Copyright © 2018 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.


Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowej HF100I


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa “100 lat ZHP”


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowych YR100R i YP100ARR


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”


01.01-31.12.2018 Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"


01.03-30.11.2018 Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”


01.05-30.11.2018 Praca stacji okolicznościowych 3Z1918N, HF1918N, SN1918N, SQ1918N, SP1918N, SO1918N


03.05.2018-03.05.2019  Akcja dyplomowa „NIEPODLEGŁA”


01.06.2018-25.05.2019 Praca stacji okolicznościowej SN0UNESCO


01.09-31.12 2018 Praca stacji okolicznościowej SP100PAZ


01-30.11.2018 Akcja dyplomowa „Setna rocznica Republiki Ostrowskiej", oraz praca stacji okolicznościowej HF1918RO


24-25.11.2018 CQ WW DX Contest CW


26.11-09.12.2018 Akcja dyplomowa “Barbórka”


27.11.2018 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


30.11-02.12.2018 ARRL 160 Meter Contest


01-31.12.2018 Dyplom „Stanisław Mikołajczyk - Premier RP na Uchodźctwie”


01.12.2018-26.10.2019 Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”  


01-02.12.2018 TOPS Activity Contest


01-02.12.2018 EPC Ukraine DX Contest


04.12.2018 Zawody Barbórkowe HF


04.12.2018 Zawody Barbórkowe VHF


04.12.2018 SPAC – 144 MHz


05.12.2018 MP ARKI VHF


06.12.2018 Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego


06.12.2018 MP ARKI DIGI


08.12.2018 PGA TEST


08.12.2018 Lubelski Maraton UKF


08-09.12.2018 ARRL 10 Meter Contest


08-09.12.2018 International NAVAL Contest


09-23.12.2018 Nocne Marki

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Stulecie zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP.

Przeprowadzenie min. 12 QSO z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://zhp100.hamlogs.net/rulespl.pdf

100. rocznica odzyskania niepodległości Polski - HF100I

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Zbigniew SP4LVK począwszy od 1 stycznia przez cały rok 2018 będzie aktywny pod znakiem okolicznościowym HF100I.

Karty QSL na Zbyszka domowy znak przez biuro OT-17, eQSL lub direct.


100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii - YR100R, YP100ARR

Pierwszego grudnia obchodzone jest w Rumunii święto narodowe, upamiętniające rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz o unii z Rumunią w 1918 roku. Wydarzenie to nazwane zostało Wielkim Zjednoczeniem Rumunii.

W bieżącym roku przypada setna rocznica Zjednoczenia. Z tej okazji przez cały rok 2018 pracują dwie rumuńskie stacje okolicznościowe YR100R i YP100ARR.

Przeprowadzenie pięciu QSO w ciągu jednego miesiąca, w różnych dniach, na dowolnym paśmie i dowolną emisją ze stacją YR100R będzie podstawą do otrzymania bezpłatnego okolicznościowego certyfikatu w wersji elektronicznej.


Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na www.qrz.com/db/YR100R.


Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”

Bułgarski klub krótkofalowców BLAGOVESTNIK LZ1KCP jest organizatorem corocznej akcji dyplomowej „Wszyscy Święci Prawosławni”.

Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W poszczególnych miesiącach roku na pasmach pracować będą stacje okolicznościowe (co miesiąc o innym znaku wywoławczym).

Przeprowadzenie 10 QSO ze stacjami o różnych sufiksach kwalifikować się będzie do uzyskania dyplomu.

Dyplom wydawany jest w wersji papierowej (koszt 5 euro), lub w wersji elektronicznej bezpłatnie.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.lz1kcp.com

Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"

Członkowie stowarzyszenia włoskich krótkofalowców A. R. I Fidenza zorganizowali całoroczną akcję dyplomową poświęconą upowszechnieniu prawd historyczno - biograficznych o znanych naukowcach, którzy przyczynili się do odkryć i rozwoju wiedzy  

zarówno teoretycznej, jak i techniczno naukowej w dziedzinie fizyki, elektryczności, magnetyzmu i radiotechniki. Każdy miesiąc 2018 roku poświęcony jest jednemu konkretnemu naukowcowi i powiązany z innym znakiem wywoławczym pracującej stacji okolicznościowej.

Stacje okolicznościowe przyznają punkty do dyplomu wydawanego w trzech kategoriach.

Szczegóły na stronie: http://www.arifidenza.it/LaSezione/diplomapietremiliari2018/Diploma_PIETRE_MILIARI_eng.asp

100-lecie Niepodległości - kolejne stacje okolicznościowe


Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski od 1 maja do 30 listopada br. na pasmach pracują kolejne stacje okolicznościowe. Są to:


3Z1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

HF1918N - QSL via SP6OUJ OT-50 Gliwice

SN1918N - QSL via SP6RCG OT-50 Gliwice

SQ1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SP1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice

SO1918N - QSL via SP6ZJP OT-50 Gliwice


Stacje pracują w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Info: Hubert SP9MDY

Dyplom „100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”

Liga Obrony Kraju, oraz Warszawski Oddział Terenowy PZK dla upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych wydaje dyplom "100. Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych". Dyplom dostępny jest dla wszystkich stacji nadawczych i nasłuchowych.

Łączności zaliczane do dyplomu można przeprowadzać ze stacjami okolicznościowymi od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. .

Regulamin akcji dyplomowej wraz z wykazem stacji okolicznościowych dostępny jest na stronie:

Stacja okolicznościowa SN0UNESCO

W tym roku w lipcu mija pierwsza rocznica wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskiej Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi.

Cały wpisany obiekt znajduje się w południowej części Polski, na terenie województwa śląskiego, w granicach gmin: Tarnowskie Góry, Bytom i Zbrosławice.

Z tej okazji członkowie Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich

Górach uruchomili stację okolicznościową SN0UNESCO. Stacja będzie aktywna od 6 czerwca 2018 do 25 maja 2019.

Karty QSL via SP9KDU OT-06.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego bardzo ciekawego, unikalnego na skalę światową obiektu UNESCO można znaleźć na stronach::

www.unesco.tarnowskiegory.pl/

www.kopalniasrebra.pl/

www.sztolniapstraga.pl/

Dyplom „NIEPODLEGŁA”

Dyplom jest wydawany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w 1918 roku.

Wydawcą dyplomu jest Inspektorat Łączności WWS GK ZHP, przy współudziale klubów: SP7ZHP, SP5ZHJ, SP8ZHY, SP2ZCI, SP1ZZW i SP2ZFT.

Akcja dyplomowa trwa od od 3 maja 2018 do 3 maja 2019.

Szczegółowy regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie:

https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=39

Akcja dyplomowa „Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.”

Celem akcji dyplomowej jest uczczenie jubileuszu okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i promocja obchodów tego wydarzenia w środowiskach radioamatorskich całego Świata.

Organizatorem akcji jest Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy ze stacjami z innych organizacji.

Akcja potrwa od 1 października do 30 listopada 2018.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie:

 https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=32

Roczne wyniki zawodów SP UKF Six Hours Contest

Za nami pierwsza edycja zawodów SP UKF Six Hours Contest.

Zawody te są integralną częścią wieloboju SP UKF Contest Marathon i składają się z 5 tur.

Za klasyfikację jednopasmową będzie można pobrać dyplomy elektroniczne.

Przewidziane są również nagrody specjalne, oraz losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników zawodów.

W momencie uruchomienia opcji “dyplomy elektroniczne” na portalu https://logsp.pzk.org.pl/, organizatorzy powiadomią uczestników zawodów o możliwości ich pobrania.

Nagrody specjalne, oraz nagrody rzeczowe wręczone będą w Gajowie na VI Sympozjum Mikrofalowym i EME w dniu 08.06.2019 r.

Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnych turach zawodów SP UKF Activity Contest.

Wyniki roczne zawodów SP UKF Six Hours Contest dostępne są tutaj>>>, oraz w zakładce “Wyniki zawodów”.

Info: Stanisław SP6MLK

Stacja okolicznościowa SP100PAZ

Z okazji 100 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości, od 1 września do 31 grudnia 2018 czynna będzie okolicznościowa stacja o znaku SP100PAZ. Operatorami stacji będą członkowie klubu SP6PAZ.

Priorytetową będzie praca emisjami cyfrowymi, w tym głównie na FT8.

Karty QSL via SP6PAZ (OT-11) , LoTW lub direct.

Członkowie klubu SP6PAZ zapraszają do nawiązywania łączności ze stacją SP100PAZ.

Dyplom „Setna rocznica Republiki Ostrowskiej"

W bieżącym roku przypada setna rocznica utworzenia Republiki Ostrowskiej.

Republika Ostrowska (10-26 listopada 1918), zwana także Rzeczpospolitą Ostrowską była krótkotrwałym autonomicznym tworem politycznym powstałym 10 listopada 1918 r. na miesiąc przed Powstaniem Wielkopolskim, które miało na celu uwolnienie spod władzy pruskiej. Tym samym Ostrowianie wyprzedzili tendencje niepodległościowe w całej Wielkopolsce. Wystąpienie to doprowadziło do wielu ustępstw na rzecz Polaków mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.

Z okazji tego jubileuszu Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW organizuje akcję dyplomową.

Akcja potrwa od 1 do 30 listopada 2018

W tym okresie punkty do dyplomu przyznawać będą:


  - stacja organizatora HF1918RO

  - stacje klubowe SP3PEM, SP3PFQ i SP3PEW

  - stacje członków klubu SP3POW

  - stacje z terenu Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego

Regulamin akcji dostępny jest tutaj>>>

Akcja dyplomowa „Barbórka”

SRG SP9YFF oraz Przyjaciele organizuje z okazji tradycyjnej "Barbórki" specjalną akcję dyplomową.

W celu zdobycia określonego dyplomu należy przeprowadzić odpowiednią liczbę QSO z Aktywatorami reprezentującymi poszczególne zakłady związane z przemysłem wydobywczym.

Punkty do dyplomu można będzie zdobywać podczas Zawodów Rybnickich 3 - 4 listopada 2018, oraz w terminie od 26 listopada do 9 grudnia br.

Dyplom wydawany będzie w trzech kategoriach.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest tutaj>>>


Dyplom „Stanisław Mikołajczyk - Premier RP na Uchodźctwie”

Wydawcą dyplomu jest Dariusz SP3TYJ.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie w terminie od 1 do 31 grudnia br. minimum 5 łączności ze stacją SP3TYJ.

Regulamin dyplomu dostępny jest tutaj>>>

Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC obchodzi 55-lecie działalności. Z tej okazji członkowie klubu organizują akcję dyplomową.

W okresie od 1 grudnia 2018 do 26 października 2019 stacja klubowa SP7PBC, oraz członkowie klubu przydzielać będą punkty do okolicznościowego dyplomu.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=57

Akcja dyplomowa „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919’’

Organizatorem akcji dyplomowej jest SP Old Timer Club pod patronatem Polskiego Związku krótkofalowców i przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

W okresie od 27.12.2018 do 15.01.2019 na pasmach pracować będzie 10 stacji okolicznościowych.

Aby uzyskać okolicznościowy dyplom należy przeprowadzić łączności z minimum trzema stacjami.

Specjalny dyplom przewidziany jest dla operatora stacji, który zaliczy wszystkie stacje okolicznościowe.

Szczegóły tutaj>>>