Copyright © 2018 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo, to kliknij na zakładkę Elementarz.


Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Adres kontaktowy: sp9cxn@pzk.pl

Teraz i wkrótce

01.06.2017-12.07.2018 Praca stacji okolicznościowej SN5PSK


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowej HF100I


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa “100 lat ZHP”


01.01-31.12.2018 Praca stacji okolicznościowych YR100R i YP100ARR


01.01-31.12.2018 Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”


01.01-31.12.2018 Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"


01.02-31.03.2018 Akcja dyplomowa “100-lecie Estonii”


17.03-14.04.2018 Praca stacji okolicznościowej 3Z0HDE


24.03.2018 PGA-DIGI


24-25.03.2018 CQ WW WPX Contest SSB


27.03.2018 SPAC – 2,3 GHz i wyżej


02.04.2018 Zawody o Pisankę Wielkanocną HF


02.04.2018 Zawody o Pisankę Wielkanocną VHF


03.04.2018 SPAC – 144 MHz


04.04.2018 MP ARKI VHF


05.04.2018 MP ARKI DIGI


05.04.2018 SARL 80m QSO Party


07.04.2018 LZ OPEN 40m Sprint Contest


07-08.04.2018 SP DX Contest


07-08.04.2018 EA WW RTTY Contest


08.04.2018 Zawody Świętokrzyskie

PGA - Cluster

Propagacja

Linki

Stulecie zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych

Z okazji stulecia zjednoczenia polskich organizacji harcerskich i skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, przez cały rok 2018 pracować będą stacje okolicznościowe z sufiksem 100ZHP.

Przeprowadzenie min. 12 QSO z tymi stacjami będzie podstawą do uzyskania okolicznościowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie: http://zhp100.hamlogs.net/rulespl.pdf

Rocznica powstania 5-go Pułku Strzelców Konnych - SN5PSK

Dla upamiętnienia powstania 5-go Pułku Strzelców Konnych, sformowanego na przełomie 1806 - 1807 r. w Kościanie przez Franciszka Graczyńskiego, w okresie od 1 czerwca 2017 do 12 lipca 2018 kol. Waldek SP9MZX pracuje pod znakiem okolicznościowym SN5PSK.

Więcej o historii 5-go Pułku Strzelców Konnych na: https://www.qrz.com/db/SN5PSK

Karty via SP9MZX, biuro nr 28 PZK.

100. rocznica odzyskania niepodległości Polski - HF100I

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Zbigniew SP4LVK począwszy od 1 stycznia przez cały rok 2018 będzie aktywny pod znakiem okolicznościowym HF100I.

Karty QSL na Zbyszka domowy znak przez biuro OT-17, eQSL lub direct.


100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii - YR100R, YP100ARR

Pierwszego grudnia obchodzone jest w Rumunii święto narodowe, upamiętniające rezolucję zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Marmarosz o unii z Rumunią w 1918 roku. Wydarzenie to nazwane zostało Wielkim Zjednoczeniem Rumunii.

W bieżącym roku przypada setna rocznica Zjednoczenia. Z tej okazji przez cały rok 2018 pracują dwie rumuńskie stacje okolicznościowe YR100R i YP100ARR.

Przeprowadzenie pięciu QSO w ciągu jednego miesiąca, w różnych dniach, na dowolnym paśmie i dowolną emisją ze stacją YR100R będzie podstawą do otrzymania bezpłatnego okolicznościowego certyfikatu w wersji elektronicznej.


Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na www.qrz.com/db/YR100R.


Akcja dyplomowa „Wszyscy Święci Prawosławni”

Bułgarski klub krótkofalowców BLAGOVESTNIK LZ1KCP jest organizatorem corocznej akcji dyplomowej „Wszyscy Święci Prawosławni”.

Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W poszczególnych miesiącach roku na pasmach pracować będą stacje okolicznościowe (co miesiąc o innym znaku wywoławczym).

Przeprowadzenie 10 QSO ze stacjami o różnych sufiksach kwalifikować się będzie do uzyskania dyplomu.

Dyplom wydawany jest w wersji papierowej (koszt 5 euro), lub w wersji elektronicznej bezpłatnie.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.lz1kcp.com

Dyplom „SCIENCE MILESTONES IN THE HISTORY OF RADIO"

Członkowie stowarzyszenia włoskich krótkofalowców A. R. I Fidenza zorganizowali całoroczną akcję dyplomową poświęconą upowszechnieniu prawd historyczno - biograficznych o znanych naukowcach, którzy przyczynili się do odkryć i rozwoju wiedzy  

zarówno teoretycznej, jak i techniczno naukowej w dziedzinie fizyki, elektryczności, magnetyzmu i radiotechniki. Każdy miesiąc 2018 roku poświęcony jest jednemu konkretnemu naukowcowi i powiązany z innym znakiem wywoławczym pracującej stacji okolicznościowej.

Stacje okolicznościowe przyznają punkty do dyplomu wydawanego w trzech kategoriach.

Szczegóły na stronie: http://www.arifidenza.it/LaSezione/diplomapietremiliari2018/Diploma_PIETRE_MILIARI_eng.asp

100-lecie Estonii

Z okazji 100-lecia Estonii na pasmach pracuje piętnaście stacji okolicznościowych z prefiksem ES100.

Stacje te przyznają punkty do okolicznościowego dyplomu wydawanego w zależności od ilości zgromadzonych punktów w trzech wersjach (brązowy, srebrny i złoty).

Ponadto dla operatora stacji, który zgromadzi największą ilość punktów przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci manipulatora CW. Miejsca od 2 do 10 nagradzane będą drewnianymi kuflami z wygrawerowanymi znakami wywoławczymi stacji.

Akcja dyplomowa trwa od 1 lutego do 31 marca 2018.

Szczegóły na stronie: http://es100.eu

XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC

W dniach 24 - 26 sierpnia 2018 w hotelu EUROHOTEL w Białych Błotach koło Bydgoszczy odbędzie się XXX jubileuszowy Zjazd Klubu SP OTC.

Organizatorzy zapraszają wszystkich członków i sympatyków SP OTC, najlepiej z osobami towarzyszącymi.

Szczegóły dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie: http://spotc.pzk.org.pl/197-xxx-zjazd

Stacja okolicznościowa 3Z0HDE

Od 17 marca do 14 kwietnia 2018 r. będzie pracować stacja okolicznościowa 3Z0HDE.

Stacja ma na celu propagowanie krótkofalarstwa, oraz pracę emisjami cyfrowymi podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych 2018

Stacja okolicznościowa będzie pracowała na pasmach 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m i 70 cm głównie emisjami FT8, PSK i RTTY.

QSL via SQ8W OT-05 lub via OQRS.

Harmonogram pracy stacji dostępny jest na stonie: www.qrz.com/db/3Z0HDE

100 - lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę cd.

Z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości Polski, Klub Radiovideografii włączając się do uroczystości Odzyskania Niepodległości zmienia, dodaje do regulaminu zawodów SPDX RTTY 2018 następujące podpunkty :

1. Każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa z okazji 100 lecia Uzyskania Niepodległości - w formie elektronicznej.

2. Uczestnicy którzy przeprowadzą minimum 100 łączności z stacjami polskimi podczas zawodów otrzymają okolicznościową plakietkę -drzeworyt, upamiętniającą Uzyskanie Niepodległości.

3. Stacja która przeprowadzi najwięcej QSO z stacjami polskimi otrzyma dodatkowo puchar - (tafla szkła) ufundowaną przez Prezesa PK RVG kol. Krzysztofa SP2UUU.

4. Pracować będą stacje okolicznościowe SP100POL i SN100U potwierdzające łączności okolicznościowymi kartami QSL.

Info: kol. Hubert SP9MDY