Copyright © 2020 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.

Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.

Jeżeli wiesz o mającym się odbyć w Twoim środowisku wydarzeniu (np. spotkanie, akcja dyplomowa, praca stacji okolicznościowej etc.), które może zainteresować szersze grono krótkofalowców, to proszę przyślij informację do mnie, a ja opublikuję ją na swojej stronie.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.01.2020….Program dyplomowy „GRODY SP”


01.01-31.12.2020 Praca stacji okolicznościowych HF90TPAR, HF90TPBB, HF90TPBF, HF90TPBG, HF90TPCF, HF90TPCG, 3Z90PZK, HF90PZK, SN90PZK


06.01-20.12.2020 Dyplom “100. Rocznica Powrotu Torunia do Wolnej Polski”


19.01.2020-20.01.2021 Praca stacji okolicznościowej SP65KAG


24.01-31.12.2020 Dyplom „100. Rocznica Powrotu Chojnic do Polski”


14.08.2020-26.06.2021 Praca stacji okolicznościowych SN100PB I SN306DM


01.10-31.12.2020 Jubileusz Wrocławskiego Klubu Krótkofalowców SP6PRT


01.10-31.12.2020 Dyplom „40. Rocznica Pierwszej Łączności RTTY w Polsce”


13.11-21.12.2020 Akcja dyplomowa „20 lat aktywnej służby amatorskiej radiokomunikacyjnej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”


04-06.12.2020 ARRL 160 Meter Contest


05.12.2020 Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego


05-06.12.2020 PRO CW Contest


05-06.12.2020 FT Roundup


05-06.12.2020 EPC Ukraine DX Contest


05-20.12.2020 Nocne Marki


08.12.2020 SPAC – 432 MHz


09.12.2020 VHF-UHF FT8 Activity 432 MHz


10.12.2020 MP ARKI HF


10.12.2020 SPAC – 50 MHz


12.12.2020 PGA TEST


12.12.2020 Lubelski Maraton UKF


12-13.12.2020 ARRL 10 Meter Contest


12-13.12.2020 TRC DIGI Contest


12-13.12.2020 SP UKF MGM Activity Contest II tura


15.12.2020 SPAC – 1,3 GHz


17.12.2020 SPAC – 70 MHz


18.12.2020 AGB Party


18.12.2020 Russian 160m Contest


19.12.2020 PGA-DIGI


19.12.2020 OK DX RTTY Contest


19.12.2020 RAC Canada Winter Contest


19-20.12.2020 Croatian CW Contest


20.12.2020 SP UKF Activity Contest


20.12.2020 Zawody aktywności VHF/UHF


22.12.2020 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


26.12.2020 DARC Xmas Contest


27.12.2020 RAEM Contest


27.12.2020 Hołd Powstańcom Wlkp.

Propagacja

Linki

Program dyplomowy „GRODY SP”

1 stycznia 2020 roku wystartował nowy program dyplomowy „GRODY SP”.

Program ten jest rozszerzeniem i kontynuacją programu dyplomowego „ZAMKI w POLSCE”.

Strona internetowa poświęcona nowemu programowi dyplomowemu dostępna jest pod adresem: http://grody.zamkisp.pl

90 lat Polskiego Związku Krótkofalowców - stacje okolicznościowe

W roku 2020 Polski Związek Krótkofalowców obchodzi 90. rocznicę powstania. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, oraz w celu popularyzacji polskiego krótkofalarstwa, Łódzki Oddział Terenowy PZK OT-15 zorganizował aktywność radiową pod znakami okolicznościowymi związanymi z tą rocznicą.

Od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 na pasmach KF i UKF czynne będą stacje okolicznościowe: HF90TPAR, HF90TPBB, HF90TPBF, HF90TPBG, HF90TPCF, HF90TPCG, 3Z90PZK, HF90PZK, SN90PZK.

Pierwsze sześć znaków upamiętnia założycieli Lwowskiego Klubu Krótkofalowców, którzy uważani są za prekursorów polskiego ruchu krótkofalarskiego. Aktywnie uczestniczyli oni w tworzeniu i rozwijaniu Polskiego Związku Krótkofalowców.

Trzy znaki z sufiksem PZK, oprócz akcji okolicznościowej będą brały udział w akcji dyplomowej organizowanej przez PZK pod nazwą "90 lecie powstania PZK i 95 lecie powstania IARU".

Dyplom „100. Rocznica Powrotu Torunia do Wolnej Polski”

Chcąc uczcić 100. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski, Klub Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Miłośników Torunia, oraz Odział Toruński Polskiego Związku Krótkofalowców organizują akcję dyplomową.

Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać min. 100 pkt. za łączności ze stacjami SN1920T i SP2TMT, oraz z członkami klubu SP2TMT.

Akcja dyplomowa trwa od 6 stycznia do 20 grudnia 2020 roku.

Regulamin dyplomu znajduje się na stronie: http://www.otpzk26.org/index.php?pokaz=sub/dyp

Dyplom „100. Rocznica Powrotu Chojnic do Polski”

Krótkofalowcy zrzeszeni w Klubie Łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach, postanowili włączyć się w obchody 100-lecia powrotu swojego miasta w granice II Rzeczypospolitej, organizując z tej okazji akcję dyplomową.

W okresie od 24 stycznia do 31 grudnia 2020 na pasmach czynna będzie stacja okolicznościowa HF100CH, która wraz ze stacjami członków klubu SP2KFQ przydzielać będzie punkty do dyplomu. Krótkofalowcy, którzy w powyższym okresie zgromadzę min. 100 pkt. mogą wystąpić do organizatora akcji o wydanie pamiątkowego dyplomu

Regulamin akcji dostępny jest na stronie: http://www.sp2kfq.pl/dyplom_100/index_100.html

Wyniki zawodów „SP UKF Activity Contest - 2020”

W związku z problemami na platformie LogSP, wyniki zawodów aktywności na bieżąco zamieszczane będą na stronie:

http://www.ukf-te.iq24.pl/default.asp?grupa=254486&temat=516568

Info: SP6MLK tnx

Jubileusz Klubu Sporów Łączności LOK SP9KAG - SP65KAG

Klubu Sporów Łączności LOK SP9KAG w Gliwicach jako najstarszy działający klub łączności w województwie śląskim obchodzi w bieżącym roku 65. lecie działalności.

Z tej okazji stacja klubowa jest czynna w pasmach HF pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SP65KAG.

Operatorzy pracują emisjami CW, SSB, oraz cyfrowymi.

Aktywność stacji pod znakiem okolicznościowym zostanie zakończona z dniem 20 stycznia 2021 roku.

QSL via SP9KAG OT50, eQSL, HRDLog i qrz.com.

 Statystyki

Wyniki „SP UKF Six Hours Contest” - IV tura

Wyniki IV tury zawodów SP UKF Six Hours Contest zostały opublikowane na stronie:

https://drive.google.com/file/d/1kvBdbFChIxnja8twduAVeHlxwj3LcuDt/view


Info: SP6MLK tnx

Biblioteka Polskiego      Krótkofalowca

Biblioteka

Stacje okolicznościowe SN100PB i SN306DM

Członkowie Oddziału Toruńskiego PZK, oraz Klubu Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Miłośników Torunia, zorganizowali pracę stacji okolicznościowych SN100PB i SN306DM.

Radiostacja SN100PB pracuje z okazji odsłonięcia w Toruniu zrekonstruowanego pomnika poświęconego „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych”. Więcej na temat pomnika i wymiany kart QSL można przeczytać na stronie

Praca radiostacji SN306DM ma na celu upamiętnienie 80. rocznicy powstania 306 Dywizjonu  Myśliwskiego „Toruńskiego”, wchodzącego w skład lotnictwa myśliwskiego w strukturach RAF w trakcie bitwy o Anglię. Szczegóły na stronie www.qrz.com/db/SN306DM

Obie stacje posiadają zezwolenia na pracę do 26 czerwca 2021 roku

Dyplom „40. Rocznica Pierwszej Łączności RTTY w Polsce”

Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 40. rocznicy przeprowadzenia w Polsce pierwszej łączności emisją RTTY.

Organizatorem akcji dyplomowej jest Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW, oraz Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Akcja dyplomowa trwa od 1 października do 31 grudnia 2020 roku.

W czasie jej trwania na pasmach pracują stacje okolicznościowe 3Z40RY, HF40RY, SN40RY, SO40RY, SP40RY, SQ40RY, oraz stacja DM2CNE. Stacje te przydzielają punkty do dyplomu.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest między innymi na stronie https://www.qrz.com/db/sn40ry

Jubileusz Wrocławskiego Klubu Krótkofalowców SP6PRT

Wrocławski Klub Krótkofalowców SP6PRT z okazji 60. lecia działalności uruchomił stację okolicznościową SP60PRT. Stacja pracuje w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020. Ponadto z powyższej okazji Klub organizuje w okresie od 1 listopada do końca br. akcję dyplomową.

Punkty do dyplomu przydzielać będą stacja SP60PRT (łączność obowiązkowa), oraz stacje członków Klubu SP6PRT.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://sp6prt.pl/akcja-dyplomowa-z-okazji-60-lecia-klubu/

Wyniki zawodów organizowanych przez SP UKF - SP0VHF                        

Wyniki zawodów organizowanych przez SP UKF - SP0VHF dostępne są na stronie: http://spukfcontest.pl/


Info: SP6MLK tnx

Akcja dyplomowa „20 lat aktywnej służby amatorskiej radiokomunikacyjnej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”

W celu upamiętnienia 20. rocznicy aktywnej służby amatorskiej radiokomunikacyjnej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, z inicjatywy polskiego mentora ARISS Europa zorganizowano akcję dyplomową.

Akcja trwa w okresie od 13 listopada do 21 grudnia 2020r.

Warunkiem zdobycia dyplomu jest nawiązanie dwukierunkowych łączności radiowych z co najmniej czterema różnymi stacjami organizatorów.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest pod adresem: https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/