Copyright © 2018 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.


Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowej HF100I


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa “100 lat ZHP”


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowych YR100R i YP100ARR


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”


01.01-31.12.2018 Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"


01.03-30.11.2018 Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”


01.05-31.10.2018 Dyplom 50 lat III Regionu IARU


01.05-30.11.2018 Praca stacji okolicznościowych 3Z1918N, HF1918N, SN1918N, SQ1918N, SP1918N, SO1918N


03.05.2018-03.05.2019

Akcja dyplomowa „NIEPODLEGŁA”


01.06-31.08.2018 Dyplomy “25 lat rosyjskiego Klubu Robinson”


01.06.2018-25.05.2019 Praca stacji okolicznościowej SN0UNESCO


24.06-31.07.2018 Praca stacji okolicznościowej HF74AK


14-22.07.2018 Konkurs krótkofalarski „O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa“


17.07.2018 SPAC – 1,3 GHz


19.07.2018 SPAC – 70 MHz


21.07.2018 Jakarta DX Contest 40m


21.07.2018 SA Sprint Contest


21-22.07.2018 DMC RTTY Contest


21-22.07.2018 CQ WW VHF Contest


22.07.2018 RSGB Low Power Contest


24.07.2018 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


28.07.2018 PGA – DIGI


28-29.07.2018 RSGB IOTA Contest


01.08.2018 W hołdzie uczestnikom PW 1944 (CW/SSB)


01.08.2018 W hołdzie uczestnikom PW 1944 (PSK63/RTTY)


02.08.2018 MP ARKI DIGI


04.08.2018 European HF Championship


04.08.2018 SP UKF Six Hours Contest 


04-05.08.2018 Zawody Letnie UKF


05.08.2018 SARL HF Phone Contest


07.08.2018 SPAC – 144 MHz


08.08.2018 MP ARKI VHF


09.08.2018 MP ARKI HF


09.08.2018 SPAC – 50 MHz


11.08.2018 PGA-DIGI


11.08.2018 Zawody Militarne


11.08.2018 Lubelski Maraton UKF


11-12.08.2018 Worked All Europe DX Contest CW

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Stulecie zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP.

Przeprowadzenie min. 12 QSO z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://zhp100.hamlogs.net/rulespl.pdf

100. rocznica odzyskania niepodległości Polski - HF100I

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Zbigniew SP4LVK począwszy od 1 stycznia przez cały rok 2018 będzie aktywny pod znakiem okolicznościowym HF100I.

Karty QSL na Zbyszka domowy znak przez biuro OT-17, eQSL lub direct.


100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii - YR100R, YP100ARR

Pierwszego grudnia obchodzone jest w Rumunii święto narodowe, upamiętniające rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz o unii z Rumunią w 1918 roku. Wydarzenie to nazwane zostało Wielkim Zjednoczeniem Rumunii.

W bieżącym roku przypada setna rocznica Zjednoczenia. Z tej okazji przez cały rok 2018 pracują dwie rumuńskie stacje okolicznościowe YR100R i YP100ARR.

Przeprowadzenie pięciu QSO w ciągu jednego miesiąca, w różnych dniach, na dowolnym paśmie i dowolną emisją ze stacją YR100R będzie podstawą do otrzymania bezpłatnego okolicznościowego certyfikatu w wersji elektronicznej.


Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na www.qrz.com/db/YR100R.


Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”

Bułgarski klub krótkofalowców BLAGOVESTNIK LZ1KCP jest organizatorem corocznej akcji dyplomowej „Wszyscy Święci Prawosławni”.

Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W poszczególnych miesiącach roku na pasmach pracować będą stacje okolicznościowe (co miesiąc o innym znaku wywoławczym).

Przeprowadzenie 10 QSO ze stacjami o różnych sufiksach kwalifikować się będzie do uzyskania dyplomu.

Dyplom wydawany jest w wersji papierowej (koszt 5 euro), lub w wersji elektronicznej bezpłatnie.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.lz1kcp.com

Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"

Członkowie stowarzyszenia włoskich krótkofalowców A. R. I Fidenza zorganizowali całoroczną akcję dyplomową poświęconą upowszechnieniu prawd historyczno - biograficznych o znanych naukowcach, którzy przyczynili się do odkryć i rozwoju wiedzy  

zarówno teoretycznej, jak i techniczno naukowej w dziedzinie fizyki, elektryczności, magnetyzmu i radiotechniki. Każdy miesiąc 2018 roku poświęcony jest jednemu konkretnemu naukowcowi i powiązany z innym znakiem wywoławczym pracującej stacji okolicznościowej.

Stacje okolicznościowe przyznają punkty do dyplomu wydawanego w trzech kategoriach.

Szczegóły na stronie: http://www.arifidenza.it/LaSezione/diplomapietremiliari2018/Diploma_PIETRE_MILIARI_eng.asp

XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC

W dniach 24 - 26 sierpnia 2018 w hotelu EUROHOTEL w Białych Błotach koło Bydgoszczy odbędzie się XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC.

Organizatorzy zapraszają wszystkich członków i sympatyków SP OTC, najlepiej z osobami towarzyszącymi.

Szczegóły dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie: http://spotc.pzk.org.pl/197-xxx-zjazd

100-lecie Niepodległości - kolejne stacje okolicznościowe


Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski od 1 maja do 30 listopada br. na pasmach pracują kolejne stacje okolicznościowe. Są to:


3Z1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

HF1918N - QSL via SP6OUJ OT-50 Gliwice

SN1918N - QSL via SP6RCG OT-50 Gliwice

SQ1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SP1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SO1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice


Stacje pracują w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Info: Hubert SP9MDY

50 lat III Regionu IARU - dyplom

Stowarzyszenia krajów członkowskich III Regionu IARU (Azja- Pacyfik), z okazji 50-lecia tej organizacji zorganizowały pracę stacji okolicznościowych o sufiksach „50IARU”.

Stacje będą aktywne na pasmach w okresie od 1 maja do 31 października 2018.

Przeprowadzenie minimum 5 łączności/nasłuchów z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu.


Wydawane będą trzy klasy dyplomu:

Basic Award: 5 łączności/nasłuchów

Silver Endorsement: 10 łączności/nasłuchów

Gold Endorsement: 15 łączności/nasłuchów


Łączności/nasłuchy można powtórzyć z tą samą stacją, ale na innym paśmie lub inną emisją.  

Dyplom jest bezpłatny. Będzie go można pobrać ze strony internetowej:

http://awards-iaru-r3.org

Tam też dostępny jest regulamin dyplomu w wersji oryginalnej.


Info: Hubert SP9MDY

Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”

Liga Obrony Kraju, oraz Warszawski Oddział Terenowy PZK dla upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych wydaje dyplom "100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych". Dyplom dostępny jest dla wszystkich stacji nadawczych i nasłuchowych.

Łączności zaliczane do dyplomu można przeprowadzać ze stacjami okolicznościowymi od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. .

Regulamin akcji dyplomowej wraz z wykazem stacji okolicznościowych dostępny jest na stronie:

25 lat rosyjskiego Klubu Robinson

W tym roku rosyjski DX-Klub Robinson świętuje swoje 25. lecie.

Z tej okazji członkowie klubu zorganizowali akcje dyplomowe.

Warunki uzyskania dyplomów dostępne są tutaj >>>   oraz   tutaj>>>

Stacja okolicznościowa HF74AK

Dla upamiętnienia czynu zbrojnego Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej, w dniach od 24 czerwca do 31 lipca 2018 roku z Osuch pracować będzie radiostacja okolicznościowa HF74AK.

24 czerwca w Osuchach odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 74 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami, objęta patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości.

Pracę stacji okolicznościowej organizuje kol. Andrzej SP8MMW.

Więcej szczegółów tutaj>>>

Stacja okolicznościowa SN0UNESCO

W tym roku w lipcu mija pierwsza rocznica wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskiej Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi.

Cały wpisany obiekt znajduje się w południowej części Polski, na terenie województwa śląskiego, w granicach gmin: Tarnowskie Góry, Bytom i Zbrosławice.

Z tej okazji członkowie Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich

Górach uruchomili stację okolicznościową SN0UNESCO. Stacja będzie aktywna od 6 czerwca 2018 do 25 maja 2019.

Karty QSL via SP9KDU OT-06.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego bardzo ciekawego, unikalnego na skalę światową obiektu UNESCO można znaleźć na stronach::

www.unesco.tarnowskiegory.pl/

www.kopalniasrebra.pl/

www.sztolniapstraga.pl/

Ocean Arktyczny - 8S8ODEN

Lars SA2LLL (ex-DL1LLL) jest członkiem wyprawy badawczej prowadzonej we współpracy z Narodową Fundacją Nauki USA. Głównym tematem badań będzie życie mikrobiologiczne w oceanie i lodzie, oraz jego związek z formowaniem chmur w Arktyce.

Przez około miesiąc lodołamacz Oden będzie zacumowany przy dużej krze na Oceanie Arktycznym. Ogółem na pokładzie statku zostanie zrealizowanych 14 różnych projektów badawczych. Naukowcy będą wykonywać pomiary, a także zbierać próbki i

dane zarówno z oceanu, lodu, jak i z powietrza.

Przeprowadzane badania pomogą lepiej zrozumieć ważną rolę chmur w arktycznym systemie klimatycznym.

Lars w wolnym czasie od zajęć będzie aktywny z pokładu lodołamacza w pasmach KF na PSK, WSPR i SSB, posługując się znakiem wywoławczym 8S8ODEN.

Aktualności można śledzić na Facebooku>>>

Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości 1918”

SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK organizuje akcję dyplomową „Droga do Niepodległości 1918”.

Akcja będzie miała miejsce w okresie od 1 września do 11 listopada 2018.

W tym czasie na pasmach będą aktywne stacje okolicznościowe, z którymi należy przeprowadzić minimum 3 łączności zaliczane do uzyskania pamiątkowego dyplomu.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest m. in. tutaj>>>

Dyplom „NIEPODLEGŁA”

Dyplom jest wydawany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w 1918 roku.

Wydawcą dyplomu jest Inspektorat Łączności WWS GK ZHP, przy współudziale klubów: SP7ZHP, SP5ZHJ, SP8ZHY, SP2ZCI, SP1ZZW i SP2ZFT.

Akcja dyplomowa trwa od od 3 maja 2018 do 3 maja 2019.

Szczegółowy regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie:

https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=39

Akcja dyplomowa „Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.”

Celem akcji dyplomowej jest uczczenie jubileuszu okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i promocja obchodów tego wydarzenia w środowiskach radioamatorskich całego Świata.

Organizatorem akcji jest Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy ze stacjami z innych organizacji.

Akcja potrwa od 1 października do 30 listopada 2018.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie:

 https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=32

Konkurs krótkofalarski „O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa“

Z okazji dorocznego Święta Miasta Limanowa, Limanowski Klub Krótkofalowców BESKID-SP9KRJ,  Limanowski Dom Kultury, oraz Urząd Miasta Limanowa organizują konkurs krótkofalarski „O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa - 2018”.

Konkurs odbędzie się w dniach 14 - 22 lipca 2018.

W czasie trwania konkursu czynna będzie stacja okolicznościowa SN0L, która m. in. przyznawać będzie punkty do dyplomu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.sp9krj.pl/articles.php?article_id=41