Copyright © 2019 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.

Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.

Jeżeli wiesz o mającym się odbyć w Twoim środowisku wydarzeniu (np. spotkanie, akcja dyplomowa, praca stacji okolicznościowej etc.), które może zainteresować szersze grono krótkofalowców, to proszę przyślij informację do mnie, a ja opublikuję ją na swojej stronie.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.09-31.12.2019 Akcja dyplomowa “Szare Szeregi”


20.09-31.12.2019 Praca stacji okolicznościowej SP60DXC


03.11-10.12.2019 Akcja dyplomowa „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy”


15.11-15.12.2019 Akcja dyplomowa „Miasta Górnego Śląska w eterze”


19.11.2019 SPAC – 1,3 GHz


21.11.2019 Ratownictwo Górnicze HF


21.11.2019 SPAC – 70 MHz


21.11.2019 Ratownictwo Górnicze VHF


23-24.11.2019 CQ WW DX Contest CW


25.11.2019 Dzień Kolejarza


26.11.2019 SPAC – 2,3 GHz i wyżej

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

 Statystyki

60 lat SP DX Clubu - SP60DXC

W bieżącym roku SP DX Club świętuje 60. rocznicę powstania. Dla upamiętnienia tej rocznicy, w eterze pracować będzie stacja okolicznościowa SP60DXC.

Przewidziana jest praca na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB, RTTY i FT8.

QSL via LoTW lub SP7DQR.

Stacja zakończy pracę z końcem br.

Więcej na https://www.qrz.com/db/SP60DXC

Konkurs z okazji 90-lecia dyplomu WAC

Poznański Klub SP3PSM jest organizatorem konkursu mającego na celu uczczenie 90. rocznicy zdobycia pierwszego w Polsce dyplomu WAC, wydanego za przeprowadzanie łączności ze wszystkimi kontynentami, którego zdobywcą był Zygmunt Beresiński SP3KX, patron Klubu SP3PSM.

W okresie od 15 do 30 listopada 2019r na pasmach aktywna będzie stacja okolicznościowa SN90WAC,

która wraz ze stacjami członków klubu SP3PSM przydzielać będzie punkty w konkursie.

Patronat nad konkursem sprawują:

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Bolesława Śmiałego.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://sp3psm.pl/?konkurs-z-okazji-90-lecia-dyplomu-wac


Akcja dyplomowa „Szare Szeregi”

Akcja Dyplomowa „Szare Szeregi” zorganizowana została przez Inspektorat Łączności Głównej Kwatery ZHP, w 80 rocznicę przejścia ZHP do konspiracji.

Aby otrzymać pamiątkowy dyplom, należy w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 uzyskać 80 pkt. przeprowadzając łączności ze stacjami klubów harcerskich, w tym obowiązkowo ze stacją SP0ZHP.

Szczegółowy regulamin akcji dyplomowej dostępny jest pod adresem:

https://lacznosc.zhp.pl/dyplom-80-lat-szarych-szeregow-regulamin/

Akcja dyplomowa „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy”

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, krótkofalarskie kluby: SP2PBM, SP5KVW, SP6JIU, SP7PKI i SP9KJU organizują akcję dyplomową „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy”. Akcja pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

i Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego PZK w Kielcach będzie trwała od 3 listopada do 10 grudnia br.

Aby uzyskać pamiątkowy dyplom, należy w powyższym okresie przeprowadzić łączności/nasłuchy z pięcioma stacjami okolicznościowymi. Są to stacje: 3Z100PIP, HF100PIP, SP100PIP, SN100PIP, SO100PIP.

 Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest tutaj>>>

Akcja dyplomowa „Miasta Górnego Śląska w eterze”

Członkowie Klubu SP9YFF organizują akcję dyplomową pod nazwą „Miasta Górnego Śląska w eterze”.

Dyplom wydawany będzie w pięciu klasach. Aby uzyskać bezpłatny dyplom w wersji elektronicznej, należy w okresie od 15 listopada

do 15 grudnia br. przeprowadzić odpowiednią ilość łączności (zależną od klasy dyplomu) ze stacją SP9YFF.

Szczegóły akcji dyplomowej dostępne są na stronie: https://sp9yff.wixsite.com/scotapl