Copyright © 2014-2024 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.

Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności ciekawszych stacji, oraz programu IOTA.

Jeżeli wiesz o mającym się odbyć w Twoim środowisku wydarzeniu (np. spotkanie, akcja dyplomowa, praca stacji okolicznościowej etc.), które może zainteresować szersze grono krótkofalowców, to proszę przyślij informację do mnie, a ja opublikuję ją na swojej stronie.


Adres kontaktowy: [email protected]

Teraz i wkrótce

 • 04.12.2023-30.06.2024 Dyplom „25 LAT POWIATU CHOJNICKIEGO”


15.04-30.09.2024 Praca radiostacji okolicznościowej SN20UE


01-31.05.2024 Akcja dyplomowa „25 Lat Polski w NATO”


01-31.05.2024 Program dyplomowy „Pułk Ułanów Karpackich” tura II


13.05-30.06.2024 Dyplom Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej


24-26.05.2024 Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców “ŁOŚ”


25.05.2024 PGA – DIGI


25-26.05.2024 CQ WW WPX Contest CW


27.05-02.06.2024 Akcja dyplomowa „80-ta rocznica akcji zbrojnej BCh i AK”


28.05.2024 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


29.05.2024 Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa CW/SSB


29.05.2024 Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa DIGI


30.05.2024 OMP ARKI FT8/FT4


01.06.2024 TISZA CUP CW CONTEST


01.06.2024 Dzień Dziecka


01-02.06.2024 MIKROFALE


01-02.06.2024 IARU Region 1 Field Day, CW


01-02.06.2024 Dyplom „Chojna 2024”


01-16.06.2024 Dyplom „65 lat SP DX Clubu”


03.06-02.07.2024 Dyplom „900 lat Chrystianizacji Pomorza Zachodniego”


04.06.2024 Święto Warszawy CW/SSB


04.06.2024 Święto Warszawy DIGI


04.06.2024 SPAC – 144 MHz


05.06.2024 OMP ARKI VHF


05.06.2024 VHF-UHF FT8 Activity 144 MHz


06.06.2024 OMP ARKI DIGI


07.06.2024 HA3NS MEMORIAL CONTEST CW


08.06.2024 PGA -TEST


08.06.2024 Spotkanie krótkofalowców na Czantorii


08.06.2024 Asia Pacific Sprint - SSB


08.06.2024 Lubelski Maraton UKF


08-09.06.2024 Green Party 2024 CW/SSB/FT4/FT8


08-09.06.2024 Portugal Day Contest  CW/SSB


08-09.06.2024 REF DDFM 6 m Contest CW/SSB/FM


08-09.06.2024 GACW WWSA CW DX Contest


11.06.2024 SPAC – 432 MHz


12.06.2024 VHF-UHF FT8 Activity 432 MHz


13.06.2024 OMP ARKI HF


13.06.2024 SPAC – 50 MHz


15.06.2024 Zawody Tarnowskie UKF/VHF


15-16.06.2024 All Asian DX Contest CW


15-16.06.2024 IARU R1 50/70 MHz Contest


15-16.06.2024 Stew Perry Topband Distance Challange CW


16.06.2024 Zawody Tarnowskie HF


16.06.2024 SP UKF Activity Contest


18.06.2024 SPAC – 1,3 GHz


19.06.2024 VHF-UHF FT8 Activity 1296 MHz


20.06.2024 Narodowe Święto Powstań Śląskich CW/SSB


20.06.2024 Narodowe Święto Powstań Śląskich DIGI


20.06.2024 SPAC – 70 MHz


21.06.2024 VIDOVDAN 2024 Contest CW/SSB


22.06.2024 PGA – DIGI


22.06.2024 Poznański Czerwiec 1956


22-23.06.2024 His Majesty The King of Spain SSB


25.06.2024 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


26.06.2024 OMP ARKI FT8/FT4


30.06.2024 Dni Morza

Propagacja

Linki

Biblioteka Polskiego      Krótkofalowca

Biblioteka

DX Cluster

Mapa i cluster IOTA

QSL -  Managers

Na podstawie serwisu internetowego 425DXN opracowałem zbiorczy wykaz QSL - Managerów, publikowany cyklicznie na łamach powyższego serwisu. Wykaz obejmuje okres od 1 stycznia 2013 i jest na bieżąco uzupełniany.

W kolumnie “DATA PUBLIKACJI” umieszczono datę pierwszej publikacji w serwisie 425DXN dotyczącej danej stacji. Jeżeli na przestrzeni czasu dana stacja zmieniła QSL Managera, to zmiana ta została ujęta w wykazie pod inną datą publikacji.

DX-1-3.pdf

1 - 3

7 - 9

D - F

P - R

Y - Z

G - I

V - X

A - C

M - O

S - U

4 - 6

J - L

DX-7-9.pdf DX-a-c.pdf DX-d-f.pdf DX-g-i.pdf DX-j-l.pdf DX-m-o.pdf DX-4-6.pdf DX-y-z.pdf DX-v-x.pdf DX-s-u.pdf DX-p-r.pdf

Aktualizacja: 18.05.2024

Akcja dyplomowa „80-ta rocznica akcji zbrojnej BCh i AK”

W dniach od 27 maja do 2 czerwca br. będzie miała miejsce akcja dyplomowa mająca na celu  upamiętnienie 80. rocznicy akcji zbrojnej BCh i AK, której celem było zatopienie niemieckiego statku transportowego Tannenberg na Wiśle w okolicach Wilkowa (woj. lubelskie).

Organizatorem akcji jest Puławska Grupa Krótkofalowców.

Punkty przydzielać będą stacja okolicznościowa HF80TAN (łączność obowiązkowa), oraz stacje organizatora.

Aby uzyskać dyplom należy zgromadzić min. 80 pkt.

Więcej szczegółów w regulaminie >>>

Program dyplomowy „Pułk Ułanów Karpackich”

Kolega Stanisław SP3LPT jest organizatorem programu dyplomowego, mającego na celu m.in. upamiętnienie, oraz popularyzację Pułku Ułanów Karpackich.

Program składa się z dwóch tur.

Tura I miała miejsce w dniach od 03 do 05.02.2024.

Tura II będzie trwała od 01 do 31.05.2024.

Warunkiem uzyskania dyplomu dla operatorów stacji SP jest zebranie min. 80 pkt.

Punkty będą przydzielały stacje okolicznościowe HF73CLR i SN73PUK, oraz stacje współpracujące.

Szczegóły programu dyplomowego, oraz krótka historia Pułku Ułanów Karpackich dostępne są na stronie:

 https://www.qrz.com/db/SN73PUK

Dyplom „25 LAT POWIATU CHOJNICKIEGO”

Klub Łączności LOK SP2KFQ we współpracy z Chojnickim Klubem Łączności jest organizatorem akcji dyplomowej z okazji 25. lecia powiatu chojnickiego.

Akcja trwa od 4 grudnia 2023r. do 30 czerwca 2024r.

Warunkiem uzyskania dyplomu dla operatorów stacji SP jest zgromadzenie min. 25 pkt.

Punkty będą przydzielać: stacja okolicznościowa SN25PCH (łączność obowiązkowa), oraz stacje wyszczególnione w regulaminie.

Regulamin dyplomu >>>


Radiostacja okolicznościowa SN20UE

Z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, krótkofalowcy zrzeszeni w Klubie Krótkofalowców SP6ZJP przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, organizują pracę radiostacji okolicznościowej SN20UE.

Stacja będzie czynna w okresie od 15 kwietnia do 30 września 2024 roku w pasmach  KF i UKF, od 160m do 70cm emisjami CW, SSB, RTTY, FT4, FT8.

Karty QSL przez Biuro OT50 via SP6ZJP.

Akcja dyplomowa „25 Lat Polski w NATO”

Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa SP8KSR z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO organizuje akcję dyplomową, która potrwa od 01 do 31 maja br.

W tym okresie na pasmach będzie QRV stacja okolicznościowa HF25NATO.

Warunkiem uzyskania okolicznościowego dyplomu jest przeprowadzenie przynajmniej jednej łączności z tą stacją.

Więcej w regulaminie >>>

Dyplom Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej

W celu propagowania Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej, Klub Krótkofalowców Rezerwistów Marynarki  Wojennej  SP7PRM organizuje akcję dyplomową.

Akcja będzie trwała w dniach od 13 maja do 30 czerwca 2024r.

W tym okresie czynna będzie stacja okolicznościowa SP0SRMW pracująca z okrętu ORP BŁYSKAWICA, która wraz ze stacją SP7PRM i stacjami współpracującymi będzie przydzielała punkty do dyplomu.

Warunkiem otrzymania dyplomu dla operatorów SP jest zgromadzenie min. 60 pkt.

Szczegóły w regulaminie >>>


Info: Dariusz SP3TYJ tnx

Dyplom „Chojna 2024”

Krótkofalowcy z klubu PZK SP1KZE w Chojnie w dniach 01 - 02 czerwca 2024r organizują akcję dyplomową, której celem jest popularyzowanie krótkofalarstwa i poznanie Ziemi Chojeńskiej.

Operatorzy stacji SP chcący uzyskać pamiątkowy dyplom muszą przeprowadzić łączność ze stacją okolicznościową  HF1CHO, oraz z min. czterema członkami klubu SP1KZE.

Szczegóły w regulaminie >>>

Dyplom „900 lat Chrystianizacji Pomorza Zachodniego”

W celu uczczenia 900. lat chrystianizacji Pomorza Zachodniego, Klub PZK SP1KZE  w Chojnie organizuje akcję dyplomową, która będzie trwała w okresie od 03 czerwca do 02 lipca 2024 roku.

W tym czasie na pasmach będą pracowały stacje okolicznościowe SP900CPZ (łączność obowiązkowa), oraz stacje z sufiksem „OTTON” i stacja DL0OB. Stacje te będą rozdawać punkty do dyplomu.

Chcąc uzyskać okolicznościowy dyplom należy zgromadzić min. 900 pkt.

Więcej szczegółów w regulaminie >>>

Dyplom „65 lat SP DX Clubu”

Od 01 do 16 czerwca 2024 r. odbędzie się akcja dyplomowa z okazji 65-lecia Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SP DX Club.

W czasie trwania akcji na pasmach będą nadawać stacje okolicznościowe SP65S, SO65P, SN65D, HF65X i 3Z65C.

Aby zdobyć pamiątkowy dyplom należy  przeprowadzić QSOs ze wszystkimi stacjami okolicznościowymi pracującymi z okazji 65-lecia SP DX Clubu, oraz zgromadzić minimum 65 punktów.

Każda zaliczona łączność w akcji dyplomowej daje 5 punktów.

Wydawcą dyplomu jest Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SP DX Club.

Więcej w regulaminie >>>


Spotkanie krótkofalowców na Czantorii

Śląski Oddział Terenowy PZK 06 w Katowicach zaprasza krótkofalowców, oraz sympatyków fal radiowych na XXVIII coroczne spotkanie na Górze Czantoria 995 m n.p.m.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r. (sobota).

Szczegóły spotkania tutaj >>>