Copyright © 2014-2022 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

 Statystyki

AGB-NYSB Contest


Organizator: Activity Group of Belarus.

Termin: 1 stycznia każdego roku, od godz. 00:00 UTC do 01:00 UTC.

Łączności: zawody typu WW. QSO z tą samą stacją można powtarzać co 15 minut (dotyczy to CW i SSB).

Pasmo i emisje: 80m - CW, SSB i DIGI.

Klasyfikacje: (1)Single Operator MIX (CW+SSB), (2) Single Operator CW, (3) Single Operator SSB, (4) Single Operator MIX QRP, (5) Multi Operators, (6) Digital, (7) Single Operator FT4, (8) Single Operator FT8, (9) SWL.

Członkowie AGB klasyfikowani są w odrębnych grupach.

Wymiana: RS(T) + nr kolejny QSO np. 599001; członkowie klubu AGB podają dodatkowo swój numer członkowski np.599001/123.

Punktacja: QSO ze stacją w Europie – 1 pkt, QSO ze stacją DX – 3 pkt., QSO z członkiem AGB – 5 pkt.

Mnożniki: członkowie AGB + Kraje DXCC.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

SWL: znak jednej stacji może się powtarzać max. 5 razy, przy czym różnica czasu pomiędzy takimi nasłuchami nie może być krótsza niż 5 minut.

eLog: do 1 lutego 2022 na adres: eu1eu@mail.ruSARTG New Year RTTY Contest


Organizator: SARTG - Szwecja.

Termin: 1 stycznia każdego roku, od 08:00 UTC do 11:00 UTC.

Pasma i emisja: 3,5 MHz i 7 MHz, RTTY.

Łączności: zawody typu WW.

Klasyfikacje: (1) One radio All Band, (2) Two radio All Band, (3) SWL All Band.

Wymiana: RST + nr QSO + imię + noworoczne życzenia w języku kraju skąd nadaje uczestnik zawodów. Operatorzy SP nadają: "Szczesliwego Nowego Roku”.

Punktacja: QSO – 1 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC (bez krajów skandynawskich) + call area krajów skandynawskich (JW, JX, LA, OH, OH0, OJ0, OX, OY, OZ, SM i TF) np. LA1, JW1, SM1, SM2, itp. Na każdym paśmie mnożnik liczy się oddzielnie.

Wynik końcowy: suma punktow za QSOs x suma mnożników.

Nagrody: za miejsca 1-5 w każdej grupie klasyfikacyjnej – dyplomy.

eLog: do 31 stycznia 2022 na adres: contest@sartg.com lub przez stronę:  http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en/AGCW-DL Happy New Year Contest


Organizator: AGCW-DL - Niemcy.

Termin: 1 stycznia każdego roku  od godz. 09:00 UTC do 12:00 UTC.

Uczestnicy: wyłącznie operatorzy stacji indywidualnych SO (Single Operator).

Łączności: zawody typu WW.

Pasma: 3,510-3,560 kHz, 7,010-7,040 kHz, 14,000-14,060 kHz.

Emisja: CW – używanie programów kodujących i dekodujących znaki alfabetu Morsa jest zabronione.

Klasyfikacje: (1) Single Operator >150W out, (2) Single Operator <150W out, (3) Single Operator <5W out, (4) SWL - Single Operator.

Wymiana: RST + nr QSO. Członkowie AGCW nadają dodatkowo swój numer klubowy.

Punktacja: QSO – 1 pkt.

Mnożniki: QSO z każdym nowym członkiem AGCW – 1 pkt. mnożnikowy. Na każdym paśmie mnożniki liczy się oddzielnie.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma mnożników.

eLog: do 14 stycznia 2022 przez stronę: https://www.agcw.de/contest/hnyc/WW PMC Contest


Termin: pierwszy weekend stycznia (01-02.01.2022), od 12:00 UTC w sobotę do 12:00 UTC w niedzielę.

Cel: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Pokoju jest jednym z licznych agend Narodów Zjednoczonych (ONZ). Zrzesza 93 miasta posiadające tytuł „Miasto Orędownik Pokoju”.

W Polsce jest sześć takich miast: Lublin (LUB), Oświęcim (OSW), Płońsk (POK), Warszawa (WAR), Wieluń (WLN) i Wrocław (WRO).

W celu popularyzacji idei Miast Orędowników Pokoju (PMC) organizowane są międzynarodowe zawody krótkofalarskie.

Pasma i emisje: 1.8 - 28 MHz  CW, SSB.

Klasyfikacje: przeprowadzone będą osobno dla stacji indywidualnych (SO) i z wieloma operatorami (MO) zainstalowanych w Miastach Pokoju (lista - www.iapmc.org) i osobno dla pozostałych stacji.

Kategorie: (1) SOMIX HP, (2) SO-MIX LP, (3) SO-CW HP, (4) SO-CW LP, (5) SO-CW QRP, (6) SO-SSB HP, (7) SO-SSB LP, (8) SO-SSB QRP, (9) SO-MIX QRP, (10) MO-SSB HP, (11) MO-CW HP, (12) MO-MIX HP.

Uwaga: Stacje z grup MIX z tą samą stacją mogą nawiązywać na jednym paśmie po dwa QSO (jedno na CW, drugie na SSB).

Wymiana: RS (T) + CQ zone. Stacje z Miast Pokoju (PMC) nadają dodatkowo odpowiedni dla danego miasta skrót (ABI, ANT, ARN... WOL, WRO, YOK itd.).

Uwaga: Stacje z grup MIX obowiązuje numeracja ciągła QSO (CW i SSB).

Punktacja: NonPMC–NonPMC (obie stacje po 5 pkt.), PMC–NonPMC (PMC - 5 pkt., NonPMC – 25 pkt.), PMCx–PMCy (obie stacje po 10 pkt.), PMCx–PMCx (obie stacje po 5 pkt.).

Legenda: PMC – stacje z Miast Pokoju, NonPMC – stacje spoza Miast Pokoju, PMCx – stacje z tego samego Miasta Pokoju, PMCy – stacje z innego Miasta Pokoju.

Mnożnik: PMC liczone osobno na CW i SSB, odrębnie na każdym paśmie.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma mnożników z poszczególnych pasm.

eLog: w ciągu 7 dni po zawodach przez stronę: http://www.s59dcd.si/

Dyplomy: zwycięzcy w poszczególnych grupach – patery, za miejsca 1-5 Certyfikaty.

Skróty Miast Pokoju (PMC): ABI ANT ARN ASI ATL BCA BER BGT BNG BRV BUA CAM CHI COM CON COV CRC DAK DEL DHA FIR FRE GEN HAL HDL HEL HIR JEU KIE KOB KOE KRA KRU KTR KYR LAP LHA LIB LIG LIM LIS LOM LPS LUB MAP MDI MEL MIL MIN MKE MOR MOS MRH MZO NAG NED NEH OSW POK POR PRA PUE QIO RAV RIJ ROM SAR SFR SHE SJO SLG SOI SPE SPL STO SUW TAS TBL TOK TOR VAN VER VIS VLA VOL WAR WIE WLN WOL WRO YOK.Original QRP Contest


Organizator: QRP-Contest-Community Niemcy

Termin: pierwszy pełny weekend stycznia (01-02.01.2022) od godz. 15:00 UTC w sobotę do godz. 15:00 UTC w niedzielę.

Uwaga: czas na odpoczynek wynosi minimum 9 godz. w jednej lub w dwóch częściach.

Pasma i emisje: 80, 40, 20 metrów, CW + SSB

Klasyfikacje: (1) SO VLP (max. 1W), (2) SO QRP (max. 5W), (3) SO MP (max. 20W)

Uwaga: nie ma osobnej klasyfikacji dla CW i SSB.

Wymiana: RST + nr QSO + kategoria np. 559015VLP

Punktacja: QSO z uczestnikiem zawodów - 4 pkt.; QSO  z inną stacją  1 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC (+ IT9) uczestników zawodów mnożnik 2, pozostałe stacje mnożnik 1.

Dodatkowa premia w wysokości 15% uzyskanych punktów za pracę na urządzeniu własnoręcznie złożonego z zestawu (kitu), lub 30% uzyskanych punktów za pracę na urządzeniu zaprojektowanym i wykonanym samodzielnie.

Uwaga: ubiegając się o dodatkową premię należy złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia w regulaminie zawodów.

Wynik końcowy: suma punktów x mnożniki

eLog: do 14 dni po zawodach na adres: oqrpc@qrpcc.deVHF-UHF FT8 Activity


Termin: każda pierwsza, druga i trzecia środa każdego miesiąca od godz. 17:00 UTC do godz. 21:00 UTC.

Pasma i emisje: 144 MHz w pierwszą środę miesiąca; 432 MHz w drugą środę miesiąca - FT8; 1296 MHz w trzecią środę miesiąca - FT8, ISCAT, JT65, JT6m, JT8f, JTMS, MSK144.

Klasyfikacje: (1) SOLP 2m max. 100W, 70 cm max. 50W, 23 cm max.10W.; (2) SOHP

Wymiana: znak wywoławczy + 4 znaki QRA-lokatora np. JO90

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: ilość różnych QRA-lokatorów

Wynik końcowy: ilość pkt. X suma lokatorów

eLog: do 5 dni po zawodach przez stronę: http://www.ft8activity.eu/index.php/en/upload-log

Uwaga: dzienniki przesyłać w formacie ADIF. Można przesłać cały zbiór ADIF wygenerowany przez WSJTX/JTDX. Program rozliczający zawody odfiltruje QSOs zrobione w zawodachUKEICC 80m Contest


Organizator: The United Kingdom and Ireland Contest Club

Termin: 05.01.2022 i 26.01.2022 od godz. 20:00 UTC do godz. 21: 00 UTC

Pasma i emisja: 80m - SSB (05.01.2022); 80m - CW (26.01.2022)

Klasyfikacje: (1) High Power do 1500W, (2) Low Power do 100W, (3) QRP max.5W

Wymiana: 6. znakowy QRA-locator (bez raportu)

Punktacja: punkty zależą od odległości między stacjami. Odległość 0-500 km - 1 pkt.; 501-1000 km - 2 pkt.; 1001-1500 km - 3 pkt.itd. Np. QSO ze stacją oddaloną o 1850 km daje 4 punkty. Maks. punkty za każde QSO = 10 pkt. (5000km)

Mnożniki: QSO ze stacją Low Power - mnożnik 2; QSO ze stacją QRP - mnożnik 4

Wynik końcowy: suma punktów x suma mnożników

eLog: w ciągu 1 godziny po zawodach przez stronę: https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.plYB DX Contest SSB


Organizator: Indonezyjska Organizacja Krótkofalowców ORARI i YBDXC.

Termin: druga sobota stycznia (08.01.2022) od godz. 00:00 UTC do 23:59 UTC.

Łączności: zawody typu WW.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz SSB.

Klasyfikacje: (1) Single Operator All Band High Power (moc max. 1500W), (2) Single Operator All Band Low Power (moc max. 100W).

Wymiana: RS + nr QSO.

Punktacja: QSO z SP - 1pkt, QSO z innym krajem w EU - 2 pkt, QSO z innym kontynentem - 3 pkt, QSO z YB - 10 pkt.

Mnożniki: okręgi wywoławcze YB i kraje wg DXCC.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma mnożników.

eLog: do 7 dni po zawodach przez stronę: https://ybdxcontest.com/log-submission/Old New Year Contest


Organizator: redakcja miesięcznika „Radio” – Rosja.

Termin: druga sobota stycznia (08.01.2022) od 05:00 UTC do 08:59 UTC.

Pasma i emisje: 3.5-28 MHz. CW i SSB.

Klasyfikacje: (1) SINGLE-OP HIGH CW, (2) SINGLE-OP LOW CW, (3) SINGLE-OP HIGH SSB, (4) SINGLE-OP LOW SSB, (5) SINGLE-OP HIGH MIXED, (6) SINGLE-OP LOW MIXED, (7) SINGLE-OP HIGH OVER-50 - stacje z operatorami posiadającymi licencje min. 50 lat, (8)  SINGLE-OP LOW OVER-50 - stacje z operatorami posiadającymi licencje min. 50 lat, (9) MULTI-OP HIGH, (10)  MULTI-OP LOW, (11) SWL

Wymiana: RS(T) + liczba określająca wiek operatora + jego staż krótkofalarski, np. 30-letni nadawca posiadający licencję 5 lat nadaje liczbę 35 (30 + 5 = 35). Stacje klubowe obliczają średnią wieku operatorów i dodają staż stacji klubowej.

Punktacja: za każde QSO otrzymuje się tyle punktów ile dany korespondent nada w raporcie (wiek + staż krótkofalarski).

Wynik końcowy: suma punktów za QSO. Z tą samą stacją można nawiązać drugie QSO na innym paśmie. Na tym samym paśmie łączność innym rodzajem emisji możliwa jest po upływie co najmniej 10 minut.

eLog: do 10 dni po zawodach za pomocą strony : http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=enRSGB AFS 80m & 40m Contests


Organizator: RSGB

Termin: 08.01.2022 w godz.  13:00-17:00 UTC emisja CW; 15.01.2022 w godz. 13:00-17:00 UTC emisje RTTY i PSK63; 22.01.2022 w godz. 13:00-17:00 UTC emisja SSB.

Pasma i emisje: 3,5 i 7 MHz CW, SSB, RTTY, PSK63

Klasyfikacje: (1) SO HP max.400W (DIGI max. 100W), (2) SO LP, (3) SO QRP max.10W, (4) Multi Op HP max. 400W (DIGI max. 100W), (5) Multi Op. LP

Wymiana: RS(T) + nr QSO.

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: nie stosuje się

Wynik końcowy: suma punktów

eLog: do godz. 23:59 następnego dnia po zawodach przez stronę: https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.plARRL RTTY Round-Up


Organizator: ARRL - USA.

Łączności: zawody typu WW.

Termin: pierwszy weekend stycznia, ale nigdy 1 stycznia (08-09.01.2022), od 18:00 UTC w sobotę do 23:59 UTC w niedzielę.

Można pracować tylko 24 godziny; 6-godzinna przerwa może być wykorzystana tylko w dwóch etapach.

Pasma i emisje: 3.5, 7, 14, 21 i 28 MHz. Baudot RTTY, ASCII, AMTOR, PSK, FT8 i Packet. Na jednym paśmie można przeprowadzić tylko jedno QSO z tą samą stacją, bez względu na emisję.

Klasyfikacje: (1) Single Operator Low Power, (2) Single Operator High Power, (3) Single Operator QRP, (4) Multi Operator Low Power Single TX, (5) Multi Operator High Power Single TX.

Uwagi: Uczestnicy QRV w grupach Multi Operator mogą zmieniać pasmo 6 razy w ciągu godziny zegarowej (np. zmiana pasma z 15 m na 10 m i powrót na 15 m powoduje zaliczenia 2 zmian). Dozwolona ilość zmian pasma w ciągu godziny dotyczy godziny zegarowej tzn. np. od 16:00 do 16:59, od 17:00 do 17:59 itd.

Stacje z jednym operatorem korzystające z sieci DX Cluster lub korzystające z innych form pomocy operatorskiej zaliczane są do grupy Multi Operator.

Wymiana: stacje W i VE - RST + skrót stanu / prowincji; pozostałe stacje - RST + nr kolejny QSO.

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC (bez W i VE) + stany USA (bez KH6 i KL7, które zalicza się jako odrębne Kraje DXCC) + prowincje Kanady (NB (VE1), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VYO), YT (VY1), PEI (VY2)). Mnożnik liczony jest tylko raz, niezależnie od pasma. Staje z USA i Kanady nie są zaliczane do mnożnika za Kraje DXCC.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x mnożnik.

eLog: do 7 dni po zawodach przez stronę: http://contest-log-submission.arrl.orgEUCW 160m Contest


Organizator: UFT - Francja.

Termin: pierwszy pełny weekend stycznia (08-09.01.2022). I tura od 20:00 UTC do 23:00 UTC w sobotę, II tura od 04:00 UTC do 07:00 UTC w niedzielę.

Łączności: zawody typu WW. Z tą samą stacją można przeprowadzić dwa QSO/HRDs - jedno w sobotę i drugie w niedzielę.

Pasmo i emisja: 160 m (1810-1840 kHz) CW.

Klasyfikacje: (1) Członkowie klubów EUCW QRV mocą powyżej 150 W out, (2) Członkowie klubów EUCW QRV mocą poniżej 150 W out, (3) Członkowie klubów EUCW QRV mocą do 5 W out, (4) Pozostałe stacje bez ograniczeń mocy, (5) SWLs.

Wymiana: zawodnicy z grup 1, 2 i 3 nadają RST + imię + skrót nazwy klubu + nr członkowski, zawodnicy z grupy 4 – RST + imię + NM (skrót od non member).

Punktacja: QSO z SP - 1 pkt., QSO ze stacją w EU - 2 pkt., QSO ze stacją DX - 5 pkt.; QSO z: DA0HSC, DF0ACW, DPOAGC, DK0AG, DK0HSC, DK0RTC, DL0CWG, DL0CWW, DL0HSC, DL0RTC, DL0XX, DL0YL, EA3HCC, F8UFT, EM0RSE, G4FOC, GX0IPX, HB9HC, MX5IPX, ON5CFT – po 10 pkt.

Mnożniki: kluby zrzeszone w EUCW liczone oddzielnie w każdej turze.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x mnożnik.

SWL: muszą odebrać oba raporty; za każdy poprawnie odebrany raport - 2 pkt., za nasłuch każdej oficjalnej stacji klubowej EUCWC – 10 pkt.

eLog: do 19 stycznia 2022 na adres: f6cel@orange.frDARC 10m Contest


Organizator: DARC – Niemcy.

Uczestnicy: stacje z jednym operatorem (Single Operator).

Łączności: zawody typu WW.

Termin: druga niedziela stycznia (10.01.2021) od 09:00 UTC do 10:59 UTC.

Pasmo i emisje: 28.000-28.200 MHz (CW); 28.300-28.700 MHz (SSB). Z tą samą stacją można nawiązać tylko jedno QSO niezależnie od emisji.

Klasyfikacje:  (1) SO-MIX, (2) SO-CW, (3) SO-SSB

Wymiana: RS(T) + nr QSO; stacje niemieckie podają dodatkowo DOK.

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC/WAE + DOKs.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

eLog: w terminie do 7 dni po zawodach za pomocą robota na stronie: https://www.dxhf.darc.de/~d10mlog/upload.cgi?form=referat&lang=enUBA PSK63 Prefix Contest


Organizator: UBA Belgia

Termin: trzeci weekend stycznia (15-16.01.2022) od godz. 12:00 UTC w sobotę do 11:59 UTC w niedzielę.

Łączności: zawody typu WW.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz - PSK63

Klasyfikacje: (1) Single Operator All Band, (2) Single Operator Single Band, (3) Single Operator All Band QRP, (4) Single Operator Single Band QRP, (5) Multi Operator All Band, (6) SWL

Uwaga: Maksymalna moc 50W, stacje QRP 5W

Wymiana: RSQ + nr QSO; stacje belgijskie członków UBA podają RSQ + kod sekcji UBA; stacje belgijskie, których operatorzy nie są członkami UBA podają RSQ  + XXX

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: prefiksy wg WPX raz na każdym paśmie i sekcje UBA na każdym paśmie (XXX jest również mnożnikiem).

Wynik końcowy: suma punktów x suma mnożników

eLog: do dnia 23.01.2022 na adres: ubapsk63@uba.bePRO DIGI Contest


Organizator: PRO DIGI CLUB Rumunia

Termin: trzeci weekend stycznia (15-16.01.2022) od godz. 12:00 UTC w sobotę do 11:59 UTC w niedzielę.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz - FT4

Klasyfikacje: (1)  SO-HP = Single Operator, All bands, Single TX, High Power, (2) SO-LP = Single Operator, All bands, Single TX, Low Power, (3) SO-QRP = Single Operator, All bands, Single TX, QRP, (4) SOSB = Single Operator Single Band, (5) Multi Operators All Bands

Wymiana:  RST + nr QSO. Członkowie dowolnych klubów DIGI nadają dodatkowo ME. Np. 599001 ME

Punktacja: QSO z własnym krajem - 1 pkt; QSO z innym krajem - 2 pkt; QSO między członkiem DIGI klubu, a osobą niebędącą członkiem bonus - 2 pkt; QSO między członkami DIGI klubu - 6 pkt.

Mnożniki: kraje DXCC

Wynik końcowy: suma punktów x mnożnik

eLog: do 7 dni po zawodach na adres: digi-contest@yo2rr.roBARTG RTTY Sprint Contest


Organizator: BARTG - UK.

Łączności: zawody typu WW.

Termin: czwarty weekend stycznia (22-23.01.2022) od 12:00 UTC w sobotę do 11:59 UTC w niedzielę.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz - RTTY.

Klasyfikacje: (1) SOE – Sngle Operator Expert All Bands, (2) SOAB – Single Operator All Bands, (3) SOAB100 – Single Operator Single Radio 100W, (4) SOABQRP – Single Operator Single Radio 5W, (5) MS – Multi Operator Single Radio, (6) MM – Multi Operator Multi Radio

Uwagi: Do grupy SOE zalicza się stacje indywidualne, które w ciągu ostatnich 3 lat znalazły się w dziesiątce najlepszych zawodników.

Stacje Single Operator (SO) obowiązuje zasada pozostawania na zmienionym paśmie przez co najmniej 5 minut.

Wymiana: nr QSO (bez RST!).

Punktacja: każde QSO - 1 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC + okręgi JA, W, VE i VK. Mnożnik liczy się tylko raz, niezależnie od pasma.

Wynik końcowy: suma punktow za QSOs x mnożnik x ilość zaliczonych kontynentow (max 6).

eLog: w ciągu 7 dni przez stronę: http://bartg.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.plCQ WW 160m DX Contest - CW


Organizator: redakcja miesięcznika CQ - USA.

Łączności: zawody typu WW.

Termin: ostatni weekend stycznia (28-30.01.2022) od 22:00 UTC w piątek do 22:00 UTC w niedzielę.

Pasmo i emisja: 1800-2000 KHz. CW.

Klasyfikacje: (1) Single Operator (maksymalna moc 1500W), (2) Single Operator/Low Power (moc do 100W), (3) QRP (Single Operator <5 W), (4) Single Operator Assisted High Power, (5) Single Operator Assisted Low Power, (6) Multi-Operator High Power.

Uwagi: Korzystanie z sieci informacyjnych (np. z DX Clustra) lub pasywnego spotowania przy pomocy np. skimmera jest dozwolone tylko dla grupy Single Operator Assisted i Muli-Opertor.

Stacje SO (z jednym operatorem) mogą być QRV 30 godzin; stacje MO (z wieloma operatorami) mogą być QRV 40 godzin.

Wymiana: RST + nr strefy WAZ. Stacje USA i Kanady nadają RST + stan / prowincja.

Punktacja: QSO z SP - 2 pkt., QSO ze stacją w Europie - 5 pkt., QSO ze stacją spoza Europy - 10 pkt. QSO ze stacją .../mm - 5 pkt.  

Mnożniki: stany USA (bez KH6 i KL7) + okręg DC + prowincje Kanady + Kraje DXCC/WAE - włącznie z KH6 i KL7, ale bez zaliczania USA i Kanady.

Uwaga: stacji morskich - martime mobile - nie zalicza się do mnożnika.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

eLog: w ciągu 5 dni przez stronę: https://cq160.com/logcheck/REF Contest - CW


Organizator: REF - Francja.

Łączności z: F, TM, TK; TP2CE; FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FS, FT, FW, FY, TO.

Termin: ostatni weekend stycznia (29-30.01.2022) od 06:00 UTC w sobotę do godziny 18:00 UTC w niedzielę.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz - CW.

Klasyfikacje: (1) SOAB - Single Operator All Bands, (2) SOSB - Single Operator Single Band, (3) MOAB – Multi Operators All Bands Single TX, (3) SWLs – Single Operator All Bands.

Wymiana: RST + nr QSO; stacje F i TK nadają RST + skrót departamentu, kraje zamorskie nadają RST + prefiks, stacje F6REF nadają RST + 00.

Punktacja: QSO ze stacją francuską w Eu - 1 pkt., QSO ze stacją francuską na innym kontynencie - 3 pkt.

Mnożniki: departamenty Francji + departamenty Korsyki + prefiksy krajów zamorskich ale bez cyfr okręgu + stacje F6REF.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

eLog: w ciągu 7 dni po zawodach przez stronę: http://concours.r-e-f.org/contest/logs/upload-formUBA Contest – SSB


Organizator: UBA - Belgia.

Łączności: zawody typu WW.

Termin: ostatni weekend stycznia (29-30.01.2022) od 13:00 UTC w sobotę do 13:00 UTC w niedzielę.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz - SSB.

Klasyfikacje: (1) Single Operator Single Band LP, (2) Single Operator Single Band HP, (3) Single Operator All Bands LP, (4) Single Operator All Bands HP, (5) Multi Operators All Bands Single Transmitter, (6) Single Operator All Bands QRP, (7) SWL Single Operator All Bands.

Uwaga: stacje QRP mogą pracować max. 18 godzin.

Wymiana: RS + nr QSO. Stacje z ON nadają RS + nr QSO + nazwa klubu (sekcji) przedstawiona w trzyliterowym skrócie (np. ACC). Belgijscy uczestnicy zawodów niebędący członkami UBA nadają XXX. Stacje nadające XXX nie liczą się do mnożnika.

Punktacja: QSO ze stacją ON - 10 pkt., każdy kraj z Unii Europejskiej - 3 pkt., za każde pozostałe QSO - 1 pkt.

Mnożniki: Kluby (sekcje) UBA + Kraje UE  (5B, 9A, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR , FY, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK , OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL, YO).

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

eLog: w ciągu 14 dni na adres: ubassb@uba.be