Copyright © 2019 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.

Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.

Jeżeli wiesz o mającym się odbyć w Twoim środowisku wydarzeniu (np. spotkanie, akcja dyplomowa, praca stacji okolicznościowej etc.), które może zainteresować szersze grono krótkofalowców, to proszę przyślij informację do mnie, a ja opublikuję ją na swojej stronie.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.12.2018-26.10.2019 Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”


02.04-31.10.2019 Akcja dyplomowa “75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”


18.05-30.09.2019 Konkurs dyplomowy „Czy Pamiętasz o D-Day?”


01-31.08.2019 Akcja dyplomowa „100. Rocznica Pierwszego Powstania Śląskiego”


01-31.08.2019 Akcja dyplomowa „150. rocznica urodzin Georga Grafa von Arco”


15.08-15.09.2019 Akcja dyplomowa “Pierwsze Powstanie Śląskie”


17.08-16.09.2019 Akcja dyplomowa p.n. LOTNICTWO ARMII "POMORZE" w wojnie obronnej 1939 roku


20.09-31.12.2019 Praca stacji okolicznościowej SP60DXC


24.08.2019 PGA TEST


24-25.08.2019 SCC RTTY Championship


24-25.08.2019 YO DX HF Contest


25.08.2019 SARL HF CW Contest


25.08.2019 O Replikę Lampy Łukasiewicza


27.08.2019 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


30.08-01.09.2019 Andrzejówka 2019 - Spotkanie Krótkofalowców APRS DV Radiosondy


31.08-01.09.2019 World Wide Digi DX Contest


01.09.2019 Dzień Energetyka


03.09.2019 SPAC – 144 MHz


04.09.2019 MP ARKI VHF


05.09.2019 MP ARKI DIGI


05-08.09.2019 Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP "BURZENIN 2019"


07.09.2019 CW Open Competition


07.09.2019 Russian “Radio” RTTY WW Contest


07.09.2019 Dni Zielonej Góry - Winobrania


07.09.2019 AGCW Handtasten Party 40 m


07-08.09.2019 All Asian DX Contest SSB


07-08.09.2019 Field Day IARU Region 1 SSB


07-08.09.2019 IARU VHF 144 MHz


10.09.2019 SPAC – 432 MHz


12.09.2019 MP ARKI HF


12.09.2019 SPAC – 50 MHz


13.09.2019 Zawody na Kluczach Sztorcowych


13-15.09.2019 „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” w Jodłówce Tuchowskiej


14.09.2019 PGA TEST


14.09.2019 Lubelski Maraton UKF


14.09.2019 SP9 – VHF - Contest


14-15.09.2019 WAE DX Contest SSB


15.09.2019 Puchar Wlkp. Pyry CW i SSB


15.09.2019 Puchar Wlkp. Pyry PSK-63


15.09.2019 SP UKF Activity Contest


15.09.2019 Zawody Aktywności VHF/UHF/SHF


15.09.2019 BARTG Sprint 75 Contest


17.09.2019 SPAC – 1,3 GHz


19.09.2019 SPAC – 70 MHz


21-22.09.2019 Scandinavian Activity Contest CW


23.09.2019 Memoriał Stefana Starzyńskiego CW/SSB


23.09.2019 Memoriał Stefana Starzyńskiego DIGI


24.09.2019 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


28.09.2019 SP QRP Contest


28.09.2019 PGA-DIGI


28-29.09.2019 CQ World – Wide RTTY DX Contest


30.09.2019 Zawody o Statuetkę Małego Powstanca

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC obchodzi 55-lecie działalności. Z tej okazji członkowie klubu organizują akcję dyplomową.

W okresie od 1 grudnia 2018 do 26 października 2019 stacja klubowa SP7PBC, oraz członkowie klubu przydzielać będą punkty do okolicznościowego dyplomu.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=57

Dyplom „75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”

W okresie od 2 kwietnia do 31 października 2019 będzie miała miejsce akcja dyplomowa „75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”. Organizatorami akcji są:

- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Warszawie

- Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

- Chorągiew Stołeczna ZHP z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest tutaj>>>

 Statystyki

Dyplom „Porwanie Baltazara Gąbki”

Beskidzki Radio Klub SP9KAT, Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych SP9PGE, oraz Klub Śląska Cieszyńskiego SP9SCI organizują w dniach od 06 do 29 września 2019 akcję dyplomową „Porwanie Baltazara Gąbki”.

Celem akcji jest upamiętnienie 50 rocznicy powstania animowanej serii filmów „Porwanie Baltazara Gąbki”, w której istnieje wiele akcentów krótkofalarskich.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj>>>

Konkurs dyplomowy „Czy Pamiętasz o D-Day?”


Harcerski Klub Łączności „Wilda” SP3ZAC z Poznania, wraz z 100 Poznańską Drużyną Harcerzy i Grupą Rekonstrukcji Historycznej GRH 44/100 organizują konkurs dyplomowy z okazji 75. rocznicy kilku wydarzeń historycznych.

Konkurs będzie trwał w okresie od 18 maja do 30 września 2019.

Więcej szczegółów i zasady konkursu dostępne są na stronie Harcerskiego Klubu Łączności „Wilda” SP3ZAC: http://sp3zac.pl

Dyplom „30 - lecie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”

Sekcja Radiowa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - klub SP5ZHR jest organizatorem akcji dyplomowej „30 - lecie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”.

Akcja będzie trwała od 1 lipca do 31 września br.

W dniach 3 - 11 sierpnia będzie czynna stacja okolicznościowa SN30ZHR, pracująca z miejsca zlotu 30-lecia ZHR.

Łączność z tą stacją, oraz z innymi stacjami harcerskimi pracującymi w okresie trwania akcji będzie podstawą do otrzymania okolicznościowego dyplomu.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj>>>

Dyplom „150. rocznica urodzin Georga Grafa von Arco”

Członkowie Klubu SP9KJU w Raciborzu z okazji 150. rocznicy urodzin Georga Grafa von Arco  wynalazcy superheterodyny organizują akcję dyplomową.

W okresie od 1 do 31 sierpnia br. na pasmach będzie czynna stacja okolicznościowa SN0ARCO. W dniu 30 sierpnia (w 150. rocznicę urodzin wynalazcy) stacja okolicznościowa, wraz z innymi stacjami będzie czynna z Gorzyc, rodzinnej miejscowości von Arco.

Przeprowadzenie w tym dniu łączności ze stacją okolicznościową, oraz z dwiema innymi stacjami będzie podstawą do otrzymania pamiątkowego dyplomu.

Akcja dyplomowa odbywa się dzięki wsparciu władz Miasta Racibórz.

 Regulamin akcji jest dostępny pod adresem:

 https://www.qrz.com/db/SN0ARCO


Akcja dyplomowa „100. Rocznica Pierwszego Powstania Śląskiego”

Członkowie Klubu Sportów Łączności LOK SP9KAG w Gliwicach chcąc uczcić przypadającą w tym roku 100. rocznicę I Powstania Śląskiego organizują przy współudziale Muzeum w Gliwicach akcję dyplomową.

Akcja będzie trwała w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 i będzie połączona z warsztatami organizowanymi na terenie Muzeum Radiostacji Gliwice pod nazwą „Praktyczna historia łączności”. Akcja dyplomowa została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gliwice.

W czasie jej trwania na pasmach czynna będzie stacja okolicznościowa HF100PS przyznająca miedzy innymi punkty do dyplomu.

Linki do dodatkowych informacji dotyczących akcji znajdują się w regulaminie, który dostępny jest tutaj>>>

Akcja dyplomowa “Pierwsze Powstanie Śląskie”

W celu upamiętnienia 100. rocznicy I Powstania Śląskiego, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP, oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR, organizowana jest akcja dyplomowa pod nazwą: „I Powstanie Śląskie".

Od 15 sierpnia do 15 września 2019 r. Czynne będą na pasmach stacje okolicznościowe: 3Z1919PS, HF1919PS, SN1919PS, SO1919PS, SP1919PS i SQ1919PS. Stacje te wraz ze stacjami pracującymi z powiatów na terenie których toczyły się walki będą przyznawać punkty do dyplomu.

Szczegóły akcji dostępne są na stronie: http://ot31.pzk.org.pl/PS_award.html

Dyplom LOTNICTWO ARMII "POMORZE" w wojnie obronnej 1939 roku

Klub Krótkofalowców PZK "FORT IV" przy Towarzystwie Miłośników Torunia - znak stacji klubowej SP2TMT jest organizatorem akcji dyplomowej p.n. LOTNICTWO ARMII "POMORZE" w wojnie obronnej 1939 roku.

Celem akcji jest upamiętnienie heroicznych działań żołnierzy lotniczego garnizonu Toruń w wojnie obronnej 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy 4 pułku lotniczego z Torunia, oraz mobilizowanych pod koniec sierpnia 1939r. na jego bazie pododdziałów lotnictwa Armii "Pomorze".

Akcja będzie trwała w okresie od 17 sierpnia do 16 września 2019, a jej regulamin dostępny jest tutaj>>>

60 lat SP DX Clubu - SP60DXC

W bieżącym roku SP DX Club świętuje 60. rocznicę powstania. Dla upamiętnienia tej rocznicy, w eterze pracować będzie stacja okolicznościowa SP60DXC.

Przewidziana jest praca na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB, RTTY i FT8.

QSL via LoTW lub SP7DQR.

Stacja zakończy pracę z końcem br.

Więcej na https://www.qrz.com/db/SP60DXC