Copyright © 2014-2022 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

 Statystyki

VHF-UHF FT8 Activity 144 i 432 MHz


Termin: każda pierwsza i druga środa każdego miesiąca od godz. 17:00 UTC do godz. 21:00 UTC.

Pasma i emisja: 144 MHz w pierwszą środę miesiąca; 432 MHz w drugą środę miesiąca - FT8

Klasyfikacje: (1) SOLP max. 50W, (2) SOHP, (3) Multi OP.

Wymiana: znak wywoławczy + 4 znaki QRA-lokatora np. JO90

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: ilość różnych QRA-lokatorów

Wynik końcowy: ilość pkt. x suma lokatorów

eLog: do 5 dni po zawodach przez stronę: http://www.ft8activity.eu/index.php/en/upload-log

Uwaga: dzienniki przesyłać w formacie ADIF. Można przesłać cały zbiór ADIF wygenerowany przez WSJTX/JTDX. Program rozliczający zawody odfiltruje QSOs zrobione w zawodach.ARRL 160 Meter Contest


Organizator: ARRL - USA.

Termin: pierwszy weekend grudnia (03-05.12.2021), od 22:00 UTC w piątek do 15:59 UTC w niedzielę.

Pasmo i emisja: 160 m - CW.

Łączności: tylko ze stacjami USA i Kanady.

Wymiana: stacje z USA nadają RST + sekcja ARRL, stacje z Kanady nadają RST + sekcja RAC, pozostałe stacje – RST.

Punktacja: każde QSO – 2 pkt.

Mnożniki: sekcje ARRL i RAC (max – 80).

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x mnożnik.

Klasyfikacje: (1) Single Operator QRP, (2) Single Operator Low Power, (3) Single Operator High Power, (4) Multi Operator Single Tx. Korzystanie z DX Clustera dozwolone dla każdej grupy.

eLog: do 7 dni po zawodach przez portal: http://contest-log-submission.arrl.orgPRO CW CONTEST


Organizator: PRO-CW-Club, Rumunia.

Termin: pierwszy weekend grudnia (04-05.12.2021), od 12:00 UTC w sobotę do 11:59 UTC w niedzielę.

Pasmo i emisja: 3.5, 7, 14, 21 i 28 MHz - CW.

Klasyfikacje: (1) Single OP All Band Single TX High Power (2) Single OP All Band Single TX Low Power (3) Single OP All Band Single TX QRP (4) Single OP Single Band (5) Multi OP  All Band Single TX (6) M  All Band Single TX (Członkowie dowolnego klubu CW) (7) SWL

Wymiana: RST + nr QSO. Członkowie dowolnego klubu CW nadają RST + nr QSO/M.

Punktacja: QSO z SP - 1 pkt.  QSO z Eu lub DX - 2 pkt., QSO z członkiem klubu CW - 2 punkty dodatkowe, QSO pomiędzy członkami klubów CW - 6 punktów dodatkowych.

Mnożniki: prefiksy wg zasad programu WPX.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

Dyplomy: za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej.

eLog: do 12.12.2021r. na adres: cw@procontestclub.ro FT8 Roundup


Termin: pierwszy pełny weekend grudnia (04-05.12.2021) od godz. 18:00 UTC w sobotę do godz. 23:59 UTC w niedzielę.

Pasmo i emisja: 3,5-28 MHz - FT8

Klasyfikacje: (1) Single Operator Unlimited, (2) Multioperator Low Power

Uwagi: (1) w każdej grupie klasyfikacyjnej moc nadajnika nie może przekraczać 100W, (2) maksymalny czas udziału w zawodach dla każdego uczestnika wynosi 24 godz, (3)   Stacje z wieloma operatorami są ograniczone do 6 zmian pasma (maksymalnie) w dowolnej godzinie zegarowej.

Łączności: zawody typu WW

Wymiana: stacje USA nadają raport + symbol stanu; stacje Kanady nadają raport + symbol prowincji; pozostałe stacje nadają raport + nr kolejny QSO

Punktacja:  QSO = 1 pkt.

Mnożniki: stany USA bez KH6 i KL7 + prowincje Kanady. Mnożniki liczą się tylko raz

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma mnożników

eLog: w terminie do 7 dni po zawodach na adres: ft8-ru@cqww.comARRL 10-Meter Contest


Organizator: ARRL – USA.

Termin: drugi weekend grudnia (11-12.12.2021), od 00:00 UTC w sobotę do 23:59 UTC w niedzielę. Można być QRV tylko w ciągu 36 godzin. Pozostały czas (12 godzin) musi być poświęcony na wypoczynek.

Pasmo i emisje: 28 MHz - CW i SSB.

Łączności: zawody typu WW.

Klasyfikacje: (1) SO-QRP-MIX, (2) SO-QRP-PHONE, (3) SO-QRP-CW, (4) SO-LP-MIX, (5) SO-LP-PHONE, (6) SO-LP-CW, (7) SO-HP-MIX, (8) SO-HP-PHONE, (9) SO-HP-CW, (10) MO-MIX Single TRX.

Uwaga: Korzystanie z sieci informacyjnych przez stacje SO (grupy 1-9) jest niedozwolone.

Wymiana: stacje W/VE nadają RS(T) skrót stanu/prowincji, pozostałe stacje – RS(T) + nr QSO.

Punktacja: QSO na CW – 4 pkt., QSO na SSB – 2 pkt,

Mnożniki: stany USA i prowincje Kanady liczone odrębnie na CW i SSB.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników.

eLog: do 19 grudnia 2021r. przez portal: http://contest-log-submission.arrl.orgTRC DIGI Contest


Organizator: Thracian Rose Club

Łączności: zawody typu WW.

Termin: drugi pełny weekend grudnia (11-12.12.2021 r.) od 06:00 UTC w sobotę do 18:00 UTC w niedzielę.

Uwaga: Stacje z jednym operatorem mogą pracować tylko 24 godziny. Przerwy muszą wynosić min. 60 minut.

Pasma i emisja: 160, 80, 40, 20, 15, 10 m - RTTY

Wymiana: RST + nr QSO. Członkowie Thracian Rose Club dodatkowo nadają TRC np. 599 001 TRC

Punktacja: QSO ze stacją na innym kontynencie - 2 pkt. QSO ze stacją na tym samym kontynencie - 1 pkt. QSO ze stacją TRC - 10 pkt. QSO między członkami TRC - 1 pkt.

Mnożnik: kraje DXCC dla każdego pasma + kraje TRC DXCC na każdym paśmie (tylko jeśli było QSO z członkiem TRC z tego kraju).

Wynik końcowy: suma punktów x suma mnożników

Klasyfikacje: (1) SO/AB/HP - Single Operator / All Bands / High Power, (2) SO/AB/LP - Single Operator / All Bands / Low Power, (3) SO/TB/HP - Single Operator / Three Bands / High Power, (4) SO/TB/LP - Single Operator / Three Bands / Low Power, (5) SO/SB/LP - Single Operator Single Band Low Power, (6) MO/ST/AB - Multi Op's / Single Transmiter / All Bands, (7) SO/AB/QRP - Single Operator / All Bands / QRP.

Członkowie TRC klasyfikowani są osobno w takich samych grupach.

eLog:  w ciągu 7 dni przez stronę: http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en lub w razie trudności na adres: trcdxc@trcdx.orgInternational Naval Contest


Organizator: Marine Funker Club Austria (MFCA)

Termin:  drugi weekend grudnia (11-12.12.2021) od 16:00 UTC w sobotę do 15.59 UTC w niedzielę.

Pasmo i emisja: 3,5-28 MHz - CW i SSB.

Klasyfikacje: A - Naval Station all band mixed mode (single op), B -   Naval Station all band CW (single op), C -   Naval Station all band SSB (single op), D -  All band SWL , E -  Naval Club Station (multi op), F - Non Naval Station

Łączności: zawody typu WW.

Wymiana:  RST + nr QSO; członkowie klubów NAVAL – RST + skrót nazwy klubu + nr członkowski w tym klubie np. 599 CA088.

Punktacja: QSO z członkiem NAVAL – 10 pkt., każde inne QSO – 1 pkt.

Mnożnik: członkowie klubu Naval. Mnożnik liczy się tylko raz, niezależnie od pasma.

Wynik końcowy:  suma punktów za QSOs x suma mnożników.

eLog: do 31.12.2021 na adres: oe1gtu@aon.at

Kluby zrzeszone w NAVAL używają następujących skrótów: MFCA - CA, FNARS - FN, INORC - IN, MARAC - MA, MF - MF,ARMI - MI, RNARS - RN, YO-MARC - YO, NRA - PN.AGB-Party Contest


Organizator: Activity Group of  Belarus.

Termin: trzeci piątek grudnia (17.12.2021), od 16:00 UTC do 16:59 UTC.

Łączności: zawody typu WW. QSOs z tą samą stacją można powtarzać co 15 minut (dotyczy to CW i SSB).

Pasmo i emisje: 80m + 40m – CW, SSB i DIGI.

Klasyfikacje: (1) Single Operator MIX (CW+SSB, 40+80m), (2) Single Operator CW, (3) Single Operator SSB, (4) Single Operator 80m, (5) Single Operator 40m, (6) Single Operator Digital, (7) Single Operator MIX QRP (8) Multi Operators (9) Single Operator FT8, (10) Single Operator FT4, (11) SWL.

Członkowie AGB klasyfikowani są w odrębnych grupach.

Wymiana: RS(T) + nr kolejny QSO; członkowie klubu AGB podają dodatkowo swój numer członkowski np. 599030/043. W kategoriach FT4 i FT8 nie podaje się grup kontrolnych (przeprowadza się standardowe QSO).

Punktacja: QSO ze stacją w Europie – 1 pkt, QSO ze stacją DX – 3 pkt., QSO z członkiem AGB – 5 pkt.

Mnożniki: członkowie AGB + Kraje DXCC. Uczestnicy w kategoriach FT4 i FT8 bez mnożników.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

SWLs: znak jednej stacji może się powtarzać max. 5 razy, przy czym różnica czasu pomiędzy takimi nasłuchami nie może być krótsza niż 5 minut.

eLog: do 16 stycznia 2022r. na adres: eu1eu@mail.ruRussian 160m Contest


Organizator: redakcja miesięcznika „Radio”.

Termin: 17.12.2021 od godz. 18:00 UTC do godz. 21:59 UTC

Pasmo i emisja: 1,8 MHz – CW, SSB.

Klasyfikacje: (1) SO-MIX - HP (one operator MIX HP), (2) SO-MIX - LP (one operator MIX LP), (3) SO-CW - HP (one operator CW HP), (4) SO-CW - LP (one operator CW LP), (5) SO -SSB - HP (one operator SSB HP), (6) SO-SSB - LP (one operator SSB LP), (7) MOST - (multi operators - one transmitter - MIX).

Łączności: z tą samą stacją można przeprowadzić QSO inną emisją.

Wymiana: RST + nr QSO. Stacje rosyjskie nadają RS(T) + dwuliterowy skrót obłasti.

Punktacja: QSO ze stacją rosyjską - 10 pkt., QSO z DX - 5 pkt., QSO z Eu - 3 pkt., QSOz SP - 2 pkt. Punkty za QSOs na SSB liczone są podwójnie.

Mnożniki: Kraje DXCC + WAE. Mnożnik liczy się tylko raz.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

eLog: do 01.01.2022r. przez stronę: http://ua9qcq.com/contests/robot.php/ lub na adres: rus160contest@topband.ruOK DX RTTY Contest


Organizator: CRC – Czechy.

Łączności: zawody typu WW.

Termin: trzecia sobota grudnia (18.12.2021r.), od 00:00 UTC do 24:00 UTC.

Pasma i emisja: 3,5-28 MHz – RTTY.

Klasyfikacje: (1) Single Operator All Bands High Power >100 W (2) Single Operator All Bands Low Power <100 W (3) Single Operator Single Band (4) Multi Operators All Bands only one signal, (5) SWL.

Wymiana: RST + nr strefy WAZ.  

Punktacja: QSO z Eu na 10, 15 i 20 m - 1 pkt, z DX - 2 pkt.; QSO z Eu na 40 i 80 m – 3 pkt., z DX - 6 pkt.

Mnożniki: kraje DXCC + stacje OK/OL liczone osobno na każdym paśmie.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników.

eLog: w ciągu 7 dni przez stronę: http://okrtty.crk.cz/index.php?page=send-logRAC Canada Winter Contest


Organizator: RAC – Kanada.

Termin: 18 grudnia 2021 od 00:00 UTC do 23:59 UTC.

Łączności: zawody typu WW.

Pasma i emisje: 1.8-28 MHz, 50 MHz i 144 MHz - CW, SSB, FM, AM.

Wymiana: stacje VE – RS(T) + prowincja/terytorium; stacje VE0 i pozostałe stacje – RS(T) + nr QSO.

Punktacja: QSO z VE (w tym z VE0) – 10 pkt., QSO ze stacją spoza VE – 2 pkt., QSO z oficjalnymi stacjami RAC (VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC i VY2RAC) – 20 pkt. Z tą samą stacją można nawiązać QSO dwoma emisjami na każdym z pasm.

Mnożniki: prowincje i terytoria Kanady. Na każdym paśmie mnożnik liczy się tylko raz, niezależnie od emisji.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników.

Klasyfikacje: (1) SOAB-HP - Single Operator All Bands >100 W (2) SOAB-LP - Single Operator All Bands Low Power <100 W out (3) SOAB-QRP - Single Operator All Band QRP <5 W out (4) SOSB-QRP - Single Operator Single Band QRP <5 W out, (5) SOAB CW - Single Operator All Bands CW, (6) SOAB PH - Single Operator All Bands PH, (7) SOSB - Single Operator Single Band, (8) MOAB-HP – Multi Operators All Bands Single Transmitter High Power >100 W out, (9) MOAB-LP – Multi Operators All Bands Single Transmitter Low Power <100 W out, (10) MOAB – Multi Operators Multi Transmitters.

eLog:  do 31 stycznia 2022 na adres: canadawinter@rac.caCroatian CW Contest


Organizator: HRS – Chorwacja.

Termin: trzeci weekend grudnia (18-19.12.2021r.), od 14;00 UTC w sobotę do 13:59 UTC w niedzielę.

Łączności: zawody typu WW.

Pasma i emisja: 1.8-28 MHz  CW.

Klasyfikacje: (1)Single Operator All Bands High Power (2) Single Operator All Bands Low Power <100 W (3) Single Operator Single Band High Power (4) Single Operator Single Band Low Power <100 W (5) Single Aperator All Bands QRP <5 W (6) Multi Operators All Bands Single TX.

Wymiana: RST + nr QSO.

Punktacja: QSO ze stacją z 9A na 1.8, 3.5 i 7 MHz – 10 pkt.; na 14, 21 i 28 MHz – 6 pkt., QSO z DX na 1.8, 3.5 i 7 MHz – 6 pkt.; na 14, 21 i 28 MHz – 3 pkt., QSO z Eu na 1.8, 3.5 i 7 MHz – 2 pkt.; na 14, 21 i 28 MHz – 1 pkt.

Mnożnik: Kraje DXCC/WAE liczone oddzielnie na każdym paśmie.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników.

eLog: do 27 grudnia 2021 za pomocą robota na stronie: http://www.hamradio.hr/hfrobot/index.php?Lang=englishDARC XMAS Contest


Organizator: DARC - Niemcy.

Łączności: zawody typu WW.

Termin: 26 grudnia każdego roku od 08:30 UTC do 10:59 UTC.

Pasma i emisje: 3.5 i 7 MHz – CW i SSB.

Uwaga: Stacja podająca CQ lub QRZ, po nawiązaniu QSO musi zrobić QSY.

Klasyfikacje: (1)  Single operator, mixed, low power, (2) Single operator, mixed, high power, (3) Single operator, CW, low power, (4) Single operator, CW, high power, (5) Single operator, SSB, low power, (6) Single operator, SSB, high power

Wymiana: stacje niemieckie - RS(T) + DOK, pozostałe – RS(T) + nr QSO.

Punktacja: QSO – 1 pkt.

Mnożniki: DOKi i prefiksy liczone oddzielnie na każdym paśmie.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników.

eLog: do 7 dni po zawodach przez robota na stronie: https://dxhf2.darc.de/~xmaslog/upload.cgi?form=referat&lang=deRAEM Contest


Organizator: SRR - Rosja.

Termin: czwarta niedziela grudnia (26.12.2021r.) od 00:00 UTC do 11:59 UTC (12 godzin).

Łączności: zawody typu WW.

Pasma: 3,5-28 MHz CW. W ciągu jednej godziny można zmieniać pasma 10 razy.

Klasyfikacje:  (1) Single Operator All Bands High Power (2) Single Operator All Bands Low Power (3) Single Operator Single Band Low Power (4) Multi Operators All Bands.

Wymiana: RST + nr QSO + własne położenie geograficzne - długość i szerokość geograficzną tylko w stopniach, np. 599 013 57N 85O (skróty współrzędnych wg języka niemieckiego - N-Nord (Northern), S-Sud (Southern), W-West (Western) i O-Ost (Eastern).

Punktacja: każde QSO – 50 pkt. + 1 pkt. za każdy stopień (w dł. i szer. Geograficznej) podany w koordynatach (współrzędnych) korespondenta; za QSO ze stacją zlokalizowaną za kręgiem polarnym dodatkowo 100 pkt.; QSO ze stacją memoriałową RAEM dodatkowo 300 pkt.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs + punkty za koordynaty + punkty dodatkowe np. 300 QSO x 50 + 11000 pkt. za różne koordynaty + 3200 pkt. dodatkowych = 29200 pkt.

SWLs: za pełen nasłuch (oba znaki i oba raporty) - 3 pkt.; za nasłuch częściowy (odbiór tylko jednej stacji) – 1 pkt.

eLog: nie później niż 14 dni po zawodach  za pośrednictwem strony : http://ua9qcq.com/YOTA Contest 2021 III tura


Organizator: IARU R1 Youth Working Group

Termin: 30.12.2021 w godz. 12:00 - 23:59 UTC

Uczestnicy: (1) OPEN: wszyscy krótkofalowcy na świecie akceptujący regulamin zawodów, (2) YOTA: każdy młody człowiek (operator) w wieku poniżej 25 lat.

Łączności: zawody typu WW.

Pasma i emisje: 3.5-28 MHz. - CW i SSB

Klasyfikacje: (1) Single Operator 3 Bands Mixed (open), (2)  Single Operator 3 Bands Mixed (YOTA), (3) Single Operator All Bands Mixed (open), (4)  Single Operator All Bands Mixed (YOTA), (5)  Single Operator All Bands Mixed 6 hours – tylko YOTA, (6) Multi Operator Single Transmitter All Bands Mixed – tylko YOTA, (7) SWL.

Wymiana: (a) Single Operator - RS(T) + wiek na dzień 1 stycznia, (b) Multi Operator - RS(T) + średni wiek operatorów na dzień 1 stycznia lub 25 lat w zależności od tego, co jest niższe.

Punktacja: QSO z własnym kontynentem, stacja z operatorem powyżej 25 lat - 1 pkt.; QSO z innym kontynentem, stacja z operatorem powyżej 25 lat - 3 pkt.;

łączności z młodzieżą niezależnie od kontynentu:

<12 lat: 13 punktów

12-16 lat: 12 punktów

17-21 lat: 11 punktów

 22-25 lat: 10 punktów

Mnożniki: różny wiek uczestników liczony na każdym paśmie niezależnie od rodzaju emisji

Wynik końcowy: suma punktów x suma mnożników

eLog: w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów przez stronę: https://contest.ham-yota.com/