Copyright © 2018 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.


Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.06.2017-12.07.2018 Praca stacji okolicznościowej SN5PSK


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowej HF100I


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa “100 lat ZHP”


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowych YR100R i YP100ARR


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”


01.01-31.12.2018 Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"


01.03-30.11.2018 Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”


01.04-30.06.2018 Praca stacji okolicznościowej 3Z25RE


01.05-31.10.2018 Dyplom 50 lat III Regionu IARU


01.05-30.11.2018 Praca stacji okolicznościowych 3Z1918N, HF1918N, SN1918N, SQ1918N, SP1918N, SO1918N


01.06-15.07.2018 FOOTBALL-2018. RADIO MARATHON


01.06-31.08.2018 Dyplomy “25 lat rosyjskiego Klubu Robinson”


01.06.2018-25.05.2019 Praca stacji okolicznościowej SN0UNESCO


23-24.06.2018 Krótkofalarskie Warsztaty APRS “Tama 2018”


23-24.06.2018 Ukrainian DX Digi Contest


23-24.06.2018 His Majesty The King of Spain


24.06-31.07.2018 Praca stacji okolicznościowej HF74AK


24.06.2018 Dni Morza


26.06.2018 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


01.07.2018 RAC – Canada Day Contest


03.07.2018 SPAC – 144 MHz


04.07.2018 MP ARKI VHF


05.07.2018 MP ARKI DIGI


07.07.2018 Venezuelan Independence Contest


07.07.2018 Siódemka na Siódemce


07.07.2018 SP UKF Six Hours Contest 


07-08.07.2018 DL – DX – RTTY Contest


07-08.07.2018 Próby Subregionalne


07.08.07.2018 Marconi Memorial HF Contest CW


07-08.07.2018 Original QRP Contest Summer

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Stulecie zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP.

Przeprowadzenie min. 12 QSO z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://zhp100.hamlogs.net/rulespl.pdf

Rocznica powstania 5-go Pułku Strzelców Konnych - SN5PSK

Dla upamiętnienia powstania 5-go Pułku Strzelców Konnych, sformowanego na przełomie 1806 - 1807 r. w Kościanie przez Franciszka Graczyńskiego, w okresie od 1 czerwca 2017 do 12 lipca 2018 kol. Waldek SP9MZX pracuje pod znakiem okolicznościowym SN5PSK.

Karty via SP9MZX, biuro nr 28 PZK.

Więcej o historii 5-go Pułku Strzelców Konnych na: https://www.qrz.com/db/SN5PSK


100. rocznica odzyskania niepodległości Polski - HF100I

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Zbigniew SP4LVK począwszy od 1 stycznia przez cały rok 2018 będzie aktywny pod znakiem okolicznościowym HF100I.

Karty QSL na Zbyszka domowy znak przez biuro OT-17, eQSL lub direct.


100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii - YR100R, YP100ARR

Pierwszego grudnia obchodzone jest w Rumunii święto narodowe, upamiętniające rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz o unii z Rumunią w 1918 roku. Wydarzenie to nazwane zostało Wielkim Zjednoczeniem Rumunii.

W bieżącym roku przypada setna rocznica Zjednoczenia. Z tej okazji przez cały rok 2018 pracują dwie rumuńskie stacje okolicznościowe YR100R i YP100ARR.

Przeprowadzenie pięciu QSO w ciągu jednego miesiąca, w różnych dniach, na dowolnym paśmie i dowolną emisją ze stacją YR100R będzie podstawą do otrzymania bezpłatnego okolicznościowego certyfikatu w wersji elektronicznej.


Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na www.qrz.com/db/YR100R.


Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”

Bułgarski klub krótkofalowców BLAGOVESTNIK LZ1KCP jest organizatorem corocznej akcji dyplomowej „Wszyscy Święci Prawosławni”.

Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W poszczególnych miesiącach roku na pasmach pracować będą stacje okolicznościowe (co miesiąc o innym znaku wywoławczym).

Przeprowadzenie 10 QSO ze stacjami o różnych sufiksach kwalifikować się będzie do uzyskania dyplomu.

Dyplom wydawany jest w wersji papierowej (koszt 5 euro), lub w wersji elektronicznej bezpłatnie.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.lz1kcp.com

Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"

Członkowie stowarzyszenia włoskich krótkofalowców A. R. I Fidenza zorganizowali całoroczną akcję dyplomową poświęconą upowszechnieniu prawd historyczno - biograficznych o znanych naukowcach, którzy przyczynili się do odkryć i rozwoju wiedzy  

zarówno teoretycznej, jak i techniczno naukowej w dziedzinie fizyki, elektryczności, magnetyzmu i radiotechniki. Każdy miesiąc 2018 roku poświęcony jest jednemu konkretnemu naukowcowi i powiązany z innym znakiem wywoławczym pracującej stacji okolicznościowej.

Stacje okolicznościowe przyznają punkty do dyplomu wydawanego w trzech kategoriach.

Szczegóły na stronie: http://www.arifidenza.it/LaSezione/diplomapietremiliari2018/Diploma_PIETRE_MILIARI_eng.asp

XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC

W dniach 24 - 26 sierpnia 2018 w hotelu EUROHOTEL w Białych Błotach koło Bydgoszczy odbędzie się XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC.

Organizatorzy zapraszają wszystkich członków i sympatyków SP OTC, najlepiej z osobami towarzyszącymi.

Szczegóły dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie: http://spotc.pzk.org.pl/197-xxx-zjazd

25. rocznica rozpoczęcia działalności Spółki Rail Engineering - 3Z25RE

Z okazji 25-lecia działalności Spółki Rail Engineering, kol. Jan SP5DZC w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 będzie aktywny w eterze pod okolicznościowym znakiem 3Z25RE.

QSL via SP5DZC przez Biuro OT-25 i eQSL.

Więcej na stronie: https://www.qrz.com/db/3Z25RE

100-lecie Niepodległości - kolejne stacje okolicznościowe


Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski od 1 maja do 30 listopada br. na pasmach pracują kolejne stacje okolicznościowe. Są to:


3Z1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

HF1918N - QSL via SP6OUJ OT-50 Gliwice

SN1918N - QSL via SP6RCG OT-50 Gliwice

SQ1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SP1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SO1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice


Stacje pracują w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Info: Hubert SP9MDY

50 lat III Regionu IARU - dyplom

Stowarzyszenia krajów członkowskich III Regionu IARU (Azja- Pacyfik), z okazji 50-lecia tej organizacji zorganizowały pracę stacji okolicznościowych o sufiksach „50IARU”.

Stacje będą aktywne na pasmach w okresie od 1 maja do 31 października 2018.

Przeprowadzenie minimum 5 łączności/nasłuchów z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu.


Wydawane będą trzy klasy dyplomu:

Basic Award: 5 łączności/nasłuchów

Silver Endorsement: 10 łączności/nasłuchów

Gold Endorsement: 15 łączności/nasłuchów


Łączności/nasłuchy można powtórzyć z tą samą stacją, ale na innym paśmie lub inną emisją.  

Dyplom jest bezpłatny. Będzie go można pobrać ze strony internetowej:

http://awards-iaru-r3.org

Tam też dostępny jest regulamin dyplomu w wersji oryginalnej.


Info: Hubert SP9MDY

Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”

Liga Obrony Kraju, oraz Warszawski Oddział Terenowy PZK dla upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych wydaje dyplom "100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych". Dyplom dostępny jest dla wszystkich stacji nadawczych i nasłuchowych.

Łączności zaliczane do dyplomu można przeprowadzać ze stacjami okolicznościowymi od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. .

Regulamin akcji dyplomowej wraz z wykazem stacji okolicznościowych dostępny jest na stronie:

FOOTBALL-2018. RADIO MARATHON

Z okazji organizowanych w Rosji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, w okresie od 1 czerwca do 15 lipca br. będzie miał miejsce ogólnoświatowy maraton krótkofalarski pod nazwą „ FOOTBALL-2018. RADIO MARATHON”.

W powyższym okresie na pasmach będą aktywne stacje okolicznościowe z wielu krajów, przydzielające punkty do dyplomów.

Z Polski pracować będzie stacja okolicznościowa 3Z18FWC.

Szczegóły Maratonu, wraz z regulaminami poszczególnych dyplomów dostępne są m. in. na stronie: qrz.com/db/3Z18FWC


25 lat rosyjskiego Klubu Robinson

W tym roku rosyjski DX-Klub Robinson świętuje swoje 25. lecie.

Z tej okazji członkowie klubu zorganizowali akcje dyplomowe.

Warunki uzyskania dyplomów dostępne są tutaj >>>   oraz   tutaj>>>

Stacja okolicznościowa HF74AK

Dla upamiętnienia czynu zbrojnego Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej, w dniach od 24 czerwca do 31 lipca 2018 roku z Osuch pracować będzie radiostacja okolicznościowa HF74AK.

24 czerwca w Osuchach odbędzie się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 74 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami, objęta patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości.

Pracę stacji okolicznościowej organizuje kol. Andrzej SP8MMW.

Więcej szczegółów tutaj>>>

Stacja okolicznościowa SN0UNESCO

W tym roku w lipcu mija pierwsza rocznica wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskiej Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi.

Cały wpisany obiekt znajduje się w południowej części Polski, na terenie województwa śląskiego, w granicach gmin: Tarnowskie Góry, Bytom i Zbrosławice.

Z tej okazji członkowie Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich

Górach uruchomili stację okolicznościową SN0UNESCO. Stacja będzie aktywna od 6 czerwca 2018 do 25 maja 2019.

Karty QSL via SP9KDU OT-06.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego bardzo ciekawego, unikalnego na skalę światową obiektu UNESCO można znaleźć na stronach::

www.unesco.tarnowskiegory.pl/

www.kopalniasrebra.pl/

www.sztolniapstraga.pl/

Ocean Arktyczny - 8S8ODEN

Lars SA2LLL (ex-DL1LLL) jest członkiem wyprawy badawczej prowadzonej we współpracy z Narodową Fundacją Nauki USA. Głównym tematem badań będzie życie mikrobiologiczne w oceanie i lodzie, oraz jego związek z formowaniem chmur w Arktyce.

Przez około miesiąc lodołamacz Oden będzie zacumowany przy dużej krze na Oceanie Arktycznym. Ogółem na pokładzie statku zostanie zrealizowanych 14 różnych projektów badawczych. Naukowcy będą wykonywać pomiary, a także zbierać próbki i

dane zarówno z oceanu, lodu, jak i z powietrza.

Przeprowadzane badania pomogą lepiej zrozumieć ważną rolę chmur w arktycznym systemie klimatycznym.

Lars w wolnym czasie od zajęć będzie aktywny z pokładu lodołamacza w pasmach KF na PSK, WSPR i SSB, posługując się znakiem wywoławczym 8S8ODEN.

Aktualności można śledzić na Facebooku>>>