Copyright © 2018 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.


Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.06.2017-12.07.2018 Praca stacji okolicznościowej SN5PSK


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowej HF100I


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa “100 lat ZHP”


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowych YR100R i YP100ARR


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”


01.01-31.12.2018 Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"


26.03-26.04.2018 Memoriał Bolesława SP2ESH i praca stacji okolicznościowej 3Z1ESH


01.04-30.06.2018 Praca stacji okolicznościowej 3Z25RE


20-21.04.2018 Akcja dyplomowa z okazji 70 lat niepodległości Izraela


20-21.04.2018 Holyland DX Contest


21.04.2018 ES Open Championship


21.04.2018 Urodziny Bydgoszczy


21-22.04.2018 WAPC DX Contest


21-22.04.2018 YU DX Contest


21-22.04.2018 CQ MM DX Contest


24.04.2018 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


28.04.2018 PGA - DIGI


28-29.04.2018 SP DX RTTY Contest


28-29.04.2018 Helvetia Contest


29.04.2018 BARTG RTTY Sprint 75 Contest


30.04.2018 Memoriał SP9DT I tura

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Stulecie zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP.

Przeprowadzenie min. 12 QSO z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://zhp100.hamlogs.net/rulespl.pdf

Rocznica powstania 5-go Pułku Strzelców Konnych - SN5PSK

Dla upamiętnienia powstania 5-go Pułku Strzelców Konnych, sformowanego na przełomie 1806 - 1807 r. w Kościanie przez Franciszka Graczyńskiego, w okresie od 1 czerwca 2017 do 12 lipca 2018 kol. Waldek SP9MZX pracuje pod znakiem okolicznościowym SN5PSK.

Więcej o historii 5-go Pułku Strzelców Konnych na: https://www.qrz.com/db/SN5PSK

Karty via SP9MZX, biuro nr 28 PZK.

100. rocznica odzyskania niepodległości Polski - HF100I

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Zbigniew SP4LVK począwszy od 1 stycznia przez cały rok 2018 będzie aktywny pod znakiem okolicznościowym HF100I.

Karty QSL na Zbyszka domowy znak przez biuro OT-17, eQSL lub direct.


100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii - YR100R, YP100ARR

Pierwszego grudnia obchodzone jest w Rumunii święto narodowe, upamiętniające rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz o unii z Rumunią w 1918 roku. Wydarzenie to nazwane zostało Wielkim Zjednoczeniem Rumunii.

W bieżącym roku przypada setna rocznica Zjednoczenia. Z tej okazji przez cały rok 2018 pracują dwie rumuńskie stacje okolicznościowe YR100R i YP100ARR.

Przeprowadzenie pięciu QSO w ciągu jednego miesiąca, w różnych dniach, na dowolnym paśmie i dowolną emisją ze stacją YR100R będzie podstawą do otrzymania bezpłatnego okolicznościowego certyfikatu w wersji elektronicznej.


Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na www.qrz.com/db/YR100R.


Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”

Bułgarski klub krótkofalowców BLAGOVESTNIK LZ1KCP jest organizatorem corocznej akcji dyplomowej „Wszyscy Święci Prawosławni”.

Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W poszczególnych miesiącach roku na pasmach pracować będą stacje okolicznościowe (co miesiąc o innym znaku wywoławczym).

Przeprowadzenie 10 QSO ze stacjami o różnych sufiksach kwalifikować się będzie do uzyskania dyplomu.

Dyplom wydawany jest w wersji papierowej (koszt 5 euro), lub w wersji elektronicznej bezpłatnie.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.lz1kcp.com

Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"

Członkowie stowarzyszenia włoskich krótkofalowców A. R. I Fidenza zorganizowali całoroczną akcję dyplomową poświęconą upowszechnieniu prawd historyczno - biograficznych o znanych naukowcach, którzy przyczynili się do odkryć i rozwoju wiedzy  

zarówno teoretycznej, jak i techniczno naukowej w dziedzinie fizyki, elektryczności, magnetyzmu i radiotechniki. Każdy miesiąc 2018 roku poświęcony jest jednemu konkretnemu naukowcowi i powiązany z innym znakiem wywoławczym pracującej stacji okolicznościowej.

Stacje okolicznościowe przyznają punkty do dyplomu wydawanego w trzech kategoriach.

Szczegóły na stronie: http://www.arifidenza.it/LaSezione/diplomapietremiliari2018/Diploma_PIETRE_MILIARI_eng.asp

XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC

W dniach 24 - 26 sierpnia 2018 w hotelu EUROHOTEL w Białych Błotach koło Bydgoszczy odbędzie się XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC.

Organizatorzy zapraszają wszystkich członków i sympatyków SP OTC, najlepiej z osobami towarzyszącymi.

Szczegóły dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie: http://spotc.pzk.org.pl/197-xxx-zjazd

100 - lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę cd.

Z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości Polski, Klub Radiovideografii włączając się do uroczystości Odzyskania Niepodległości zmienia, dodaje do regulaminu zawodów SPDX RTTY 2018 następujące podpunkty :

1. Każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa z okazji 100 lecia Uzyskania Niepodległości - w formie elektronicznej.

2. Uczestnicy którzy przeprowadzą minimum 100 łączności z stacjami polskimi podczas zawodów otrzymają okolicznościową plakietkę -drzeworyt, upamiętniającą Uzyskanie Niepodległości.

3. Stacja która przeprowadzi najwięcej QSO z stacjami polskimi otrzyma dodatkowo puchar - (tafla szkła) ufundowaną przez Prezesa PK RVG kol. Krzysztofa SP2UUU.

4. Pracować będą stacje okolicznościowe SP100POL i SN100U potwierdzające łączności okolicznościowymi kartami QSL.

Info: kol. Hubert SP9MDY

Memoriał Bolesława SP2ESH

W dniach od 26.03 do 26.04.2018 Zarząd Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY organizuje pracę stacji okolicznościowej pod znakiem 3Z1ESH i związaną z tym akcję dyplomową.

Impreza ta została zorganizowana dla uczczenia rocznicy śmierci Członka Honorowego PZK, znanego  bydgoskiego nadawcy, założyciela Bydgoskiego Klubu  Krótkofalowców  SP2PBY, wieloletniego etatowego  pracownika  Polskiego  Związku  Krótkofalowców, oraz wieloletniego sekretarza zarządu OT-04 Bolesława SP2ESH.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://sp2pby.pl/bkk/3z1esh-memorial.html

25. rocznica rozpoczęcia działalności Spółki Rail Engineering - 3Z25RE

Z okazji 25-lecia działalności Spółki Rail Engineering, kol. Jan SP5DZC w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 będzie aktywny w eterze pod okolicznościowym znakiem 3Z25RE.

QSL via SP5DZC przez Biuro OT-25 i eQSL.

Więcej na stronie: https://www.qrz.com/db/3Z25RE

Polski dyplom z okazji 70 lat niepodległosci Izraela

W roku 2018 mija 70 lat od daty proklamowania powstania Państwa Izrael.

Z tej okazji organizaowana jest akcja dyplomowa. W dniach 20 – 21 kwietnia 2018 roku, oraz 12 – 14 maja 2018 roku pracować będą z Polski stacje okolicznościowe HF70I , 3Z70I i 3Z70ISRAEL przyznające punkty do dyplomu.

Regulamin dyplomu dostępny jest na stronie: http://opor.org.pl/3z70israel.html