Copyright © 2014-2021 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.

Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.

Jeżeli wiesz o mającym się odbyć w Twoim środowisku wydarzeniu (np. spotkanie, akcja dyplomowa, praca stacji okolicznościowej etc.), które może zainteresować szersze grono krótkofalowców, to proszę przyślij informację do mnie, a ja opublikuję ją na swojej stronie.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.01-31.12.2021 30 lat Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców „KWARC” SP3ZIR - HF30ZIR


19.02.2021-05.02.2022 Praca stacji okolicznościowych SN0ZOSP, SN100ZOSP, 3Z100ZOSP, HF100ZOSP, oraz akcja dyplomowa do 31.12.2021


20.03.2021-31.01.2022 70 lat klubu SP5KAB


20.04-31.12.2021 Praca stacji okolicznościowej SN0MORSE


17.09.2021-10.02.2022 Akcja dyplomowa „Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku”


01-30.11 2021 Akcja dyplomowa „150 lat kolei w Chojnicach”


01-31.12.2021 Konkurs dla młodych krótkofalowców „Miesiąc YOTA SP 2021”


01.12.2021 MP ARKI VHF


01.12.2021 VHF-UHF FT8 Activity 144 MHz


02.12.2021 MP ARKI DIGI


03-05.12.2021 ARRL 160 Meter Contest


04.12.2021 Zawody Barbórkowe HF


04.12.2021 Zawody Barbórkowe VHF


04-05.12.2021 PRO CW Contest


04-05.12.2021 FT Roundup


04-22.12.2021 Nocne Marki


05.12.2021 Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego


07.12.2021 SPAC – 144 MHz


08.12.2021 VHF-UHF FT8 Activity 432 MHz


09.12.2021 MP ARKI HF


09.12.2021 SPAC – 50 MHz


11.12.2021 PGA TEST


11.12.2021 Lubelski Maraton UKF


11-12.12.2021 International Naval Contest


11-12.12.2021 TRC DIGI Contest


11-12.12.2021 ARRL 10 Meter Contest


14.12.2021 SPAC – 432 MHz


16.12.2021 SPAC – 70 MHz


17.12.2021 AGB Party


17.12.2021 Russian 160m Contest


18.12.2021 PGA-DIGI


18.12.2021 OK DX RTTY Contest


18.12.2021 RAC Canada Winter Contest


18-19.12.2021 Croatian CW Contest


19.12.2021 SP UKF Activity Contest


19.12.2021 Zawody aktywności VHF/UHF


21.12.2021 SPAC – 1,3 GHz


26.12.2021 DARC Xmas Contest


26.12.2021 RAEM Contest


27.12.2021 Hołd Powstańcom Wlkp.


28.12.2021 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


30.12.2021 YOTA Contest 2021 III tura

Propagacja

Linki

 Statystyki

Biblioteka Polskiego      Krótkofalowca

Biblioteka

Program dyplomowy FT8SP


FT8SP jest nowym (01-11-2020) programem dyplomowym dla licencjonowanych krótkofalowców z całego świata i polega na nawiązaniu łączności emisją FT8/FT4 z radioamatorami z Polski.

Dla stacji zagranicznych punkty przyznawane są za nawiązanie potwierdzonej łączności z województwami w Polsce.  

Stacje z Polski (SP) otrzymują punkty zapotwierdzenie łączności dla stacji zagranicznej.

W regulaminie programu dyplomowego FT8SP Award Program jest wiele kategorii uczestnictwa co czyni tą inicjatywę atrakcyjną dla pasjonatów radiokomunikacji amatorskiej.

Regulamin programu dyplomowego dostępny jest na stronie: https://ft8sp.org.pl/articles.php?article_id=2


30 lat Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców „KWARC” SP3ZIR - HF30ZIR

Leszczyński Klub Krótkofalowców „KWARC” SP3ZIR obchodzi w tym roku 30. rocznicę istnienia.

Z tej okazji na pasmach pracuje stacja okolicznościowa HF30ZIR. Stacja ta wraz ze stacjami członków klubu i stacją HF23MSAS przydziela punkty do

okolicznościowego dyplomu. Aby otrzymać dyplom należy zgromadzić minimum 30 pkt. do końca 2021 roku.

Regulamin dyplomu na stronie: http://www.sp3zir.sandor.com.pl/

70 lat klubu SP5KAB

W roku 2021 Warszawski Klub Łączności SP5KAB obchodzi jubileusz 70. lecia działalności.

Z tej okazji członkowie klubu uruchomili okolicznościową radiostację SN70KAB. Przewidziano również wydanie pamiątkowych certyfikatów.

Stacja okolicznościowa SN0MORSE


W dniu 27 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy 230-lecie urodzin Samuela F.B. Morse'a.

Z tej okazji kol. Wojtek SP2FVN uruchomił stację okolicznościową SN0MORSE.

Stacja będzie pracować wyłącznie  

emisją CW do końca roku 2021.

QSL via SP2FVN direct lub przez biuro OT-26.


100 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - SN0ZOSP, SN100ZOSP, 3Z100ZOSP, HF100ZOSP

W roku 2021 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP obchodzi Jubileusz 100. lecia działalności.

Z tej okazji na pasmach pracują stacje okolicznościowe SN0ZOSP i SN100ZOSP.

Praca stacji przewidziana jest do dnia 5 lutego 2022 roku.

Karty QSL direct lub przez Biuro OT-10 dla SN0ZOSP via SP9ODM, dla SN100ZOSP via SP9SPJ, dla 3Z100ZOSP via SP9PSJ, dla HF100ZOSP via SP2GDZ.

Przeprowadzając łączności ze stacjami okolicznościowymi do końca bieżącego roku, można otrzymać pamiątkowy dyplom.

Regulamin dyplomu >>>


Info: Klub SP9SPJ tnx

Akcja dyplomowa „Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku”

Z okazji otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku w dniu 17.09.2021, członkowie białostockiego Klubu Krótkofalowców SP4PZM uruchomili stację okolicznościową SO39SYBIR, oraz zorganizowali akcję dyplomową.

Aby uzyskać dyplom, należy w dniach od 17 września 2021 roku do 10 lutego 2022 roku przeprowadzić 5 QSO z podlaskimi stacjami wykazanymi w regulaminie dyplomu, przy czym przynajmniej jedną  łączność ze stacją okolicznościową SO39SYBIR.

Regulamin dyplomu dostępny jest na stronie: https://www.qrz.com/db/so39sybir

Konkurs dla młodych krótkofalowców „Miesiąc YOTA SP 2021”

Polski Związek Krótkofalowców jest organizatorem konkursu o nazwie „Miesiąc YOTA SP 2021”.

Celem konkursu jest promocja krótkofalarstwa wśród członków PZK i radioamatorów  niezrzeszonych, oraz

 zachęcenie młodzieży do aktywności na falach radiowych.

Do udziału w konkursie organizator zaprasza wszystkich uczestników urodzonych nie wcześniej niż 1 stycznia 1995 roku, pracujących na radiostacjach indywidualnych lub klubowych, zlokalizowanych na terenie Polski, identyfikujących się znakiem wywoławczym z przyznanym sufiksem YOTA (Youngsters On The Air).

Czas trwania konkursu: 01.12 - 31.12.2021r

Regulamin konkursu >>>

Proszę o opinie i konstruktywne uwagi dotyczące mojej strony. Z góry dziękuję.

Księga gości

Akcja dyplomowa „150 lat kolei w Chojnicach”

Z okazji 150-tej rocznicy uruchomienia kolei w Chojnicach, członkowie tamtejszego Klubu Łączności LOK SP2KFQ  zorganizowali akcję dyplomową.

Akcja trwa w okresie 1 - 30 listopada 2021r.


W czasie trwania akcji na pasmach pracuje stacja okolicznościowa HF150KCH, oraz jako Joker stacja 3Z150PO. Stacje te wraz ze stacją klubową SP2KFQ i członkami klubu przyznają punkty do dyplomu.

Regulamin akcji >>>