Copyright © 2014-2022 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

 Statystyki

YL-CW-Party


Organizator: AGCW – DL

Termin: pierwszy wtorek marca (01.03.2022) od 19:00 UTC do 21:00 UTC.

Łączności: ze stacjami, których operatorkami są YLs.

Pasmo i emisja: 3.520 – 3.560 MHz  CW

Klasyfikacje: (1) YLs, (2) OM, (3) SWL

Wymiana: RST + nr QSO + „YL” lub „OM” + imię operatora.

Punktacja: QSO OM/YL – 1 pkt.; QSO YL/YL – 2 pkt.; QSO OM/OM – 0 pkt. Dodatkowy 1 pkt. za każdy zrobiony kraj.

Mnożniki: nie stosuje się.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO + punkty za kraje.

Nagrody: każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

eLog: do 14 dni po zawodach na adres: ylcw@agcw.de lub przez stronę: https://www.agcw.de/contest/yl-cw-party/VHF-UHF FT8 Activity


Termin: każda pierwsza, druga i trzecia środa każdego miesiąca od godz. 17:00 UTC do godz. 21:00 UTC.

Pasma i emisje: 144 MHz w pierwszą środę miesiąca; 432 MHz w drugą środę miesiąca - FT8; 1296 MHz w trzecią środę miesiąca - FT8, ISCAT, JT65, JT6m, JT8f, JTMS, MSK144.

Klasyfikacje: (1) SOLP 2m max. 100W, 70 cm max. 50W, 23 cm max.10W.; (2) SOHP

Wymiana: znak wywoławczy + 4 znaki QRA-lokatora np. JO90

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: ilość różnych QRA-lokatorów

Wynik końcowy: ilość pkt. x suma lokatorów

eLog: do 5 dni po zawodach przez stronę: http://www.ft8activity.eu/index.php/en/upload-log

Uwaga: dzienniki przesyłać w formacie ADIF. Można przesłać cały zbiór ADIF wygenerowany przez WSJTX/JTDX. Program rozliczający zawody odfiltruje QSOs zrobione w zawodachUKEICC 80m Contest


Organizator: The United Kingdom and Ireland Contest Club

Termin: 02.03.2022 i 30.03.2022 od godz. 20:00 UTC do godz. 21: 00 UTC

Pasma i emisja: 80m - SSB (02.03.2022); 80m - CW (30.03.2022)

Klasyfikacje: (1) High Power do 1500W, (2) Low Power do 100W, (3) QRP max.5W

Wymiana: 6. znakowy QRA-locator (bez raportu)

Punktacja: punkty zależą od odległości między stacjami. Odległość 0-500 km - 1 pkt.; 501-1000 km - 2 pkt.; 1001-1500 km - 3 pkt.itd. Np. QSO ze stacją oddaloną o 1850 km daje 4 punkty. Maks. punkty za każde QSO = 10 pkt. (5000km)

Mnożniki: QSO ze stacją Low Power - mnożnik 2; QSO ze stacją QRP - mnożnik 4

Wynik końcowy: suma punktów x suma mnożników

eLog: w ciągu 1 godziny po zawodach przez stronę: https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.plARRL International DX Contest - SSB


Organizator: ARRL - USA.

Termin: pierwszy weekend marca (05-06.03.2022), od 00:00 UTC w sobotę do 23:59 UTC w niedzielę.

Łączności: z W/VE, ale bez KH6, KL7, CY9 i CY0.

Pasma i emisja: 1,8-28 MHz - SSB.

Klasyfikacje: (1) SOAB QRP <5W, (2) SOAB LP <150W, (3) SOAB HP >150W, (4) SO-1,8MHz, (5)  SO-3,5MHz, (6) SO-7MHz, (7) SO-14MHz, (8) SO-21MHz, (9)SO-28MHz, (10) SOAB Assisted MS, M2T, MM.

Wymiana: RS + moc nadajnika out. Stacje W/VE - RS + skrót stanu lub prowincji.

Mnożniki: stany USA oraz prowincje Kanady. Na każdym paśmie mnożnik liczy się oddzielnie.

Punktacja: QSO - 3 pkt.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma mnożników.

eLog: w terminie do 13.03.2022 przez stronę: http://contest-log-submission.arrl.orgOpen Ukrainian RTTY Championship


Organizator: UARL - Ukraina.

Termin: pierwszy weekend marca (05-06.03.2022), od 18:00 UTC w sobotę do 13:59 UTC w niedzielę.

Termin: Low Band (1,8, 3,5 i 7MHz) I tura w sobotę od 18:00 UTC do 20:59 UTC, oraz II tura od 21:00 UTC do 23:59 UTC. High Band (7, 14, 21 i 28MHz) - I tura w niedzielę od 08:00 UTC do 10:59 UTC, oraz II tura od 11:00 UTC do 13:59 UTC.

Dokładność czasu zapisu w logu stacyjnym – do 2 minut!

Pasma i emisja: 1,838-1,842MHz; 3,580-3,620MHz; 7,035-7,045MHz; 14,070-14,112MHz; 21,080-21,120MHz; 28,080-28,200MHz - RTTY (BAUDOT).

Uwaga: Z tą samą stacją można nawiązać powtórne QSO na innym paśmie, oraz w każdej z dwóch tur Low Band i High Band.

Wymiana: stacje polskie nadają skrót PGA + nr QSO. Pozostałe stacje nadają 2-literowy skrót regionu + nr QSO.

Punktacja: każde QSO 2 pkt. Za każdy nowy region (liczony odrębnie w każdej z dwóch tur Low Band, oraz w High Band) - 10 pkt.

Klasyfikacje: (1) SOMB, (2) MOMB, (3) SOSB 1,8 MHz; SOSB 3,5 MHz; SOSB 7 MHz, (4) SOSB 14 MHz; SOSB 21 MHz; SOSB 28 MHz, (5) SO2R

Wynik końcowy: suma punktów za QSO.

eLog: w terminie do 13.03.2022 na adres: krs@model.poltava.uaUBA Spring Contest – 80m


Organizator: UBA - Belgia.

Termin: 06 marca 2022  od 07:00 UTC do 11:00 UTC – CW i  20 marca 2022 od 07:00 UTC do 11:00 UTC - SSB.

Łączności: ze stacjami belgijskimi.

Klasyfikacje: (1)SO, (2) SWL.

Wymiana: RST + nr QSO. Stacje belgijskie nadają RST + skrót sekcji UBA.

Punktacja: QSO - 3 pkt.

Mnożniki: sekcje UBA.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.

eLog: w terminie 14 dni po każdej turze zawodów przez stronę: http://springcontest.on4dst.be/YB DX RTTY Contest


Organizator: ORARI Indonezja

Termin: druga sobota marca (12.03.2022) od godz. 00:00 UTC do godz. 23:59 UTC.

Łączności: zawody typu WW.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz - RTTY.

Klasyfikacje: (1) SOAB bez limitu mocy, (2) MOST bez tej klasyfikacji z powodu pandemii

Wymiana: RST + nr QSO np. 599011.

Punktacja: QSO z własnym krajem - 1 pkt. ;QSO z innymi stacjami na tym samym kontynencie - 2 pkt. ;QSO ze stacjami na innym kontynencie - 3 pkt. ;QSO ze stacjami YB - 10 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC + prefiksy YB. Na każdym z pasm mnożniki liczy się oddzielnie.

Wynik końcowy: punkty za QSO x suma mnożników.

eLog: w ciągu 7 dni przez portal: http://rtty.ybdxcontest.com/log-submission/DIG-QSO-Party – SSB


Organizator: DIG-DL (Diplom Interessen Gruppe).

Termin: drugi weekend marca (12-13.03.2022). W sobotę zawody rozgrywane są na 14, 21 i 28 MHz w godzinach od 12:00 UTC do 17:00 UTC. W niedzielę rozgrywane są na 3,5 MHz w godzinach od 07:00 UTC do 09:00 UTC i na 7 MHz od godziny 09:00 UTC do 11:00 UTC.

Wywołanie: „CQ DIG”.

Wymiana: stacje członków DIG nadają RS + nr członkowski. Stacje niebędące członkami DIG nadają tylko RS. Z każdą stacją można przeprowadzić QSO na danym paśmie.

Punktacja: QSO z członkiem DIG – 10 punktów, każde pozostałe QSO – 1 punkt.

Mnożniki: członkowie DIG oraz kraje wg listy DXCC i WAE. Każdy członek DIG może być zaliczony do mnożnika tylko jeden raz, obojętnie na ilu pasmach był zrobiony. Natomiast kraje DXCC i WAE jako mnożnik liczą się na każdym paśmie oddzielnie.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x mnożnik (ilość różnych stacji DIG + Kraje DXCC).

SWLs: Zaliczane są tylko pełne nasłuchy łączności z udziałem co najmniej jednego członka DIG. Ta sama stacja DIG może być wykazana w dzienniku maksymalnie 10 razy. Punktacja i mnożnik – tak jak dla nadawców.

eLog: w terminie do 31.05.2021 na adres: df2kd@web.deAGCW QRP Contest


Organizator: AGCW-DL - Niemcy.

Termin: druga sobota marca (12.03.2022), od 14:00 UTC do 20:00 UTC.

Pasma i emisja: 3,5-28 MHz - CW.

Uczestnicy: stacje na CW używające ręcznych kluczy telegraficznych.

Klasyfikacje: (1) VLP – do 1 W out lub 2 W in, (2) QRP – do 5 W out lub 10 W in, (3) MP – do 25 W out lub 50 W in, (4) QRO – powyżej 25 W out lub 50 W in.

Wymiana: RST + nr QSO + kategoria uczestnictwa + nr klubowy w AGCW (Non Members nadają: NM).

Punktacja: QSO QRO-QRO: 0 pkt., QSO QRP-VLP, QSO QRP-QRP, QSO VLP-QRP i QSO VLP-VLP - 3 pkt .Każde inne QSO - 2 pkt.

Mnożnik: członkowie AGCW.

Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma mnożników.

eLog: w terminie do 14 dni po zawodach na adres: qrptest@agcw.de lub przez stronę: https://www.agcw.de/contest/qrp/EA PSK63 Contest


Organizator: Union de Radioaficionados Espanoles (URE)

Termin: drugi weekend marca (12-13.03.2022) od 16:00 UTC w sobotę do 16:00 UTC w niedzielę.

Pasma i emisja: 3,5-28 MHz - BPSK63

Klasyfikacje: (1) SOAB, (2) SOSB, (3) Multi-Multi All Band. Stacje hiszpańskie klasyfikowane są oddzielnie. Moc nadajników we wszystkich kategoriach nie może przekraczać 50W.

Wymiana: stacje hiszpańskie RSQ + skrót prowincji. Pozostałe stacje RSQ + nr QSO.

Punktacja: QSO ze stacjami EA – 2 pkt. OSO z innymi stacjami – 1 pkt.

Mnożniki: prowincje Hiszpanii, podmioty należące do EA,

Wynik końcowy: punktów za QSO x suma mnożników.

eLog: w terminie do 30 marca 2022 przez stronę: http://concursos.ure.es/en/logs/TESLA Memorial HF Contest


Organizator: Amateur Radio Union of Serbia.

Termin: drugi pełny weekend marca (12-13.03.2022) od 18:00 UTC w sobotę do 05:59 UTC w niedzielę.

Pasmo i emisja: 3,5 i 7 MHz - CW.

Klasyfikacje: (1) MOST (3,5 i 7 MHz), (2) SO-HP  (3,5 i 7 MHz), (3) SO-LP (3,5 i 7 MHz), (4) SO-QRP (3,5 i 7 MHz), (5) SOSB HP, (6) SOSB LP, (7) SOSB QRP.

Wymiana: RST + nr QSO + 4-znakowy WW Loc. np. 599 001 JO90.

Punktacja: w zależności od odległości między stacjami.

Wynik końcowy: suma wszystkich punktów za QSOs.

eLog: do dnia 18.03.2022 dziennik należy załadować za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego na stronie organizatora: http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/log-submitting-service lub na maila: tesla@radiosport.org.rsBARTG Spring RTTY Contest


Organizator: BARTG – Wielka Brytania.

Termin: trzeci weekend marca (19-21.03.2022) od 02:00 UTC w sobotę do 01:59 UTC w poniedziałek. Stacje z jednym operatorem (SO) i SWLs mogą pracować 30 godzin. 18-godzinna przerwa powinna być wykazana na stronie zbiorczej.

Łączności: zawody typu WW.

Pasma i emisja: 3.5-28 MHz - RTTY.

Klasyfikacje: (1) Grupa SOE - Single Operator Expert All Band, (2) Grupa SOAB - Single Operator All Band, (3) Grupa SOAB100 - Single Operator All Band 100W, (4) SOABQRP - Single Operator All Band 5W, (5) SOAB6 - Single Operator All Band 6 godzin, (6) Grupa SOSB Single Operator Single band (SS10, SS15, SS20, SS40 i SS80), (7) Grupa MS Multioperator Single TX, (8) Grupa MM Multi-operator Multi TX, (9) Grupa SWL Short Wave Listener.

Uwagi: (a) Grupa SOE to grupa stacji SO, które w trzech ostatnich latach zajęły miejsca 1-10. (b) Stacje grupy SOAB obowiązuje zasada 5-minutowej pracy po każdej zmianie pasma.

Wymiana: RST + nr QSO + czas wg UTC, np. 5990011245.

Punktacja: QSO - 1 pkt.

Mnożniki: Kraje DXCC + okręgi JA, W, VE i VK. Na każdym z pasm mnożnik liczy się oddzielnie.

Wynik końcowy: punkty za QSO x suma mnożników x ilość kontynentów, z którymi nawiązano łączność (max. 6).

eLog: w ciągu 7 dni po zawodach przez portal: http://bartg.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.plRussian DX Contest


Organizator: Union of Radioamateurs of Russia (SRR).

Termin: Trzeci weekend marca (19-20.03.2022) od 12:00 UTC w sobotę do 11:59 UTC w niedzielę (24 godziny).

Pasma i emisje: 1.8-28 MHz - CW i SSB. Praca na CW lub SSB musi odbywać się wyłącznie w przeznaczonych dla tych emisji segmentach.

Klasyfikacje: (1) SOAB–MIX - Single Op, All Bands, MIXED, (2) SOAB–MIX-LP - Single Op, All Bands, MIXED, Low Power 100 watts, (3) SOAB-MIX-QRP - Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts, (4) SOAB–CW - Single Op, All Bands, CW, (5) SOAB–CW–LP - Single Op, All Bands, CW, Low Power 100 watts, (6) SOAB–SSB - Single Op, All Bands, SSB, (7) SOAB–SSB-LP - Single Op, All Bands, SSB, Low Power 100 watts, (8) SOSB - Single Op, single band, MIXED (160, 80, 40, 20, 15,10 m), (9) MOST - Multi Op, All Bands, Single transmitter, MIXED, (10) MO2T - Multi Op, Two transmitters, MIXED, (11) SWL - MIXED

Uwagi:

(a) Każdy uczestnik może być sklasyfikowany w dwóch grupach Single-band. Na przykład na 80m i 10m. Oznacza to, że zawodnik może zgłosić logi za swoją pracę w dwóch jednopasmowych grupach

klasyfikacyjnych jednocześnie. Pozwala to na przykład zgłosić logi za pasma 10m i 80m i mieć możliwość otrzymania dyplomu / certyfikatu za każde pasmo.

(b) Każdy uczestnik z jednopasmowych grup klasyfikacyjnych, może również pracować na kilku innych pasmach. W takim przypadku logi za pozostałe pasma (te spoza z głoszonych do klasyfikacji) przesyła do kontroli. Np. w zawodach dany uczestnik był QRV na jednym swoim podstawowym paśmie w grupie SO-80m ale dodatkowo nawiązywał łączności na 40m, 20m i 15m. W takim przypadku zobowiązany jest do wygenerowania każdego logu odrębnie: za start w grupie SO-80m i trzech logów do kontroli za 40m, 20m i 15m.

Współzawodnictwo zespołowe

(a) Prowadzone jest dla stacji klubowych Rosji i pozostałych stacji na świecie.

(b) Uczestnicy mogą zgłaszać swoje wyniki na konto międzynarodowych klubów rosyjskich i odwrotnie. Swój wynik można przedstawić tylko w odniesieniu do jednego klubu.

Wymiana:

Stacje rosyjskie nadają RS(T) + 2-literowe oznaczenie obłasti, pozostałe stacje nadają RS(T) + nr kolejny łączności od 001; stacje z grupy MOST (Multi Op, All Bands, Single transmitter) mogą stosować odrębną numerację QSO na każdym paśmie, ale mogą też stosować numerację chronologiczną; stacje z grup MO2T (Multi Op, Two transmitters) mogą stosować odrębne numeracje QSO dla każdego pasma, ale mogą też stosować numerację chronologiczną dla każdego nadajnika. W obu przypadkach każde QSO musi być oznaczone identyfikatorem nadajnika czyli przy użyciu jakiego TXa zostało przeprowadzone.

Punktacja: QSO ze stacją z Rosji – 10 pkt.; QSO z własnym krajem – 2 pkt.; QSO z innym niż SP krajem w Europie – 3 pkt.; QSO ze stacją DX – 5 pkt.; QSO ze stacją morską (.../mm) - 5 pkt. przy czym stacji morskich nie zalicza się do mnożnika.

Uwaga: Kaliningrad (UA2F) jest odrębnym Krajem DXCC stanowiącym odrębną obłast, ale punkty za QSO liczone są jak z Rosją (po 10 pkt. każde QSO).

SWL: Nasłuchowcy muszą zalogować jeden albo oba raporty – oddzielnie za każdą stację, której numer kontrolny został odebrany; punkty są zaliczane na zasadach ogólnych.

Mnożniki: Kraje DXCC + obłasti Rosji

Na każdym paśmie mnożnik liczy się oddzielnie ale bez względu na rodzaj emisji.

Stacje na wyspach Franz Josef Land (R1FJ), Malyj Vysotskij Island (R1MV) oraz rosyjskie stacje na Antarktydzie (R1AN) - liczone są jako odrębne obłasti.

Wynik końcowy: Suma punktów za QSOs pomnożona przez uzyskaną sumę mnożników.

eLog: w terminie 14 dni po zawodach na adres:  logs@rdxc.org, lub przez portal: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp

O pierwsze 3 (nagradzane) miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej mogą ubiegać się tylko operatorzy, którzy swój dziennik prześlą w ciągu 36 godzin od chwili zakończenia zawodów.HF Bucaresti Contest


Organizator: Romanian Society of Radioamateurs–YO3KSR Club

Termin: 15.03.2021 od 18:00 UTC do 20:59 UTC

Pasma i emisje: 3,5 i 7 MHz – FT4

Klasyfikacja: (A) SO-LP–80m, (B) SO-LP-40m, (C) SO-LP-80+40m, (D) SO-QRP–80m, (E) SO-QRP-40m, (F)  SO-QRP-80+40m, (G) SO2R - LP

Wymiana: RST + nr QSO od 0001.

Punktacja: QSO = 1 pkt.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs.

eLog: do 7 dni po zakończeniu zawodów na adres: bucurestidigital@gmail.comCQ WW WPX SSB Contest


Organizator: CQ Magazine - USA.

Termin: ostatni weekend marca (26-27.03.2022) od 00:00 UTC w sobotę do 23:59 UTC w niedzielę. Stacje grupy SO mogą pracować 36 godzin, przerwy mogą trwać min. 60 min. Stacje MO mogą być QRV 48 godzin.

Łączności: zawody typu WW. Wszystkie nadajniki i odbiorniki uczestnika zawodów muszą znajdować się w obszarze o średnicy 500 m. Anteny muszą być fizycznie połączone z nadajnikami i odbiornikami. Spotowanie własnej stacji jest niedozwolone. Także zachęcanie innych do spotowania jest niedozwolone.

Pasma i emisja: 1,8-28 MHz - SSB.

Klasyfikacje: (1) SINGLE OPERATOR (stacje z jednym operatorem, który wszystkie czynności związane z prowadzeniem łączności wykonuje samodzielnie. Kategorie: (a) Single-Operator High (All Band lub Single Band) - stacje z jednym operatorem pracujące na wielu pasmach lub tylko na jednym paśmie. Wszystkie czynności operatorskie wykonywane są przez jedną osobę. Stacja może emitować tylko jeden sygnał. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika do 1500 W. (b) Single-Operator Low (All Band lub Single Band) - stacje z jednym operatorem pracujące na wielu pasmach lub tylko na jednym paśmie. Wszystkie czynności operatorskie wykonywane są przez jedną osobę. Stacja może emitować tylko jeden sygnał. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika do 100 W. (c) Single-Operator QRP (All Band lub Single Band) - stacje z jednym operatorem pracujące na wielu pasmach lub tylko na jednym paśmie. Wszystkie czynności operatorskie wykonywane są przez jedną osobę. Stacja może emitować tylko jeden sygnał. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika do 5 W.


(2) SINGLE OPERATOR OVERLAY CATEGORIES. Każdy uczestnik z ww. kategorii (Single Operator) może być dodatkowo wykazany w jednej z poniższych grup. W tym celu wymagane jest zaznaczenie tego w dodatkowej linii CATEGORY-OVERLAY nagłówka pliku Cabrillo (TB-WIRES lub ROOKIE). I tak: (a) Tribander/Single Element (TB-WIRES): zawodnik używa tylko jednej trzypasmowej anteny na 10, 15 i 20 m (zasilanej jednym kablem) oraz jednoelementowych anten na 40, 80 i 160m. (b) Rookie (ROOKIE): zawodnik posiada licencję od 3 lat lub krócej. Datę uzyskania licencji należy wpisać jako komentarz w Soapbox. (c) Classic Operator (CLASSIC): zawodnik korzystając z jednego urządzenia może pracować max. 24 godziny. Przerwy w pracy muszą wynosić minimum 60 minut. (d) Youth (YOUTH): operator w wieku do 25 lat. Wiek należy podać w polu SOAPBOX.


(3) MULTI-OOPERATOR (stacje z wieloma operatorami na wszystkich pasmach; High Power i  Low Power). (a) Single-Transmitter (MULTI-ONE) – tylko jeden nadajnik może być używany na jednym paśmie w ciągu każdych 10 minut. Wyjątkiem może być użycie innego nadajnika QRV na innym paśmie i tylko dla QSO stanowiącego nowy mnożnik. Wymaga się, aby program logujący łączności w zawodach odznaczał każdy taki przypadek. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika do 1500 W. (b) Multi-Two (MULTI-TWO) – jednocześnie mogą być używane dwa nadajniki nawiązujące QSO w zawodach i pracujące na różnych pasmach. Pracujące w taki sposób stacje używają odrębnej numeracji łączności. Wymaga się aby program logujący każdorazowo pokazywał, z którego nadajnika przeprowadzona została dana łączność. Każdy z dwóch pracujących nadajników może dokonywać maksimum 8 zmian pasm w ciągu każdej godziny. Np. przejście z 20 m na 40 m i ponowne przejście na 20 m stanowi dwie zmiany pasm. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika do 1500 W. (c) Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED) – jednocześnie może być QRV kilka nadajników, ale na jednym paśmie stacja może emitować tylko jeden sygnał. Należy stosować odrębną numerację dla każdego pasma. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika do 1500 W.(d) Multi-Transmitter Distributed (MULTI-DISTRIBUTED): praca maksymalnie sześciu stacji z różnej lokalizacji na terenie kraju. Maksymalna moc wyjściowa nadajników do 1500 W.

Wymiana: RS + 3-cyfrowy nr QSO (powyżej 999 QSOs – 4-cyfrowy, powyżej 9999 QSOs – 5-cyfrowy).

Punktacja: każde QSO ze stacją DX na 28, 21 i 14 MHz - 3 pkt., każde QSO z DX na 7, 3,5 i 1,8 MHz – 6 pkt., każde QSO ze stacją w Europie na 28, 21 i 14 MHz - 1 pkt., każde QSO ze stacją w Europie na 7, 3,5 i 1,8 MHz - 2 pkt., każde QSO ze stacją SP - 1 pkt (niezależnie od pasma).

Mnożniki: prefiksy, liczone tylko jeden raz, bez względu na pasmo.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.  

eLog: w terminie do 5 dni po zawodach przez stronę: www.cqwpx.com/logcheck/