Copyright © 2014-2023 SP9CXN

POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

QSL -  Managers aktualizacja: 21.05.2023


Na podstawie serwisu internetowego 425DXN opracowałem zbiorczy wykaz QSL - Managerów, publikowany cyklicznie na łamach powyższego serwisu. Wykaz obejmuje okres od 1 stycznia 2013 i jest na bieżąco uzupełniany.

W kolumnie “DATA PUBLIKACJI” umieszczono datę pierwszej publikacji w serwisie 425DXN dotyczącej danej stacji. Jeżeli na przestrzeni czasu dana stacja zmieniła QSL Managera, to zmiana ta została ujęta w wykazie pod inną datą publikacji.

DX-1-3.pdf DX-d-f.pdf DX-m-o.pdf DX-4-6.pdf DX-7-9.pdf DX-g-i.pdf DX-j-l.pdf DX-p-r.pdf DX-a-c.pdf DX-s-u.pdf DX-v-x.pdf DX-y-z.pdf

1 - 3

4 - 6

7 - 9

A - C

D - F

G - I

J - L

M - O

P - R

S - U

V - X

Y - Z

Adresy QSL Managerów >>>

XW2DX - Laos

 Statystyki

YJ0NA - Vanuatu

II1CAI - Włochy

VI10VKFF - Australia

AU40NRO - Indie

9Q1AA, 9Q1ZZ Kongo

5UA99WS - Niger

8Q7VJ - Malediwy

9X2AW - Rwanda

VE2JAZZ - Kanada