Copyright © 2018 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.


Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowej HF100I


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa “100 lat ZHP”


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowych YR100R i YP100ARR


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”


01.01-31.12.2018 Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"


03.05.2018-03.05.2019  Akcja dyplomowa „NIEPODLEGŁA”


01.06.2018-25.05.2019 Praca stacji okolicznościowej SN0UNESCO


01.09-31.12 2018 Praca stacji okolicznościowej SP100PAZ


01-31.12.2018 Dyplom „Stanisław Mikołajczyk - Premier RP na Uchodźctwie”


01-31.12.2018 Dyplom okolicznościowy Greckiego Stowarzyszenia Radioamatorów


01.12.2018-26.10.2019 Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”  


09-23.12.2018 Nocne Marki


18.12.2018 SPAC – 1,3 GHz


20.12.2018 SPAC – 70 MHz


21.12.2018 AGB Party


23.12.2018 RAEM Contest


25.12.2018 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


26.12.2018 DARC Xmas Contest


27.12.2018 Hołd Powstańcom Wlkp.


27.12.2018-15.01.2019 Akcja dyplomowa „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919’’


29.12.2018 RAC Canada Winter Contest


01.01.2019 AGB NYSB Contest


01.01.2019 SARTG New Year Contest


01.01.2019 AGCW HNY Contest


01.01.2019 SPAC – 144 MHz


02.01.2019 MP ARKI VHF


03.01.2019 MP ARKI DIGI


05-06.01.2019 WW PMC Contest


05-06.01.2019 ARRL RTTY Round - Up


05-06.01.2019 EUCW 160 m Contest

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Stulecie zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP.

Przeprowadzenie min. 12 QSO z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://zhp100.hamlogs.net/rulespl.pdf

100. rocznica odzyskania niepodległości Polski - HF100I

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Zbigniew SP4LVK począwszy od 1 stycznia przez cały rok 2018 będzie aktywny pod znakiem okolicznościowym HF100I.

Karty QSL na Zbyszka domowy znak przez biuro OT-17, eQSL lub direct.


100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii - YR100R, YP100ARR

Pierwszego grudnia obchodzone jest w Rumunii święto narodowe, upamiętniające rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz o unii z Rumunią w 1918 roku. Wydarzenie to nazwane zostało Wielkim Zjednoczeniem Rumunii.

W bieżącym roku przypada setna rocznica Zjednoczenia. Z tej okazji przez cały rok 2018 pracują dwie rumuńskie stacje okolicznościowe YR100R i YP100ARR.

Przeprowadzenie pięciu QSO w ciągu jednego miesiąca, w różnych dniach, na dowolnym paśmie i dowolną emisją ze stacją YR100R będzie podstawą do otrzymania bezpłatnego okolicznościowego certyfikatu w wersji elektronicznej.


Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na www.qrz.com/db/YR100R.


Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”

Bułgarski klub krótkofalowców BLAGOVESTNIK LZ1KCP jest organizatorem corocznej akcji dyplomowej „Wszyscy Święci Prawosławni”.

Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W poszczególnych miesiącach roku na pasmach pracować będą stacje okolicznościowe (co miesiąc o innym znaku wywoławczym).

Przeprowadzenie 10 QSO ze stacjami o różnych sufiksach kwalifikować się będzie do uzyskania dyplomu.

Dyplom wydawany jest w wersji papierowej (koszt 5 euro), lub w wersji elektronicznej bezpłatnie.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.lz1kcp.com

Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"

Członkowie stowarzyszenia włoskich krótkofalowców A. R. I Fidenza zorganizowali całoroczną akcję dyplomową poświęconą upowszechnieniu prawd historyczno - biograficznych o znanych naukowcach, którzy przyczynili się do odkryć i rozwoju wiedzy  

zarówno teoretycznej, jak i techniczno naukowej w dziedzinie fizyki, elektryczności, magnetyzmu i radiotechniki. Każdy miesiąc 2018 roku poświęcony jest jednemu konkretnemu naukowcowi i powiązany z innym znakiem wywoławczym pracującej stacji okolicznościowej.

Stacje okolicznościowe przyznają punkty do dyplomu wydawanego w trzech kategoriach.

Szczegóły na stronie: http://www.arifidenza.it/LaSezione/diplomapietremiliari2018/Diploma_PIETRE_MILIARI_eng.asp

Stacja okolicznościowa SN0UNESCO

W tym roku w lipcu mija pierwsza rocznica wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskiej Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi.

Cały wpisany obiekt znajduje się w południowej części Polski, na terenie województwa śląskiego, w granicach gmin: Tarnowskie Góry, Bytom i Zbrosławice.

Z tej okazji członkowie Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich

Górach uruchomili stację okolicznościową SN0UNESCO. Stacja będzie aktywna od 6 czerwca 2018 do 25 maja 2019.

Karty QSL via SP9KDU OT-06.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego bardzo ciekawego, unikalnego na skalę światową obiektu UNESCO można znaleźć na stronach::

www.unesco.tarnowskiegory.pl/

www.kopalniasrebra.pl/

www.sztolniapstraga.pl/

Dyplom „NIEPODLEGŁA”

Dyplom jest wydawany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w 1918 roku.

Wydawcą dyplomu jest Inspektorat Łączności WWS GK ZHP, przy współudziale klubów: SP7ZHP, SP5ZHJ, SP8ZHY, SP2ZCI, SP1ZZW i SP2ZFT.

Akcja dyplomowa trwa od od 3 maja 2018 do 3 maja 2019.

Szczegółowy regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie:

https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=39

Roczne wyniki zawodów SP UKF Six Hours Contest

Za nami pierwsza edycja zawodów SP UKF Six Hours Contest.

Zawody te są integralną częścią wieloboju SP UKF Contest Marathon i składają się z 5 tur.

Za klasyfikację jednopasmową będzie można pobrać dyplomy elektroniczne.

Przewidziane są również nagrody specjalne, oraz losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników zawodów.

W momencie uruchomienia opcji “dyplomy elektroniczne” na portalu https://logsp.pzk.org.pl/, organizatorzy powiadomią uczestników zawodów o możliwości ich pobrania.

Nagrody specjalne, oraz nagrody rzeczowe wręczone będą w Gajowie na VI Sympozjum Mikrofalowym i EME w dniu 08.06.2019 r.

Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnych turach zawodów SP UKF Activity Contest.

Wyniki roczne zawodów SP UKF Six Hours Contest dostępne są tutaj>>>, oraz w zakładce “Wyniki zawodów”.

Info: Stanisław SP6MLK

Stacja okolicznościowa SP100PAZ

Z okazji 100 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości, od 1 września do 31 grudnia 2018 czynna będzie okolicznościowa stacja o znaku SP100PAZ. Operatorami stacji będą członkowie klubu SP6PAZ.

Priorytetową będzie praca emisjami cyfrowymi, w tym głównie na FT8.

Karty QSL via SP6PAZ (OT-11) , LoTW lub direct.

Członkowie klubu SP6PAZ zapraszają do nawiązywania łączności ze stacją SP100PAZ.

Dyplom „Stanisław Mikołajczyk - Premier RP na Uchodźctwie”

Wydawcą dyplomu jest Dariusz SP3TYJ.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie w terminie od 1 do 31 grudnia br. minimum 5 łączności ze stacją SP3TYJ.

Regulamin dyplomu dostępny jest tutaj>>>

Akcja dyplomowa „55 Lat Klubu SP7PBC”

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC obchodzi 55-lecie działalności. Z tej okazji członkowie klubu organizują akcję dyplomową.

W okresie od 1 grudnia 2018 do 26 października 2019 stacja klubowa SP7PBC, oraz członkowie klubu przydzielać będą punkty do okolicznościowego dyplomu.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=57

Akcja dyplomowa „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919’’

Organizatorem akcji dyplomowej jest SP Old Timer Club pod patronatem Polskiego Związku krótkofalowców i przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

W okresie od 27.12.2018 do 15.01.2019 na pasmach pracować będzie 10 stacji okolicznościowych.

Aby uzyskać okolicznościowy dyplom należy przeprowadzić łączności z minimum trzema stacjami.

Specjalny dyplom przewidziany jest dla operatora stacji, który zaliczy wszystkie stacje okolicznościowe.

Szczegóły tutaj>>>

Dyplom okolicznościowy Greckiego Stowarzyszenia Radioamatorów

Greckie Stowarzyszenie Radioamatorów (R. A . A. G) obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia.

Z tej okazji w dniach od 1 do 31 grudnia 2018 na pasmach pracować będzie stacja okolicznościowa SX60RAAG.

Przeprowadzenie z tą stacją odpowiedniej ilości QSO premiowane będzie dyplomem.

Dyplomy wydawane będą w czterech klasach – brązowa, srebrna, złota i diamentowa.

Więcej szczegółów tutaj >>>