Copyright © 2019 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.

Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.

Jeżeli wiesz o mającym się odbyć w Twoim środowisku wydarzeniu (np. spotkanie, akcja dyplomowa, praca stacji okolicznościowej etc.), które może zainteresować szersze grono krótkofalowców, to proszę przyślij informację do mnie, a ja opublikuję ją na swojej stronie.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.12.2018-26.10.2019 Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”


02.04-31.10.2019 Akcja dyplomowa “75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”


01.09-31.12.2019 Akcja dyplomowa “Szare Szeregi”


20.09-31.12.2019 Praca stacji okolicznościowej SP60DXC


22.10.2019 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


26-27.10.2019 CQ WW DX Contest SSB


02.11.2019 IPARC Contest CW


02-03.11.2019 Ukrainian DX Contest


02-03.11.2019 Marconi Memorial Contest CW VHF


03.11-10.12.2019 Akcja dyplomowa „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy”


03.11.2019 IPARC Contest SSB


03.11.2019 HSC CW Contest


05.11.2019 SPAC – 144 MHz


06.11.2019 MP ARKI VHF


07.11.2019 MP ARKI DIGI


09.11.2019 PGA TEST


09.11.2019 Lubelski Maraton UKF


09-10.11.2019 WAE DX RTTY Contest


09-10.11.2019 Japan International DX Contest SSB


09-10.11.2019 OK – OM DX Contest


09-10.11.2019 Zawody Rybnickie


11.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości HF


11.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości VHF


12.11.2019 SPAC – 432 MHz


14.11.2019 MP ARKI HF


14.11.2019 SPAC – 50 MHz


15.11.2019 YO International PSK31 Contest


16.11.2019 Ham Spirit Contest 80 m  PSK31


16.11.2019 PGA – DIGI


16.11.2019 RSGB 1,8 MHz CW Contest


16-17.11.2019 LZ DX Contest


17.11.2019 Ham Spirit Contest


17.11.2019 SP UKF Activity Contest


17.11.2019 Zawody aktywności VHF/UHF/SHF


19.11.2019 SPAC – 1,3 GHz


21.11.2019 Ratownictwo Górnicze HF


21.11.2019 SPAC – 70 MHz


21.11.2019 Ratownictwo Górnicze VHF


23-24.11.2019 CQ WW DX Contest CW


26.11.2019 SPAC – 2,3 GHz i wyżej

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC obchodzi 55-lecie działalności. Z tej okazji członkowie klubu organizują akcję dyplomową.

W okresie od 1 grudnia 2018 do 26 października 2019 stacja klubowa SP7PBC, oraz członkowie klubu przydzielać będą punkty do okolicznościowego dyplomu.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=57

Dyplom „75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”

W okresie od 2 kwietnia do 31 października 2019 będzie miała miejsce akcja dyplomowa „75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”. Organizatorami akcji są:

- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Warszawie

- Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

- Chorągiew Stołeczna ZHP z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest tutaj>>>

 Statystyki

60 lat SP DX Clubu - SP60DXC

W bieżącym roku SP DX Club świętuje 60. rocznicę powstania. Dla upamiętnienia tej rocznicy, w eterze pracować będzie stacja okolicznościowa SP60DXC.

Przewidziana jest praca na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB, RTTY i FT8.

QSL via LoTW lub SP7DQR.

Stacja zakończy pracę z końcem br.

Więcej na https://www.qrz.com/db/SP60DXC

Konkurs z okazji 90-lecia dyplomu WAC

Poznański Klub SP3PSM jest organizatorem konkursu mającego na celu uczczenie 90. rocznicy zdobycia pierwszego w Polsce dyplomu WAC, wydanego za przeprowadzanie łączności ze wszystkimi kontynentami, którego zdobywcą był Zygmunt Beresiński SP3KX, patron Klubu SP3PSM.

W okresie od 15 do 30 listopada 2019r na pasmach aktywna będzie stacja okolicznościowa SN90WAC,

która wraz ze stacjami członków klubu SP3PSM przydzielać będzie punkty w konkursie.

Patronat nad konkursem sprawują:

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Bolesława Śmiałego.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://sp3psm.pl/?konkurs-z-okazji-90-lecia-dyplomu-wac


Akcja dyplomowa „Szare Szeregi”

Akcja Dyplomowa „Szare Szeregi” zorganizowana została przez Inspektorat Łączności Głównej Kwatery ZHP, w 80 rocznicę przejścia ZHP do konspiracji.

Aby otrzymać pamiątkowy dyplom, należy w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 uzyskać 80 pkt. przeprowadzając łączności ze stacjami klubów harcerskich, w tym obowiązkowo ze stacją SP0ZHP.

Szczegółowy regulamin akcji dyplomowej dostępny jest pod adresem:

https://lacznosc.zhp.pl/dyplom-80-lat-szarych-szeregow-regulamin/

Akcja dyplomowa „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy”

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, krótkofalarskie kluby: SP2PBM, SP5KVW, SP6JIU, SP7PKI i SP9KJU organizują akcję dyplomową „100 Lecie Państwowej Inspekcji Pracy”. Akcja pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

i Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego PZK w Kielcach będzie trwała od 3 listopada do 10 grudnia br.

Aby uzyskać pamiątkowy dyplom, należy w powyższym okresie przeprowadzić łączności/nasłuchy z pięcioma stacjami okolicznościowymi. Są to stacje: 3Z100PIP, HF100PIP, SP100PIP, SN100PIP, SO100PIP.

 Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest tutaj>>>