014-2023 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Mapa i cluster IOTA

Lista IOTA podzielona jest na grupy uwzględniające poszczególne kontynenty i zawiera  99,9 % wszystkich wysp i grup wysp na naszym globie.

Lista IOTA

AfrykaAntarktydaAzjaEuropaAmeryka_plnAmeryka_pldOceania

AN - Antarktyda

AS - Azja

EU - Europa

NA - Ameryka Płn.

SA - Ameryka Płd.

OC- Oceania

AF - Afryka

Twórcą programu dyplomowego IOTA był angielski nasłuchowiec Geoff Watts - BRS 3129, który w lipcu 1964 stwierdził iż jego propozycja może wydać się interesująca dla pasjonatów pracy DX-owej, a w szczególności dla tych krótkofalowców, którzy mają "zrobione" prawie wszystkie kraje, lub osiągnęli to wszystko co można było osiągnąć przy pomocy danego sprzętu.

Pomysł ten był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Geoff przez pół roku systematyzował wyspy łącząc je w grupy i nadając im oznaczenia zwracając uwagę, aby jego praca nie konfliktowała z listą krajów DXCC. Ta benedyktyńska praca zaowocowała pierwszą listą wysp, która obejmowała 99% wysp oceanicznych i morskich. Przez następnych 20 lat Geoff Watts osobiście kierował programem IOTA, a w 1985 r poprosił RSGB o przejęcie całego przedsięwzięcia. Geoff Watts zmarł 9 maja 1994 nie doczekawszy 30 rocznicy powstania programu IOTA.

Podstawowy dyplom IOTA wydawany jest za potwierdzone łączności ze 100 wyspami oznaczonymi różnymi numerami kontrolnymi zgodnymi z przewodnikiem dyplomowym przy czym w tej liczbie musi być po jednej łączności z każdym z 7 kontynentów. To jest początek drogi dyplomowej, a jej zwieńczeniem jest ostatni z 18 oddzielnych dyplomów o nazwie Plaque of Excellence za 750 potwierdzonych łączności z różnymi wyspami zawartymi w spisie. Aby stać się pełnoprawnym członkiem programu IOTA należy zaopatrzyć się w Przewodnik Dyplomu IOTA, oznaczony kolejnym numerem, który przypisany jest do danego znaku wywoławczego. Wydawnictwo to liczy trzydzieści kilka stron formatu A4 i zawiera wykaz wysp, który jest bardzo pomocny przy systematyzowaniu swoich osiągnięć, a jego numer musi być podany przy ubieganiu się o pierwszy i następne dyplomy IOTA.

Statystyki i obserwacje eterowe wykazują, że na jednego pełnoprawnego członka programu IOTA przypada 10-ciu krótkofalowców, którzy nie posiadają Przewodnika, a są aktywnymi łowcami wysp. Można więc tak lub tak, ale trzeba mieć świadomość, że na początku zabawy w "wyspy" Przewodnik jest bardzo pomocnym, a przy ubieganiu się o dyplom - nieodzownym.

Prowadzone jest również krajowe współzawodnictwo programu IOTA, któremu patronuje SP DX Club. Regulamin współzawodnictwa znajdziecie na stronie:

https://www.spdxc.org/index.php/iota-reg/

Polskimi wyspami, które są zaliczane do programu IOTA są: Wolin EU-132 i Uznam EU-129.

OC-054 Wallis Island

 Statystyki

OC-043 Kanton Island

NA-032 Miquelon Island

OC-086 Rota Island

OC-010 Pohnpei Island

OC- 065 Temotu Province

NA-145 Sint Eustatius Island

AS-039 Commander Islands

OC-200 Swains Island

NA-105 Saint Martin Island

OC-027 Hiva Oa Island

OC-045 Samoa

NA-011 Clipperton Island

AS-013  Maafushi Island

AS-106 Minicoy Island