Copyright © 2014-2021 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Aktualizacja: 23.02.2021

Aby zapoznać się z regulaminem w wersji oryginalnej kliknij na nazwę interesujących Cię zawodów.

* - zapisy regulaminu mogą ulec zmianie, po opublikowaniu jego aktualnej wersji przez organizatora.

?? - termin zawodów nie potwierdzony.

 Statystyki

SKRÓCONE REGULAMINY ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH W J. POLSKIM - LUTY 2021 >>>

KALENDARZ ZAWODÓW KRAJOWYCH LUTY 2021

Początek

Nazwa zawodów

Koniec

Data

Godz. UTC

Data

Godz. UTC

02.02.2021

18:00

SPAC – 144 MHz

02.02.2021

22:00

03.02.2021

18:00

MP ARKI VHF

03.02.2021

19:59

04.02.2021

16:00

Dzień Walki z Rakiem

04.02.2021

18:00

04.02.2021

16:00

MP ARKI DIGI

04.02.2021

17:59

07.02.2021

07:00

Zawody Podkarpackie

07.02.2021

07:59

07.02.2021

14:00

Zaślubiny Polski z Morzem

07.02.2021

16:00

09.02.2021

18:00

SPAC – 432 MHz

09.02.2021

22:00

11.02.2021

16:00

MP ARKI HF

11.02.2021

17:59

11.02.2021

18:00

SPAC – 50 MHz

11.02.2021

22:00

13.02.2021

07:00

PGA TEST

13.02.2021

07:59

13.02.2021

16:00

Lubelski Maraton UKF

13.02.2021

16:59

14.02.2021

06:00

Zawody o Puchar Komendanta ZHP

14.02.2021

06:59

16.02.2021

18:00

SPAC – 1,3 GHz

16.02.2021

22:00

18.02.2021

18:00

SPAC – 70 MHZ

18.02.2021

22:00

20.02.2021

07:00

Sięgaj do Gwiazd

20.02.2021

07:59

21.02.2021

07:00

SP UKF Activity Contest

21.02.2021

13:00

22.02.2021

16:00

Dzień Myśli Braterskiej

22.02.2021

18:00

23.02.2021

18:00

SPAC – 2,3 GHz i wyżej

23.02.2021

22:00

27.02.2021

07:00

PGA - DIGI

27.02.2021

07:59

KALENDARZ ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH  LUTY 2021

Początek

Nazwa zawodów

Koniec

Data

Godz. UTC

Data

Godz. UTC

03.02.2021

17:00

VHF-UHF FT8 Activity 144 MHz

03.02.2021

21:00

03.02.2021

20:00

UKEICC 80m SSB Contest

03.01.2021

21:00

06.02.2021

08:00

RCC Eurasia HF Chamoionship

06.02.2021

17:00

06.02.2021

12:00

Black Sea Cup International

07.02.2021

11:59

06.02.2021

12:00

Mexico RTTY International Contest

07.02.2021

23:59

06.02.2021

16:00

Straight Key Party 80m

06:02.2021

19:00

06.02.2021

18:00

EU - DX Contest

07.02.2021

18:00

10.02.2021

17:00

VHF-UHF FT8 Activity 432 MHz

10.02.2021

21:00

13.02.2021

00:00

CQ WW RTTY WPX Contest

14.02.2021

23:59

13.02.2021

11:00

Asia – Pacific Sprint (20 m i 40 m)

13.02.2021

13:00

13.02.2021

12:00

KCJ TOP Band Contest

14.02.2021

12:00

13.02.2021

12:00

PACC - Contest

14.02.2021

12:00

13.02.2021

19:00

RSGB 1,8 MHz Contest

13.02.2021

23:00

17.02.2021

19:00

Semi – Automatic Key evening - CW

17.02.2021

20:30

20.02.2021

00:00

ARRL International DX Contest CW

21.02.2021

23:59

20.02.2021

12:00

Russian WW PSK Contest

21.02.2021

11:59

21.02.2021

07:00

Zawody Aktywności VHF/UHF/SHF

21.02.2021

13:00

24.02.2021

20:00

UKEICC 80m CW Contest

24.02.2021

21:00

26.02.2021

22:00

CQ 160 Meter Contest SSB

28.02.2021

22:00

27.02.2021

06:00

REF SSB Contest

28.02.2021

18:00

27.02.2021

13:00

UBA DX Contest CW

28.02.2021

13:00

28.02.2021

14:00

HSC Contest CW

28.02.2021

17:00

SKRÓCONE REGULAMINY ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH W J. POLSKIM - MARZEC 2021 >>>

KALENDARZ ZAWODÓW KRAJOWYCH MARZEC 2021

Początek

Nazwa zawodów

Koniec

Data

Godz. UTC

Data

Godz. UTC

02.03.2021

18:00

SPAC – 144 MHz

02.03.2021

22:00

03.03.2021

18:00

MP ARKI VHF

03.03.2021

20:00

04.03.2021

16:00

MP ARKI DIGI

04.03.2021

18:00

06.03.2021

14:00

SP UKF SATURDAY CONTEST

06.03.2021

20:00

07.03.2021

06:00

SP YL Contest

07.03.2021

06:59

09.03.2021

18:00

SPAC – 432 MHz

09.03.2021

22:00

11.03.2021

16:00

MP ARKI HF

11.03.2021

18:00

11.03.2021

18:00

SPAC – 50 MHz

11.03.2021

22:00

13.03.2021

07:00

PGA TEST

13.03.2021

07:59

13.03.2021

16:00

Lubelski Maraton UKF

13.03.2021

16:59

14.03.2021

06:00

O Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia

14.03.2021

07:00

16.03.2021

18:00

SPAC – 1,3 GHz

16.03.2021

22:00

18.03.2021

18:00

SPAC – 70 MHz

18.03.2021

22:00

20.03.2021

16:00

O Statuetkę Syrenki Warszawskiej

20.03.2021

17:29

21.03.2021

07:00

SP UKF Activity Contest

21.03.2021

13:00

23.03.2021

18:00

SPAC – 2,3 GHz i wyżej

23.03.2021

22:00

27.03.2021

07:00

PGA-DIGI

27.03.2021

07:59

KALENDARZ ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH  MARZEC 2021

Początek

Nazwa zawodów

Koniec

Data

Godz. UTC

Data

Godz. UTC

02.03.2021

19:00

YL CW Party

02.03.2021

21:00

03.03.2021

17:00

VHF-UHF FT8 Activity 144 MHz

03.03.2021

21:00

03.03.2021

20:00

UKEICC 80m SSB Contest

03.03.2021

21:00

06.03.2021

00:00

ARRL International DX Contest SSB

07.03.2021

23:59

06.03.2021

14:00

I Próby Subregionalne

07.03.2021

14:00

06.03.2021

18:00

Open Ukrainian RTTY Champions.

07.03.2021

13:59

07.03.2021

07:00

UBA Spring Contest 80m CW

07.03.2021

11:00

10.03.2021

17:00

VHF-UHF FT8 Activity 432 MHz

10.03.2021

21:00

13.03.2021

00:00

YB DX RTTY Contest

13.03.2021

23:59

13.03.2021

12:00

DIG QSO Party 10, 15, 20m SSB

13.03.2021

17:00

13.03.2021

14:00

AGCW QRP Contest

13.03.2021

20:00

13.03.2021

16:00

EA PSK63 Contest

14.03.2021

16:00

13.03.2021

18:00

TESLA Memorial HF Contest

14.03.2021

05:59

14.03.2021

07:00

DIG QSO Party 80m SSB

14.03.2021

09:00

14.03.2021

09:00

DIG QSO Party 40m SSB

14.03.2021

11:00

15.03.2021

18:00

HF Bucaresti Contest

15.03.2021

20:59

20.03.2021

02:00

BARTG RTTY Contest

22.03.2021

01:59

20.03.2021

12:00

Russian DX Contest

21.03.2021

11:59

21.03.2021

07:00

UBA Spring Contest 80m SSB

21.03.2021

11:00

21.03.2021

07:00

Zawody Aktywności VHF/UHF/SHF

21.03.2021

13:00

27.03.2021

00:00

CQ WW WPX Contest SSB

28.03.2021

23:59

31.03.2021

20:00

UKEICC 80m CW Contest

31.03.2021

21:00

SKRÓCONE REGULAMINY ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH W J. POLSKIM - KWIECIEŃ 2021 >>>

KALENDARZ ZAWODÓW KRAJOWYCH KWIECIEŃ 2021

Początek

Nazwa zawodów

Koniec

Data

Godz. UTC

Data

Godz. UTC

01.04.2021

15:00

MP ARKI DIGI

01.04.2021

17:00

05.04.2021

16:00

Zawody o Pisankę Wielkanocną HF

05.04.2021

16:59

05.04.2021

18:00

Zawody o Pisankę Wielkanocną VHF

05.04.2021

18:59

06.04.2021

17:00

SPAC – 144 MHz

06.04.2021

21:00

07.04.2021

17:00

MP ARKI VHF

07.04.2021

19:00

08.04.2021

15:00

MP ARKI HF

08.04.2021

17:00

08.04.2021

17:00

SPAC – 50 MHz

08.04.2021

21:00

10.04.2021

06:00

PGA TEST

10.04.2021

06:59

10.04.2021

16:00

Lubelski Maraton UKF

10.04.2021

16:59

11.04.2021

05:00

Zawody Świętokrzyskie

11.04.2021

05:59

13.04.2021

17:00

SPAC – 432 MHz

13.04.2021

21:00

15.04.2021

17:00

SPAC – 70 MHz

15.04.2021

21:00

16.04.2021

16:00

Memoriał dh. hm. Wacława SP5WL

16.04.2021

18:00

17.04.2021

14:00

Urodziny Bydgoszczy *

17.04.2021

15:59

18.04.2021

07:00

SP UKF Activity Contest

18.04.2021

13:00

18.04.2021

15:00

WARD HF Contest * ??

18.04.2021

15:59

20.04.2021

17:00

SPAC – 1,3 GHz

20.04.2021

21:00

24.04.2021

06:00

PGA - DIGI

24.04.2021

06:59

27.04.2021

17:00

SPAC – 2,3 GHz i wyżej

27.04.2021

21:00

30.04.2021

15:00

Memoriał SP9DT I tura

30.04.2021

16:59

KALENDARZ ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH  KWIECIEŃ 2021

Początek

Nazwa zawodów

Koniec

Data

Godz. UTC

Data

Godz. UTC

01.04.2021

17:00

SARL 80m QSO Party

01.04.2021

20:00

03.04.2021

15:00

SP DX Contest *

04.04.2021

15:00

03.04.2021

16:00

EA WW RTTY Contest

04.04.2021

16:00

07.04.2021

17:00

VHF-UHF FT8 Activity 144 MHz

07.04.2021

21:00

07.04.2021

20:00

UKEICC 80m SSB Contest

07.04.2021

21:00

10.04.2021

07:00

Japan International DX Contest CW

11.04.2021

13:00

10.04.2021

12:00

DIG QSO Party 10, 15, 20m CW

10.04.2021

17:00

10.04.2021

12:00

OK – OM DX Contest SSB

11.04.2021

11:59

10.04.2021

21:00

Yuri Gagarin DX Contest

11.04.2021

21:00

11.04.2021

07:00

DIG QSO Party 80m CW

11.04.2021

09:00

11.04.2021

09:00

DIG QSO Party 40m CW

11.04.2021

11:00

11.04.2021

15:00

Hungarian Straight Key *

11.04.2021

16:00

14.04.2021

17:00

VHF-UHF FT8 Activity 432 MHz

14.04.2021

21:00

16.04.2021

21:00

Holyland DX Contest

17.04.2021

21:00

17.04.2021

05:00

ES Open Championship *

17.04.2021

08:59

17.04.2021

06:00

WAPC DX Contest

18.04.2021

05:59

17.04.2021

07:00

YU DX Contest *

18.04.2021

06:59

17.04.2021

09:00

CQ MM DX Contest

18.04.2021

23:59

18.04.2021

07:00

Zawody Aktywności VHF/UHF/SHF

18.04.2021

13:00

24.04.2021

12:00

SP DX RTTY Contest

25.04.2021

12:00

24.04.2021

13:00

Helvetia Contest

25.04.2021

12:59

25.04.2021

17:00

BARTG RTTY Sprint 75 Contest

25.04.2021

20:59

28.04.2021

20:00

UKEICC 80m CW Contest

28.04.2021

21:00