Strona glówna

Copyright © 2018 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.


Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowej HF100I


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa “100 lat ZHP”


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowych YR100R i YP100ARR


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”


01.01-31.12.2018 Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"


01.03-30.11.2018 Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”


01.05-31.10.2018 Dyplom 50 lat III Regionu IARU


01.05-30.11.2018 Praca stacji okolicznościowych 3Z1918N, HF1918N, SN1918N, SQ1918N, SP1918N, SO1918N


03.05.2018-03.05.2019  Akcja dyplomowa „NIEPODLEGŁA”


01.06-31.08.2018 Dyplomy “25 lat rosyjskiego Klubu Robinson”


01.06.2018-25.05.2019 Praca stacji okolicznościowej SN0UNESCO


18-19.08.2018 SARTG WW RTTY Contest


18-19.08.2018 Russian District Award Contest


18-19.08.2018 Keymens Club of Japan Contest


19.08.2018 SP UKF Activity Contest


19.08.2018 Zawody Aktywności VHF/UHF/SHF


21.08.2018 SPAC – 1,3 GHz


24-26.08.2018 XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC


25.08.2018 PGA TEST


25-26.08.2018 SCC RTTY Championship


25-26.08.2018 YO DX HF Contest


26.08.2018 SARL HF CW Contest


26.08.2018 O Replikę Lampy Łukasiewicza


28.08.2018 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


01.09.2018 CW Open Competition


01.09.2018 Russian “Radio” RTTY WW Contest


01.09.2018 AGCW Handtasten Party 40 m


01.09.2018 Dni Zielonej Góry - Winobrania


01-02.09.2018 All Asian DX Contest SSB


01-02.09.2018 Field Day IARU Region 1 SSB


01-02.09.2018 IARU VHF 144 MHz


02.09.2018 Zawody Staropolskie


02.09.2018 Dzień Energetyka

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Stulecie zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP.

Przeprowadzenie min. 12 QSO z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://zhp100.hamlogs.net/rulespl.pdf

100. rocznica odzyskania niepodległości Polski - HF100I

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Zbigniew SP4LVK począwszy od 1 stycznia przez cały rok 2018 będzie aktywny pod znakiem okolicznościowym HF100I.

Karty QSL na Zbyszka domowy znak przez biuro OT-17, eQSL lub direct.


100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii - YR100R, YP100ARR

Pierwszego grudnia obchodzone jest w Rumunii święto narodowe, upamiętniające rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz o unii z Rumunią w 1918 roku. Wydarzenie to nazwane zostało Wielkim Zjednoczeniem Rumunii.

W bieżącym roku przypada setna rocznica Zjednoczenia. Z tej okazji przez cały rok 2018 pracują dwie rumuńskie stacje okolicznościowe YR100R i YP100ARR.

Przeprowadzenie pięciu QSO w ciągu jednego miesiąca, w różnych dniach, na dowolnym paśmie i dowolną emisją ze stacją YR100R będzie podstawą do otrzymania bezpłatnego okolicznościowego certyfikatu w wersji elektronicznej.


Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na www.qrz.com/db/YR100R.


Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”

Bułgarski klub krótkofalowców BLAGOVESTNIK LZ1KCP jest organizatorem corocznej akcji dyplomowej „Wszyscy Święci Prawosławni”.

Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W poszczególnych miesiącach roku na pasmach pracować będą stacje okolicznościowe (co miesiąc o innym znaku wywoławczym).

Przeprowadzenie 10 QSO ze stacjami o różnych sufiksach kwalifikować się będzie do uzyskania dyplomu.

Dyplom wydawany jest w wersji papierowej (koszt 5 euro), lub w wersji elektronicznej bezpłatnie.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.lz1kcp.com

Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"

Członkowie stowarzyszenia włoskich krótkofalowców A. R. I Fidenza zorganizowali całoroczną akcję dyplomową poświęconą upowszechnieniu prawd historyczno - biograficznych o znanych naukowcach, którzy przyczynili się do odkryć i rozwoju wiedzy  

zarówno teoretycznej, jak i techniczno naukowej w dziedzinie fizyki, elektryczności, magnetyzmu i radiotechniki. Każdy miesiąc 2018 roku poświęcony jest jednemu konkretnemu naukowcowi i powiązany z innym znakiem wywoławczym pracującej stacji okolicznościowej.

Stacje okolicznościowe przyznają punkty do dyplomu wydawanego w trzech kategoriach.

Szczegóły na stronie: http://www.arifidenza.it/LaSezione/diplomapietremiliari2018/Diploma_PIETRE_MILIARI_eng.asp

XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC

W dniach 24 - 26 sierpnia 2018 w hotelu EUROHOTEL w Białych Błotach koło Bydgoszczy odbędzie się XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC.

Organizatorzy zapraszają wszystkich członków i sympatyków SP OTC, najlepiej z osobami towarzyszącymi.

Szczegóły dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie: http://spotc.pzk.org.pl/197-xxx-zjazd

100-lecie Niepodległości - kolejne stacje okolicznościowe


Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski od 1 maja do 30 listopada br. na pasmach pracują kolejne stacje okolicznościowe. Są to:


3Z1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

HF1918N - QSL via SP6OUJ OT-50 Gliwice

SN1918N - QSL via SP6RCG OT-50 Gliwice

SQ1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SP1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SO1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice


Stacje pracują w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Info: Hubert SP9MDY

50 lat III Regionu IARU - dyplom

Stowarzyszenia krajów członkowskich III Regionu IARU (Azja- Pacyfik), z okazji 50-lecia tej organizacji zorganizowały pracę stacji okolicznościowych o sufiksach „50IARU”.

Stacje będą aktywne na pasmach w okresie od 1 maja do 31 października 2018.

Przeprowadzenie minimum 5 łączności/nasłuchów z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu.


Wydawane będą trzy klasy dyplomu:

Basic Award: 5 łączności/nasłuchów

Silver Endorsement: 10 łączności/nasłuchów

Gold Endorsement: 15 łączności/nasłuchów


Łączności/nasłuchy można powtórzyć z tą samą stacją, ale na innym paśmie lub inną emisją.  

Dyplom jest bezpłatny. Będzie go można pobrać ze strony internetowej:

http://awards-iaru-r3.org

Tam też dostępny jest regulamin dyplomu w wersji oryginalnej.


Info: Hubert SP9MDY

Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”

Liga Obrony Kraju, oraz Warszawski Oddział Terenowy PZK dla upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych wydaje dyplom "100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych". Dyplom dostępny jest dla wszystkich stacji nadawczych i nasłuchowych.

Łączności zaliczane do dyplomu można przeprowadzać ze stacjami okolicznościowymi od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. .

Regulamin akcji dyplomowej wraz z wykazem stacji okolicznościowych dostępny jest na stronie:

25 lat rosyjskiego Klubu Robinson

W tym roku rosyjski DX-Klub Robinson świętuje swoje 25. lecie.

Z tej okazji członkowie klubu zorganizowali akcje dyplomowe.

Warunki uzyskania dyplomów dostępne są tutaj >>>   oraz   tutaj>>>

Stacja okolicznościowa SN0UNESCO

W tym roku w lipcu mija pierwsza rocznica wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskiej Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi.

Cały wpisany obiekt znajduje się w południowej części Polski, na terenie województwa śląskiego, w granicach gmin: Tarnowskie Góry, Bytom i Zbrosławice.

Z tej okazji członkowie Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich

Górach uruchomili stację okolicznościową SN0UNESCO. Stacja będzie aktywna od 6 czerwca 2018 do 25 maja 2019.

Karty QSL via SP9KDU OT-06.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego bardzo ciekawego, unikalnego na skalę światową obiektu UNESCO można znaleźć na stronach::

www.unesco.tarnowskiegory.pl/

www.kopalniasrebra.pl/

www.sztolniapstraga.pl/

Ocean Arktyczny - 8S8ODEN

Lars SA2LLL (ex-DL1LLL) jest członkiem wyprawy badawczej prowadzonej we współpracy z Narodową Fundacją Nauki USA. Głównym tematem badań będzie życie mikrobiologiczne w oceanie i lodzie, oraz jego związek z formowaniem chmur w Arktyce.

Przez około miesiąc lodołamacz Oden będzie zacumowany przy dużej krze na Oceanie Arktycznym. Ogółem na pokładzie statku zostanie zrealizowanych 14 różnych projektów badawczych. Naukowcy będą wykonywać pomiary, a także zbierać próbki i

dane zarówno z oceanu, lodu, jak i z powietrza.

Przeprowadzane badania pomogą lepiej zrozumieć ważną rolę chmur w arktycznym systemie klimatycznym.

Lars w wolnym czasie od zajęć będzie aktywny z pokładu lodołamacza w pasmach KF na PSK, WSPR i SSB, posługując się znakiem wywoławczym 8S8ODEN.

Aktualności można śledzić na Facebooku>>>

Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości 1918”

SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK organizuje akcję dyplomową „Droga do Niepodległości 1918”.

Akcja będzie miała miejsce w okresie od 1 września do 11 listopada 2018.

W tym czasie na pasmach będą aktywne stacje okolicznościowe, z którymi należy przeprowadzić minimum 3 łączności zaliczane do uzyskania pamiątkowego dyplomu.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest m. in. tutaj>>>

Dyplom „NIEPODLEGŁA”

Dyplom jest wydawany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w 1918 roku.

Wydawcą dyplomu jest Inspektorat Łączności WWS GK ZHP, przy współudziale klubów: SP7ZHP, SP5ZHJ, SP8ZHY, SP2ZCI, SP1ZZW i SP2ZFT.

Akcja dyplomowa trwa od od 3 maja 2018 do 3 maja 2019.

Szczegółowy regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie:

https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=39

Akcja dyplomowa „Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.”

Celem akcji dyplomowej jest uczczenie jubileuszu okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i promocja obchodów tego wydarzenia w środowiskach radioamatorskich całego Świata.

Organizatorem akcji jest Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy ze stacjami z innych organizacji.

Akcja potrwa od 1 października do 30 listopada 2018.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie:

 https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=32

Roczne wyniki zawodów SP UKF Six Hours Contest

Za nami pierwsza edycja zawodów SP UKF Six Hours Contest.

Zawody te są integralną częścią wieloboju SP UKF Contest Marathon i składają się z 5 tur.

Za klasyfikację jednopasmową będzie można pobrać dyplomy elektroniczne.

Przewidziane są również nagrody specjalne, oraz losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników zawodów.

W momencie uruchomienia opcji “dyplomy elektroniczne” na portalu https://logsp.pzk.org.pl/, organizatorzy powiadomią uczestników zawodów o możliwości ich pobrania.

Nagrody specjalne, oraz nagrody rzeczowe wręczone będą w Gajowie na VI Sympozjum Mikrofalowym i EME w dniu 08.06.2019 r.

Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnych turach zawodów SP UKF Activity Contest.

Wyniki roczne zawodów SP UKF Six Hours Contest dostępne są tutaj>>>, oraz w zakładce “Wyniki zawodów”.

Info: Stanisław SP6MLK

Stacja okolicznościowa SP100PAZ

Z okazji 100 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości, od 1 września do 31 grudnia 2018 czynna będzie okolicznościowa stacja o znaku SP100PAZ. Operatorami stacji będą członkowie klubu SP6PAZ.

Priorytetową będzie praca emisjami cyfrowymi, w tym głównie na FT8.

Karty QSL via SP6PAZ (OT-11) , LoTW lub direct.

Członkowie klubu SP6PAZ zapraszają do nawiązywania łączności ze stacją SP100PAZ.